Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiİÇİNDEKİLER (devam ediyor) Sayfa
BÖLÜM 6 EMİSYON ENVANTERİ İLE SERA GAZLARI EMİSYONLARININ HESAPLANMASI . 61

6.1 EVSEL ISINMADAN KAYNAKLANAN SERA GAZLARI. 6.1.1 USEPA AP-42 Emisyon Faktörleri ile Evsel Isınmadan Kaynaklanan Sera Gazları Emisyonlarının Hesaplanması. 6.1.2 IPCC Emisyon Faktörleri ile Evsel Isınmadan Kaynaklanan Sera Gazları Emisyonlarının Hesaplanması .
6.2 ENERJİ SEKTÖRÜ (TERMİK SANTRAL) KAYNAKLI SERA GAZLARI. 6.2.1 CORINAIR Emisyon Faktörleri ile Enerji Sektörü (Termik Santral) Kaynaklı Emisyon Miktarlarının Hesaplanması. 6.2.2 USEPA Emisyon Faktörleri ile Enerji Sektörü (Termik Santral) Kaynaklı Emisyon Miktarlarının Hesaplanması. 6.2.3 IPCC Emisyon Faktörleri ile Enerji Sektörü (Termik Santral) Kaynaklı Emisyon Miktarlarının Hesaplanması.
6.3 TRAFİKTEN KAYNAKLANAN SERA GAZLARI . 6.4 VOC/NOX ORANLARININ BELİRLENMESİ .

61
62
67 69
70
72
74 76 83

BÖLÜM 7 SONUÇLAR VE ÖNERİLER . 85

KAYNAKLAR . 89 BİBLİYOGRAFYA . 97 EK AÇIKLAMALAR A KÖMÜR TÜKETİM ANKETİ TANIMLAYICI
İSTATİSTİKLERİ. . 99 EK AÇIKLAMALAR B DİZEL YAKITLI OTOMOBİL SAYISININ
HESAPLANMASI . 101 EK AÇIKLAMALAR C LİTERATÜRDEKİ MOTORLU TAŞITLARDAN
KAYNAKLANAN EMİSYON MİKTARLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN EMİSYON FAKTÖRLERİ. 103 ÖZGEÇMİŞ . 107

xi12. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emisyon
faktörleri
sera
gazları
kaynaklanan
ıpcc


12. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER (devam ediyor) Sayfa
BÖLÜM 6 EMİSYON ENVANTERİ İLE SERA GAZLARI EMİSYONLARININ HESAPLANMASI . 61

6.1 EVSEL ISINMADAN KAYNAKLANAN SERA GAZLARI. 6.1.1 USEPA AP-42 Emisyon Faktörleri ile Evsel Isınmadan Kaynaklanan Sera Gazları Emisyonlarının Hesaplanması. 6.1.2 IPCC Emisyon Faktörleri ile Evsel Isınmadan Kaynaklanan Sera Gazları Emisyonlarının Hesaplanması .
6.2 ENERJİ SEKTÖRÜ (TERMİK SANTRAL) KAYNAKLI SERA GAZLARI. 6.2.1 CORINAIR Emisyon Faktörleri ile Enerji Sektörü (Termik Santral) Kaynaklı Emisyon Miktarlarının Hesaplanması. 6.2.2 USEPA Emisyon Faktörleri ile Enerji Sektörü (Termik Santral) Kaynaklı Emisyon Miktarlarının Hesaplanması. 6.2.3 IPCC Emisyon Faktörleri ile Enerji Sektörü (Termik Santral) Kaynaklı Emisyon Miktarlarının Hesaplanması.
6.3 TRAFİKTEN KAYNAKLANAN SERA GAZLARI . 6.4 VOC/NOX ORANLARININ BELİRLENMESİ .

61
62
67 69
70
72
74 76 83

BÖLÜM 7 SONUÇLAR VE ÖNERİLER . 85

KAYNAKLAR . 89 BİBLİYOGRAFYA . 97 EK AÇIKLAMALAR A KÖMÜR TÜKETİM ANKETİ TANIMLAYICI
İSTATİSTİKLERİ. . 99 EK AÇIKLAMALAR B DİZEL YAKITLI OTOMOBİL SAYISININ
HESAPLANMASI . 101 EK AÇIKLAMALAR C LİTERATÜRDEKİ MOTORLU TAŞITLARDAN
KAYNAKLANAN EMİSYON MİKTARLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN EMİSYON FAKTÖRLERİ. 103 ÖZGEÇMİŞ . 107

xi

İlgili Kaynaklarsingle.php