Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiKAYNAKLAR (devam ediyor)

Çebi N (2008) Kişisel görüşme, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak

Çetin Ş, Ayberk S ve Karademir A (2004) Kocaeli İlinde konutlardan kaynaklanan NOx emisyon envanteri, DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 6 (3): 113123

Çetin Ş, Karademir A, Pekey B and Ayberk S (2007) Inventory of emissions of primary air pollutants in the city of Kocaeli, Turkey, Environ Monit Assess, 128: 165175

Çınar H (2003) Eskişehir için Hava Kirliliği Envanterinin ve CBS Destekli Hava Kirliliği Haritalarının Oluşturulması, Yüksek Lisans Tezi (yayımlanmamış), Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Eskişehir, 112 s.

De Nevers N (1995) Air Pollution Control Enginerring, McGraw-Hill, Inc., U.S.A., 506 s.

Demircioğlu H (1998) Determination of emission loads of air pollutants due to vehicles, Yüksek Lisans Tezi (unpublished), Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, İzmir, 117 s.

Derwent R G, Jenkin M E, Saunders S M and Pilling M J (1998) Photochemical ozone creation potentials for organic compounds in Northwest Europa calculated with a master chemical mechanism, Atmospheric Environment, 32: 24292441

DMİ

(2008) İl ve İlçelerimizde Hava / Zonguldak, http://www.meteoroloji.gov.tr/2006/tahmin/tahmin-iller.aspx?m=ZONGULDAK, (20.05.2008)

Durgun D (2008) Kömür kalitesine bağlı olarak Çatalağzı Termik Santralinde katı atık miktarının belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi (yayımlanmamış), Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı, Zonguldak, 55 s.

Ekinci E (1993) Yakıt, yanma ve hava kirliliği. Hava kirliliği kaynakları ve kontrolü, ed. M. Tırıs, E. Kalafatoğlu, H. Okutan, Tübitak-Marmara Araştırma Merkezi Matbaası, Kocaeli, s 4277.

Ekinci E, Munlafalıoğlu İ, Tırıs M and Pekin A V (1998) Characterization of cement plant emissions in Turkey, Water, Air, and Soil Pollution, 106: 8395

Ekmekçi M, (2008) Jeolojik Geçmişten Günümüze İklim Değişiklikleri, TMMOB İklim Değişimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, s. 726

Elbir T (1997) Preparation of Emission Inventories for Use in Determination of Air Quality at Different Scales, Yükseklisans Tezi (unpublished), Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Teknolojisi Anabilimdalı, İzmir, 68 s.

90113. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kocaeli kentinde hava kirliliğine neden olan inorganik gaz kirleticilerin düzeylerinin, dağılımlarının ve kaynaklarının belirlenmesi - Sayfa 69
KAY AKLAR [1] Pekey B. “İzmit Körfezi Yaş ve Kuru Çökelme Örneklerinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar Kaynakları, Seviye Tespiti ve Zaman Göre Değişimleri” Doktora tezi, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 10-11,Kocaeli,2004. [2] Çetin Ş., Karademir A., Pekey B., Ayberk S. , “Kocaeli İlinde Sanayi Kaynaklı Birincil Kirleticilerin Emisyon Envanteri”, Uluslararası 9. Yanma Sempoz...
Orman yangınları ve hava kirliliği: - Sayfa 72
KAYNAKLAR Agren C (1991) EMEP Report, MCS; W 1/91 Norway. Asan Ü, Yeşil A, Özdemir İ ve Sağlam S (2006) Ormanlarda Karbon Birikimi ve Yıllık Değişimin Belirlenmesinde Başvurulan Temel Yaklaşımlar, http://www.ogm.gov.tr/iklim/dokuman.htm, Son erişim: 23.03.2010 Atmawidjaja R and Richards D F (2000) Forest Fire and Atmospheric Pollition Battye W and Battye R (2002) Deve...

113. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hava
kirliliği
pollution
çevre
üniversitesi
environ


113. SAYFA ICERIGI

KAYNAKLAR (devam ediyor)

Çebi N (2008) Kişisel görüşme, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak

Çetin Ş, Ayberk S ve Karademir A (2004) Kocaeli İlinde konutlardan kaynaklanan NOx emisyon envanteri, DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 6 (3): 113123

Çetin Ş, Karademir A, Pekey B and Ayberk S (2007) Inventory of emissions of primary air pollutants in the city of Kocaeli, Turkey, Environ Monit Assess, 128: 165175

Çınar H (2003) Eskişehir için Hava Kirliliği Envanterinin ve CBS Destekli Hava Kirliliği Haritalarının Oluşturulması, Yüksek Lisans Tezi (yayımlanmamış), Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Eskişehir, 112 s.

De Nevers N (1995) Air Pollution Control Enginerring, McGraw-Hill, Inc., U.S.A., 506 s.

Demircioğlu H (1998) Determination of emission loads of air pollutants due to vehicles, Yüksek Lisans Tezi (unpublished), Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, İzmir, 117 s.

Derwent R G, Jenkin M E, Saunders S M and Pilling M J (1998) Photochemical ozone creation potentials for organic compounds in Northwest Europa calculated with a master chemical mechanism, Atmospheric Environment, 32: 24292441

DMİ

(2008) İl ve İlçelerimizde Hava / Zonguldak, http://www.meteoroloji.gov.tr/2006/tahmin/tahmin-iller.aspx?m=ZONGULDAK, (20.05.2008)

Durgun D (2008) Kömür kalitesine bağlı olarak Çatalağzı Termik Santralinde katı atık miktarının belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi (yayımlanmamış), Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı, Zonguldak, 55 s.

Ekinci E (1993) Yakıt, yanma ve hava kirliliği. Hava kirliliği kaynakları ve kontrolü, ed. M. Tırıs, E. Kalafatoğlu, H. Okutan, Tübitak-Marmara Araştırma Merkezi Matbaası, Kocaeli, s 4277.

Ekinci E, Munlafalıoğlu İ, Tırıs M and Pekin A V (1998) Characterization of cement plant emissions in Turkey, Water, Air, and Soil Pollution, 106: 8395

Ekmekçi M, (2008) Jeolojik Geçmişten Günümüze İklim Değişiklikleri, TMMOB İklim Değişimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, s. 726

Elbir T (1997) Preparation of Emission Inventories for Use in Determination of Air Quality at Different Scales, Yükseklisans Tezi (unpublished), Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Teknolojisi Anabilimdalı, İzmir, 68 s.

90

İlgili Kaynaklarsingle.php