Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiÇİZELGELER DİZİNİ (devam ediyor)
No Sayfa 6.12 IPCC emsiyon faktörleriyle hesaplanan ÇATES kaynaklı emisyonlar . 75 6.13 Enerji sektörü (ÇATES) emisyonlarının karşılaştırılması . 76 6.14 Şehir içi ve etrafındaki yollarda motorlu taşıtlar için emisyon faktörleri. 77 6.15 Zonguldak il geneli araç sayıları ve emisyon miktarları . 79 6.16 Zonguldak il merkezi araç sayıları ve emisyon miktarları . 80 6.17 Zonguldak şehir merkezi araç sayıları ve emisyon miktarları . 81 6.18 Çalışma alanında trafikten kaynaklanan VOC emisyon miktarları . 83 6.19 Çalışma alanındaki VOC/NOx oranları . 84 A.1 Kömür tüketim anketi tanımlayıcı istatistikleri . 100 B.1 Dizel yakıtlı otomobil oranının hesaplanması . 102 C.1 Motorlu taşıtlar için emisyon faktörleri . 104 C.2 Motorlu taşıtlar için emisyon faktörleri . 104 C.3 Motorlu taşıtlar için emisyon faktörleri . 105 C.4 Dizel araçlar için emisyon faktörleri . 105 C.5 Benzin araçlar için emisyon faktörleri (ağırlık < 3.5 ton) . 106 C.6 Benzin araçlar için emisyon faktörleri (ağırlık > 3.5 ton) . 106 C.7 Dizel araçlar için emisyon faktörleri (ağırlık < 3.5 ton) . 106 C.8 Dizel araçlar için emisyon faktörleri (ağırlık 3.5 - 16 ton arası) . 106 C.9 Dizel araçlar için emisyon faktörleri (ağırlık > 16 ton) . 106
xvi17. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Marmaray Projesi ile trafikten çekilecek otomobil sayısının İstanbul'da hava kalitesine yapacağı etkinin IVE model ile tespiti - Sayfa 31
ƒ Hidrokarbonlar (HCs): Tam yanma gerçekleşmediğinde ortaya çıkan çok sayıda organik maddeleri içerir. En önemlileri benzen ve etilen’dir. Fotokimyasal duman’ın oluşumunda rol oynarlar. ƒ Kurşun (Pb): Kurşun, eğer yakıtın içeriğinde varsa ortaya çıkar. Günümüzde Türkiye’de özellikle 2001 senesinden sonra yakıtın içeriğinde kurşunun bulunması yasaklanmıştır. Çocuklarda nörolojik gelişim, erişkin...

17. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

araç
emisyon
dizel
benzin
emisyonlar
faktörleri


17. SAYFA ICERIGI

ÇİZELGELER DİZİNİ (devam ediyor)
No Sayfa 6.12 IPCC emsiyon faktörleriyle hesaplanan ÇATES kaynaklı emisyonlar . 75 6.13 Enerji sektörü (ÇATES) emisyonlarının karşılaştırılması . 76 6.14 Şehir içi ve etrafındaki yollarda motorlu taşıtlar için emisyon faktörleri. 77 6.15 Zonguldak il geneli araç sayıları ve emisyon miktarları . 79 6.16 Zonguldak il merkezi araç sayıları ve emisyon miktarları . 80 6.17 Zonguldak şehir merkezi araç sayıları ve emisyon miktarları . 81 6.18 Çalışma alanında trafikten kaynaklanan VOC emisyon miktarları . 83 6.19 Çalışma alanındaki VOC/NOx oranları . 84 A.1 Kömür tüketim anketi tanımlayıcı istatistikleri . 100 B.1 Dizel yakıtlı otomobil oranının hesaplanması . 102 C.1 Motorlu taşıtlar için emisyon faktörleri . 104 C.2 Motorlu taşıtlar için emisyon faktörleri . 104 C.3 Motorlu taşıtlar için emisyon faktörleri . 105 C.4 Dizel araçlar için emisyon faktörleri . 105 C.5 Benzin araçlar için emisyon faktörleri (ağırlık < 3.5 ton) . 106 C.6 Benzin araçlar için emisyon faktörleri (ağırlık > 3.5 ton) . 106 C.7 Dizel araçlar için emisyon faktörleri (ağırlık < 3.5 ton) . 106 C.8 Dizel araçlar için emisyon faktörleri (ağırlık 3.5 - 16 ton arası) . 106 C.9 Dizel araçlar için emisyon faktörleri (ağırlık > 16 ton) . 106
xvi

İlgili Kaynaklarsingle.php