Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiSİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

A CFCs CH4 CO2 E EF ER HC HCFCs HFCs HO2 mb N2O NMVOC NO NO2 NOx O3 OH PAN PCDD PCDF PM POCP R RO2 SF6 SO2

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

aktivite istatistiği kloroflorokarbonlar metan karbondioksit emisyon miktarı emisyon faktörü toplam emisyon giderim verimi hidrokarbonlar hidrokloroflorokarbonlar hidroflorokarbonlar hidroperoksi radikali milibar diazotmonoksit metan dışı uçucu organik bileşikler azot monoksit azot dioksit azot oksitler ozon hidroksil peroksiasetilnitrat poliklorinated dibenzo-p-dioksinler poliklorinated dibenzofuranlar partikül maddeler fotokimyasal ozon oluşturma potansiyeli alkil grubu organik peroksi radikali sülfürhekzaflorit kükürt dioksit
xix20. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Orman yangınları ve hava kirliliği: - Sayfa 18
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ A C6H10O5 CFCs CH4 CO2 E EF H20 HC HCFCs HFCs mb Mt N2O NMVOC NO NO2 NOx O O3 PM ppb Ppm ppm ppt SO2 Tg VOC : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Aktivite istatistiği Selüloz Kloroflorokarbonlar Metan Karbondioksit Emisyon miktarı Emisyon faktörü Su Hidrokarbonlar Hidrokloroflorokarbonlar Hidroflorokarbonlar Milibar Milyon ton Diazotmonok...
Karbon ayak izinin hesaplanması: Diyarbakır örneği - Sayfa 13
SEMBOLLER LİSTESİ oC a b c C CF4 C2H6 C3H8 CH4 CO CO2 EF EFSO2 ET Ex g Gg H2O HC IB Im K kg km kt kWh l,L MJ N2O NO2 NOX O2 O3 OH Pb Pr ppm ppmv Q R.CHO SF6 SO2 t kt t C/TJ Tg CO2 Eq. TJ : Derece santigrad : Yakıt tipi (dizel, benzin, LPG gibi) : Sektör faaliyeti (karayolu, havayolu gibi) : Emisyon kontrol özellikleri : Karbon : Tetraflor metan : Etan : Propan : Metan : Karbon monoksi...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

azot
dioksit
ozon
monoksit
organik
emisyon


20. SAYFA ICERIGI

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

A CFCs CH4 CO2 E EF ER HC HCFCs HFCs HO2 mb N2O NMVOC NO NO2 NOx O3 OH PAN PCDD PCDF PM POCP R RO2 SF6 SO2

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

aktivite istatistiği kloroflorokarbonlar metan karbondioksit emisyon miktarı emisyon faktörü toplam emisyon giderim verimi hidrokarbonlar hidrokloroflorokarbonlar hidroflorokarbonlar hidroperoksi radikali milibar diazotmonoksit metan dışı uçucu organik bileşikler azot monoksit azot dioksit azot oksitler ozon hidroksil peroksiasetilnitrat poliklorinated dibenzo-p-dioksinler poliklorinated dibenzofuranlar partikül maddeler fotokimyasal ozon oluşturma potansiyeli alkil grubu organik peroksi radikali sülfürhekzaflorit kükürt dioksit
xix

İlgili Kaynaklarsingle.php