Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiKAYNAKLAR (devam ediyor)
Vlieger I D, Keukeleere D D and Kretzschmar J G (2000) Environmental e!ects of driving behaviour and congestion related to passenger cars, Atmospheric Environment, 34: 46494655
Wang H, Chen C, Huang C and Fu L (2008) On-road vehicle emission inventory and its uncertainty analysis for Shanghai, China, Science of The Total Environment, doi:10.1016/j.scitotenv.2008.01.038
Winther H (1998) Petrol passenger car emissions calculated with different emission models, The Science of the Total Environment, 224: 149160
Xiao H and Zhu B (2003) Modeling study of photochemical ozone creation potential of nonmethane hydrocarbon, Water, Air and Soil Pollution, 145: 316
Yıldırım Y (2004) Zonguldak Bölgesinde Hava Kalitesi Modellemesi, ZKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2002-45-10-16, Zonguldak
Yıldırım Y (2007) Zonguldak Şehir Atmosferinde Uçucu Organik Bileşiklerden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin İncelenmesi, TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG- 104I097, No:104I097, 20052007
Yıldırım Y ve Uzun N (2000) Isıtma amaçlı yakma sistemlerinde yanma olayının incelenmesi: Zonguldak örneği, Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü V. Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Elazığ, s. 1320
Yılmaz E (2005) İklim Geleceğimiz, Bilim ve Teknik, 451, 3848
Yi H, Hao J, Duan L, Tang X, Ning P and Li X (2008) Fine particle and trace element emissions from an anthracite coal-red power plant equipped with a bag-house in China, Fuel, 87: 20502057
ZEM (2007) Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, Araç Sayımları, Zonguldak
Zeydan Ö ve Yıldırım Y (2007a) Küresel ısınmada etken olan hava kirleticileri ve ülkemiz emisyonları, I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi TİKDEK 2007, 1113 Nisan, İTÜ, İstanbul
Zeydan Ö ve Yıldırım Y (2007b) Zonguldak Bölgesinde çevre sorunlarının nedenleri ve çözüm önerileri, I. Karadeniz’de Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Trabzon, s. 329342
Zeydan Ö ve Yıldırım Y (2008) Zonguldak Bölgesi sera gazı emisyon çalışmaları ve yer seviyesi ozonu oluşumu, Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu, 2930 Mayıs, Konya
URL1 (2008) http://www.shodor.org/ekma/model/step2.html, Implementing EKMA: Step 2, 02.07.2008
95118. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Boğaziçi köprüsünün taşıt kaynaklı kirleticilerinin modellenmesi - Sayfa 131
115 Soylu, Ş., (2007), ―Estimation of Turkish Road Transport Emissions‖, Science Direct, Sakarya. Strauss, W., (1977), Air Pollution Control, Part II, John Wiley & Sons, New York, A.B.D. Şahin, R. ve Erman, C. (2006), ―Emissions Reduction Techniques for Non-Road Diesel Engines‖, 3rd Automotive Technology Congress, 2006, Bursa. Şen, Z. ve Şahin, A., (1996), ―Future Prospects of Fossil and Altern...
Marmaray Projesi ile trafikten çekilecek otomobil sayısının İstanbul'da hava kalitesine yapacağı etkinin IVE model ile tespiti - Sayfa 119
[25] International Vehicle Emissions Model., 2008. Attachment A- Development of the Base Emission Rates for Use in the IVE Model Version 1.2, ISSRC , April. [26] International Vehicle Emissions Model., 2008. Attachment B- Development of the Correction Factors for Use in the IVE Model , ISSRC, April. [27] International Vehicle Emissions Model., 2008. Attachment C- Characterizing Emission Variatio...

118. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

environment
kirliliği
science
emission
hava
atmospheric


118. SAYFA ICERIGI

KAYNAKLAR (devam ediyor)
Vlieger I D, Keukeleere D D and Kretzschmar J G (2000) Environmental e!ects of driving behaviour and congestion related to passenger cars, Atmospheric Environment, 34: 46494655
Wang H, Chen C, Huang C and Fu L (2008) On-road vehicle emission inventory and its uncertainty analysis for Shanghai, China, Science of The Total Environment, doi:10.1016/j.scitotenv.2008.01.038
Winther H (1998) Petrol passenger car emissions calculated with different emission models, The Science of the Total Environment, 224: 149160
Xiao H and Zhu B (2003) Modeling study of photochemical ozone creation potential of nonmethane hydrocarbon, Water, Air and Soil Pollution, 145: 316
Yıldırım Y (2004) Zonguldak Bölgesinde Hava Kalitesi Modellemesi, ZKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2002-45-10-16, Zonguldak
Yıldırım Y (2007) Zonguldak Şehir Atmosferinde Uçucu Organik Bileşiklerden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin İncelenmesi, TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG- 104I097, No:104I097, 20052007
Yıldırım Y ve Uzun N (2000) Isıtma amaçlı yakma sistemlerinde yanma olayının incelenmesi: Zonguldak örneği, Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü V. Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Elazığ, s. 1320
Yılmaz E (2005) İklim Geleceğimiz, Bilim ve Teknik, 451, 3848
Yi H, Hao J, Duan L, Tang X, Ning P and Li X (2008) Fine particle and trace element emissions from an anthracite coal-red power plant equipped with a bag-house in China, Fuel, 87: 20502057
ZEM (2007) Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, Araç Sayımları, Zonguldak
Zeydan Ö ve Yıldırım Y (2007a) Küresel ısınmada etken olan hava kirleticileri ve ülkemiz emisyonları, I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi TİKDEK 2007, 1113 Nisan, İTÜ, İstanbul
Zeydan Ö ve Yıldırım Y (2007b) Zonguldak Bölgesinde çevre sorunlarının nedenleri ve çözüm önerileri, I. Karadeniz’de Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Trabzon, s. 329342
Zeydan Ö ve Yıldırım Y (2008) Zonguldak Bölgesi sera gazı emisyon çalışmaları ve yer seviyesi ozonu oluşumu, Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu, 2930 Mayıs, Konya
URL1 (2008) http://www.shodor.org/ekma/model/step2.html, Implementing EKMA: Step 2, 02.07.2008
95

İlgili Kaynaklarsingle.php