Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiKAYNAKLAR (devam ediyor)

Singer B C and Harley R A (1997) A fuel-based inventory of motor vehicle exhaust emissions in the Los Angeles area during summer 1997, Atmospheric Environment, 34: 17831795

Soylu Ş (2007) Estimation of Turkish road transport emissions, Energy Policy, 35: 4088 4094

Syri S, Aman M, Schöpp W and Heyes C (2001) Estimating long-term population exposure to ozone in urban areas of Europe, Environmental Pollution, 113: 5969

TCÇOB (2004) Türkiye Çevre Atlası, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, ÇED ve Planlama

Genel

Müdürlüğü

Çevre

Envanteri

Dairesi

Başkanlığı,

http://www.cedgm.gov.tr/cevreatlasi.htm, (21.03.2008)

TCÇOB (2006) Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Araştırma Raporu, Jeo-Tek & Utta İş Ortaklığı, Ankara

TÜİK/ADNKS (2007) TÜİK / ADNKS İl Sonuçları, http://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/upload/adnks_Harita_TR/HaritaTR.html, (20.05.2008)

TUİK (2008) TUİK Ulaştırma İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/, (30.06.2008)

Türkeş M, (2007) Küresel İklim Değişikliği Nedir? Temel Kavramlar, Nedenleri, Gözlenen ve Öngörülen Değişiklikler, I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi TİKDEK 2007, 11 13 Nisan, 2007, İTÜ, İstanbul

USEPA (2006) Global Mitigation of Non-CO2 Greenhouse Gases, EPA 430-R-06-005, http://www.epa.gov/nonco2/econ-inv/international.html, (25.03.2008)

USEPA (2007) Air Pollution Control Orientation Course, United States Environmental Protection Agency, http://www.epa.gov/air/oaqps/eog/course422/ap1.html, (21.03.2008)

USEPA (2008a) Ozone, United States Environmental Protection Agency, http://www.epa.gov/ozone/, (25.03.2008)

USEPA (2008b) Emission Factos & AP 42, http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/index.html, (18.06.2008)

Vivanco M G and Andrade M F (2006) Validation of the emission inventory in the Sao Paulo Metropolitan Area of Brazil, based on ambient concentrations ratios of CO, NMOG and NOx and on a photochemical model, Atmospheric Environment, 40: 11891198

Vlieger I D (1997) On-board emission and fuel consumption measurement campaign on petrol-driven passenger cars, Atmospheric Environment, 31 (22): 1753-1761

94117. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Eskişehir ve yakın çevresinde yüzey ozon dağılımının MM5-CAMx modelleri kullanılarak belirlenmesi - Sayfa 112
http-9: http://www.epa.gov/ air/criteria.html Jenkin, M.E. ve Clemitshaw, K.C. (2000), “Ozone and Other Secondary Photochemical Pollutants: Chemical Processes Governing Their Formation in the Planetary Boundary Layer”, Atmospheric Environment, 34, 24992527. Karayolları Genel Müdürlüğü (2004), 2003 Trafik Hacim Haritası ve Kitabı. Kıncay, O. ve Öztürk. R. (2003), “Thermal Power Plants in Turkey”, ...
İzmir Limanı'na gelen gemilerin oluşturduğu egzoz gazı emisyonlarının incelenmesi ve çevresel etkileri - Sayfa 96
[58] Saxe, H.&Larsen, T. 2004. Air pollution in three Danish Ports Atmospheric Environment, 38,4057-4067. [59] ENVIRON 2005. Port Of Oakland, Seaport air emissions inventory. [60] A.K. Gupta, R.S.Patil and S.K.Gupta, 2002. Emissions of Gaseous and Particulate Pollutants in a Port and Harbour Region in India. [61] Yang, D.&Kwan, S.H. 2007. An emission inventory of marine vessels in Shanghai in 2...
Eskişehir, İskenderun ve Payas'taki ilköğretim okulu öğrencilerinin uçucu organik bileşiklere kişisel maruziyetlerinin incelenmesi - Sayfa 141
US Environmental Protection Agency (USEPA) (1990), Clean Air Act, Title II Emission Standarts for Moving Sources. US Environmental Protection Agency (USEPA) (1991), Indoor Air Facts No.4, Sick Building Syndrome. US Environmental Protection Agency (USEPA) (2000), Etjylbenzene Hazard Summary, Created 1992, Revised 2000. US Environmental Protection Agency (USEPA) (2003),Entegre Risk Bilgi Sistami ...

117. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

environmental
emission
environment
atmospheric
emissions
agency


117. SAYFA ICERIGI

KAYNAKLAR (devam ediyor)

Singer B C and Harley R A (1997) A fuel-based inventory of motor vehicle exhaust emissions in the Los Angeles area during summer 1997, Atmospheric Environment, 34: 17831795

Soylu Ş (2007) Estimation of Turkish road transport emissions, Energy Policy, 35: 4088 4094

Syri S, Aman M, Schöpp W and Heyes C (2001) Estimating long-term population exposure to ozone in urban areas of Europe, Environmental Pollution, 113: 5969

TCÇOB (2004) Türkiye Çevre Atlası, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, ÇED ve Planlama

Genel

Müdürlüğü

Çevre

Envanteri

Dairesi

Başkanlığı,

http://www.cedgm.gov.tr/cevreatlasi.htm, (21.03.2008)

TCÇOB (2006) Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Araştırma Raporu, Jeo-Tek & Utta İş Ortaklığı, Ankara

TÜİK/ADNKS (2007) TÜİK / ADNKS İl Sonuçları, http://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/upload/adnks_Harita_TR/HaritaTR.html, (20.05.2008)

TUİK (2008) TUİK Ulaştırma İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/, (30.06.2008)

Türkeş M, (2007) Küresel İklim Değişikliği Nedir? Temel Kavramlar, Nedenleri, Gözlenen ve Öngörülen Değişiklikler, I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi TİKDEK 2007, 11 13 Nisan, 2007, İTÜ, İstanbul

USEPA (2006) Global Mitigation of Non-CO2 Greenhouse Gases, EPA 430-R-06-005, http://www.epa.gov/nonco2/econ-inv/international.html, (25.03.2008)

USEPA (2007) Air Pollution Control Orientation Course, United States Environmental Protection Agency, http://www.epa.gov/air/oaqps/eog/course422/ap1.html, (21.03.2008)

USEPA (2008a) Ozone, United States Environmental Protection Agency, http://www.epa.gov/ozone/, (25.03.2008)

USEPA (2008b) Emission Factos & AP 42, http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/index.html, (18.06.2008)

Vivanco M G and Andrade M F (2006) Validation of the emission inventory in the Sao Paulo Metropolitan Area of Brazil, based on ambient concentrations ratios of CO, NMOG and NOx and on a photochemical model, Atmospheric Environment, 40: 11891198

Vlieger I D (1997) On-board emission and fuel consumption measurement campaign on petrol-driven passenger cars, Atmospheric Environment, 31 (22): 1753-1761

94

İlgili Kaynaklarsingle.php