Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiÇizelge A.1 Kömür tüketim anketi tanımlayıcı istatistikleri.

Örneklem Boyutu Ortalama Standart Hata Ortanca Kip Standart Sapma Örnek Varyans Basıklık Çarpıklık Aralık En Küçük En Büyük Güvenirlik Düzeyi(99,0%)

Kömür Tüketimi (ton/yıl)
220 3,83 0,08
4 4 1,12 1,26 1,41 0,87 6,25 1,75 8 0,20

Soba 111 3,37 0,09 3 3 0,93 0,87 1,30 0,70 5,25 1,75 7 0,23

Kalorifer 109 4,30 0,11 4 4 1,11 1,22 1,32 1,06 6,25 1,75 8 0,28

Lavvarlanmış Lavvarlanmamış

Kömür

Kömür

57 163 3,57 3,93 0,12 0,09 3,6 4
34 0,90 1,18 0,81 1,39 0,15 1,26 0,48 0,85 4,25 6,25 1,75 1,75
68 0,32 0,24

100123. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hisse senetleri değerlendirmesinde ve karar alımlarında regresyon-korelasyon analizleri ve İMKB-30 üzerine bir - Sayfa 124
1,16 0,87 1,15 -0,86 1,17 1,74 1,16 -0,85 1,14 -1,72 1,15 0,88 1,14 -0,87 1,15 0,88 1,14 -0,87 1,16 1,75 1,16 0,00 1,16 0,00 1,17 0,86 1,16 -0,85 1,16 0,00 1,18 1,72 1,20 1,69 1,21 0,83 1,24 2,48 1,18 -4,84 1,87 58,47 1,93 3,21 1,88 -2,59 1,84 -2,13 1,83 -0,54 1,81 -1,09 1,88 3,87 1,91 1,60 2,01 5,24 2,06 2,49 2,13 3,40 2,07 -2,82 2,05 -0,97 2,03 -0,98 1,91 -5,91 1,96 2,62 1,96 0,00 1,92 -2,04 1,8...
99MTC-Zoledronik Asidin işaretleme verimine deneysel koşulların etkisi - Sayfa 119
Tablo 34 : pH'ın stabiliteye etkisi. Zaman (Saat) Başlangıç Ortalama İşaretleme Verimi (%) pH 5,85 6,25 7,4 95,31±0,42 93,12±3,16 92,84±1,41 1. 95,61±0,51 94,85±0,87 92,37±0,86 2. 96,49±0,50 94,63±0,14 95,15±0,45 3. 95,56±1,15 95,59±0,41 94,04±1,42 4. 96,35±0,48 94,65±0,19 95,04±1,42 5. 95,55±0,25 96,01±0,26 95,41±1,16 6. 96,79±1,26 95,86±0,26 95,84±0,54 Değerler (ortal...
Perinatal asfiksinin kardiyak etkileri (klinik, biyokimyasal ve ekokardiyografik bulgular) - Sayfa 102
Ek Tablo IX. Asfıktik grupların ekokardiyografik bulguları 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10 1 11 1 12 l 13 1 14 1 15 1 16 2 17 2 18 2 19 2 20 2 21 2 22 2 23 2 24 2 25 2 26 2 27 2 28 2 29 2 30 2 31 3 32 3 33 3 34 3 35 3 36 3 37 3 38 3 39 3 40 3 41 3 42 3 43 3 44 3 45 3 1,23 1,04 1,20 0,99 1,45 1,80 1,86 1,75 0,89 1,09 1,16 1,04 1,66 1,32 1,84 3,5 l 0,72 1,10 0,97 1,37 1,36 0,59 1,86 1,73 1,10 0,...

123. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ortalama
standart
küçük
sapma
kömür
kalorifer


123. SAYFA ICERIGI

Çizelge A.1 Kömür tüketim anketi tanımlayıcı istatistikleri.

Örneklem Boyutu Ortalama Standart Hata Ortanca Kip Standart Sapma Örnek Varyans Basıklık Çarpıklık Aralık En Küçük En Büyük Güvenirlik Düzeyi(99,0%)

Kömür Tüketimi (ton/yıl)
220 3,83 0,08
4 4 1,12 1,26 1,41 0,87 6,25 1,75 8 0,20

Soba 111 3,37 0,09 3 3 0,93 0,87 1,30 0,70 5,25 1,75 7 0,23

Kalorifer 109 4,30 0,11 4 4 1,11 1,22 1,32 1,06 6,25 1,75 8 0,28

Lavvarlanmış Lavvarlanmamış

Kömür

Kömür

57 163 3,57 3,93 0,12 0,09 3,6 4
34 0,90 1,18 0,81 1,39 0,15 1,26 0,48 0,85 4,25 6,25 1,75 1,75
68 0,32 0,24

100

İlgili Kaynaklarsingle.php