Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiÇİZELGELER DİZİNİ

No Sayfa

2.1 Temiz havanın bileşimi . 2.2 Hava kirliliğinin etkin olduğu mesafeler . 2.3 Küresel ısınmada etkili olan sera gazları ve özellikleri . 3.1 Bazı uçucu organik bileşikler için POCP değerleri . 5.1 Çalışma alanındaki mahallelere ait bilgiler. 5.2 Zonguldak ili için uzun yıllar içinde gerçekleşen sıcaklık değerleri . 5.3 Zonguldak ili için uzun yıllar içinde gerçekleşen güneşlenme, yağış ve rüzgar
değerleri . 5.4 Zonguldak ili için uzun yıllar içinde gerçekleşen basınç ve bağıl nem değerleri . 5.5 Zonguldakta satışına izin verilen kömürler ve özellikleri . 5.6 Yakıt olarak kullanılan taş kömürünün özellikleri . 5.7 Zonguldak ilinde trafiğe kayıtlı olan motorlu taşıtlar. 6.1 Elle beslemeli kazanlarda taşkömürü için emisyon faktörleri . 6.2 Zonguldak bölgesinde evsel ısınmadan kaynaklanan sera gazları emisyon
miktarları . 6.3 Zonguldak bölgesinde evsel ısınmadan kaynaklanan emisyon miktarları ve kirlilik
yükleri . 6.4 Evsel ısınmadan kaynaklanan sera gazları için IPCC taş kömürü emisyon faktörleri
ve Zonguldak Merkezdeki emisyon miktarları . 6.5 Evsel ısınmadan kaynaklanan emisyon miktarlarının karşılaştırılması. 6.6 Gücü 300 MWtan düşük termik santraller için emisyon faktörleri. 6.7 ÇATESde kullanılan yakıtlara ait bilgiler . 6.8 CORINAIR emisyon faktörleri ile hesaplanan ÇATES kaynaklı emisyonlar . 6.9 ÇATES için USEPA emisyon faktörleri. 6.10 USEPA emisyon faktörleri ile hesaplanan ÇATES kaynaklı emisyonlar . 6.11 ÇATES için IPCC emisyon faktörleri .

8 10 15 36 52 54
55 55 57 58 60 62
65
66
69 69 70 71 72 73 74 75

xv16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emisyonlar
emisyon
faktörleri
kaynaklanan
miktarları
ıpcc


16. SAYFA ICERIGI

ÇİZELGELER DİZİNİ

No Sayfa

2.1 Temiz havanın bileşimi . 2.2 Hava kirliliğinin etkin olduğu mesafeler . 2.3 Küresel ısınmada etkili olan sera gazları ve özellikleri . 3.1 Bazı uçucu organik bileşikler için POCP değerleri . 5.1 Çalışma alanındaki mahallelere ait bilgiler. 5.2 Zonguldak ili için uzun yıllar içinde gerçekleşen sıcaklık değerleri . 5.3 Zonguldak ili için uzun yıllar içinde gerçekleşen güneşlenme, yağış ve rüzgar
değerleri . 5.4 Zonguldak ili için uzun yıllar içinde gerçekleşen basınç ve bağıl nem değerleri . 5.5 Zonguldakta satışına izin verilen kömürler ve özellikleri . 5.6 Yakıt olarak kullanılan taş kömürünün özellikleri . 5.7 Zonguldak ilinde trafiğe kayıtlı olan motorlu taşıtlar. 6.1 Elle beslemeli kazanlarda taşkömürü için emisyon faktörleri . 6.2 Zonguldak bölgesinde evsel ısınmadan kaynaklanan sera gazları emisyon
miktarları . 6.3 Zonguldak bölgesinde evsel ısınmadan kaynaklanan emisyon miktarları ve kirlilik
yükleri . 6.4 Evsel ısınmadan kaynaklanan sera gazları için IPCC taş kömürü emisyon faktörleri
ve Zonguldak Merkezdeki emisyon miktarları . 6.5 Evsel ısınmadan kaynaklanan emisyon miktarlarının karşılaştırılması. 6.6 Gücü 300 MWtan düşük termik santraller için emisyon faktörleri. 6.7 ÇATESde kullanılan yakıtlara ait bilgiler . 6.8 CORINAIR emisyon faktörleri ile hesaplanan ÇATES kaynaklı emisyonlar . 6.9 ÇATES için USEPA emisyon faktörleri. 6.10 USEPA emisyon faktörleri ile hesaplanan ÇATES kaynaklı emisyonlar . 6.11 ÇATES için IPCC emisyon faktörleri .

8 10 15 36 52 54
55 55 57 58 60 62
65
66
69 69 70 71 72 73 74 75

xv

İlgili Kaynaklarsingle.php