Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiEK AÇIKLAMALAR DİZİNİ Sayfa
A KÖMÜR TÜKETİM ANKETİ TANIMLAYICI STATİSTİKLERİ. . 99 B DİZEL YAKITLI OTOMOBİL SAYISININ HESAPLANMASI . 101 C LİTERATÜRDEKİ MOTORLU TAŞITLARDAN KAYNAKLANAN EMİSYON
MİKTARLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN EMİSYON FAKTÖRLERİ . 103
xvii18. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Örnek dizel motorda motorin ve atık kızartma yağından elde edilmiş biyodizel için EGR stratejilerinin karşılaştırılması - Sayfa 7
Şekil 3.92 İs emisyonu ve HFK ilişkisinin incelenmesi (3000 d/d ve 3500 d/d) .................... 69 Şekil 3.93 HC emisyonu ve HFK ilişkisinin incelenmesi (1000 d/d ve 1500 d/d).................. 70 Şekil 3.94 HC emisyonu ve HFK ilişkisinin incelenmesi (2000 d/d ve 2500 d/d).................. 70 Şekil 3.95 HC emisyonu ve HFK ilişkisinin incelenmesi (3000 d/d ve 3500 d/d).................. 70 Şekil...
- Sayfa 12
2.CHAPTER IKI LITERATÜR INCELEMESI 2.1 Emisyon Envanteri Emisyon anlamina antropojenik kaynaklardan (fabrikalar, enerji santralleri, motorlu kara tasitlari, uçaklar) ve dogal kaynaklardan (agaçlar, bitki örtüsü) atmosfere saliniyor gazlar ve partiküller. dogrudan ölçüm yöntemi, malzeme denge yöntemi ve emisyon faktörleri yöntemi: Emisyon tahminleri üç farkli sekilde yapilabilir. Genel olarak emisy...
İstanbul'da polisiklik aromatik hidrokarbonların atmosferik birikiminin ve konsantrasyon dağılımının belirlenmesi ve değerlendirilmesi - Sayfa 160
Oran BaP/BghiP Değer >0.6 Ind/BghiP ≈0.4 ≈1 BaP/ (BaP+CHR) ≈ 0.73 ≈0.49 FL/(FL+Pyr) <0.5 >0.5 Çizelge 4.2: PAH için kaynak tanımlama oranları. Gösterge Trafik emisyonu Benzin emisyonu Dizel emisyonu Benzin emisyonu Dizel emisyonu Benzin emisyonu Dizel emisyonu Referans Pandey ve diğ., 1999 Park ve diğ., 2002 Caricchia ve diğ., 1999 Ravindra ve diğ., 2006 Khalili ve ...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emisyon
faktörleri
tüketim
kömür
kaynaklanan
dizel


18. SAYFA ICERIGI

EK AÇIKLAMALAR DİZİNİ Sayfa
A KÖMÜR TÜKETİM ANKETİ TANIMLAYICI STATİSTİKLERİ. . 99 B DİZEL YAKITLI OTOMOBİL SAYISININ HESAPLANMASI . 101 C LİTERATÜRDEKİ MOTORLU TAŞITLARDAN KAYNAKLANAN EMİSYON
MİKTARLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN EMİSYON FAKTÖRLERİ . 103
xvii

İlgili Kaynaklarsingle.php