Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiİÇİNDEKİLER (devam ediyor) Sayfa
2.7.6 Metan Dışı Uçucu Organik Bileşikler (NMVOC) . 17 2.7.7 Sentetik Sera Gazları. 18 2.8 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ . 18 2.9 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ . 19 2.10 EMİSYON ENVANTERLERİ. 20 2.11 EMİSYON FAKTÖRLERİ. 23

BÖLÜM 3 TROPOSFERİK OZON OLUŞUMU. 27

3.1 OZON . 3.2 STRATOSFERİK VE TROPOSFERİK OZON . 3.3 TROPOSFERİK OZON OLUŞUMU VE OZONUN ÖNCÜ GAZLARI. 3.4 OZON VE ÖNCÜ GAZLARININ KONSANTRASYONLARININ GÜN
İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ . 3.5 OZON-NOX-VOC DUYARLILIĞI. 3.6 TROPOSFERİK OZONUN KONTROLÜ . 3.7 OZON OLUŞTURMA POTANSİYELİ.

27 27 29
31 32 34 35

BÖLÜM 4 LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. 39

4.1 TÜRKİYEDEKİ EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMALARI . 39 4.2 ÜLKEMİZ DIŞINDAKİ EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMALARI . 43

BÖLÜM 5 ÇALIŞMA ALANI VE HAVA KALİTESİ DURUMU . 51

5.1 ÇALIŞMA ALANI COĞRAFİ VE TOPOGRAFİK ÖZELLİKLER . 5.2 İKLİM DURUMU . 5.3 ZONGULDAK İLİNDE KULLANILAN YAKITLAR VE ÖZELLİKLERİ. 5.4 HAVA KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER.
5.4.1 Evsel Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği . 5.4.2 Sanayi ve Güç Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği. 5.4.3 Trafikten Kaynaklanan Hava Kirliliği .

51 54 56 57 57 58 59

x11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emisyon
ozon
troposferik
bölüm
iklim
gazları


11. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER (devam ediyor) Sayfa
2.7.6 Metan Dışı Uçucu Organik Bileşikler (NMVOC) . 17 2.7.7 Sentetik Sera Gazları. 18 2.8 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ . 18 2.9 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ . 19 2.10 EMİSYON ENVANTERLERİ. 20 2.11 EMİSYON FAKTÖRLERİ. 23

BÖLÜM 3 TROPOSFERİK OZON OLUŞUMU. 27

3.1 OZON . 3.2 STRATOSFERİK VE TROPOSFERİK OZON . 3.3 TROPOSFERİK OZON OLUŞUMU VE OZONUN ÖNCÜ GAZLARI. 3.4 OZON VE ÖNCÜ GAZLARININ KONSANTRASYONLARININ GÜN
İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ . 3.5 OZON-NOX-VOC DUYARLILIĞI. 3.6 TROPOSFERİK OZONUN KONTROLÜ . 3.7 OZON OLUŞTURMA POTANSİYELİ.

27 27 29
31 32 34 35

BÖLÜM 4 LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. 39

4.1 TÜRKİYEDEKİ EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMALARI . 39 4.2 ÜLKEMİZ DIŞINDAKİ EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMALARI . 43

BÖLÜM 5 ÇALIŞMA ALANI VE HAVA KALİTESİ DURUMU . 51

5.1 ÇALIŞMA ALANI COĞRAFİ VE TOPOGRAFİK ÖZELLİKLER . 5.2 İKLİM DURUMU . 5.3 ZONGULDAK İLİNDE KULLANILAN YAKITLAR VE ÖZELLİKLERİ. 5.4 HAVA KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER.
5.4.1 Evsel Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği . 5.4.2 Sanayi ve Güç Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği. 5.4.3 Trafikten Kaynaklanan Hava Kirliliği .

51 54 56 57 57 58 59

x

İlgili Kaynaklarsingle.php