Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiSİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ (devam ediyor)

VOC TOC TSP UV-B

: uçucu organik bileşikler : toplam organik karbon : toplam katı partikül : ultraviyole ışınları

KISALTMALAR

ADNKS :

CALMET :

CAMx

:

CIT :

COPERT :

CORINAIR :

CSUMM :

ÇATES

:

DMİ :

DTU

:

EMEP

:

EMITRA :

ERDEMİR :

GWP

:

HGK

:

IPCC

:

I-TEQ

:

LPG :

MM5

:

MOBILE :

MVEI

:

ppb :

ppm :

ppt :

TCÇOB

:

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Computer Aided Learning in Meteorology Comprehensive Air Quality Model with Extensions California Institute of Technology Computer Program to Calculate Emissions from Road Trafc Core Inventory of Air Emissions Colorado State University Mesoscale Model Çatalağzı Çatalağzı Termik Santrali Devlet Meteoroloji İşleri Technical University of Denmark European Monitoring and Evaluation Program Emissions from Road Transpot Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları küresel ısınma potansiyeli Harita Genel Komutanlığı Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli International Toxic Equivalent System sıvılaştırılmış petrol gaz Mesoscale Model 5th Genereation Mobile Source Emission Model Motor Vehicle Emission Inventory milyardaki parçacık sayısı milyondaki parçacık sayısı trilyondaki parçacık sayısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı
xx21. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Marmaray Projesi ile trafikten çekilecek otomobil sayısının İstanbul'da hava kalitesine yapacağı etkinin IVE model ile tespiti - Sayfa 119
[25] International Vehicle Emissions Model., 2008. Attachment A- Development of the Base Emission Rates for Use in the IVE Model Version 1.2, ISSRC , April. [26] International Vehicle Emissions Model., 2008. Attachment B- Development of the Correction Factors for Use in the IVE Model , ISSRC, April. [27] International Vehicle Emissions Model., 2008. Attachment C- Characterizing Emission Variatio...
Ulaşımdan kaynaklanan hava kirliliğinin bitkiler üzerindeki etkisinin belirlenmesi ve coğrafi bilgi sistemleri ile gösterilmesi - Sayfa 10
DETERMI1( 7+( ø03$&7 2) $IR POLLUTION FROM TRANSPORT IN PLANTS AND DISPLAY WITH GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS SUMMARY KeyWords: Airpollution, Emission inventories, Heavy metal accumulation in plants, Geographical information system The aim in this study, the accumulation of Cd and Ni are investigated on plants in the agricultural areas which exposed to traffic-related air pollution at the ...
İstanbul Boğaz Köprüleri'nde taşıtların yarattığı kirliliğin Copert III ve Mobile 6 modelleri ile hesaplanması - Sayfa 111
KAYNAKLAR Alıcı, Didem, 2003. Boğaziçi Köprüsü taşıt kaynaklı emisyonların Mobile 6 emisyon faktör modeliyle tahmin edilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü stanbul 2003, Türkiye Ariztegui, J., Casanova, J., Valdes, M., 2004. “A structured methodology to calculate traffic emissions inventories for city centres” Science of the Total Environment 334– 335, 101–109 DİE, 20...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emissions
ınventory
emission
from
road
model


21. SAYFA ICERIGI

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ (devam ediyor)

VOC TOC TSP UV-B

: uçucu organik bileşikler : toplam organik karbon : toplam katı partikül : ultraviyole ışınları

KISALTMALAR

ADNKS :

CALMET :

CAMx

:

CIT :

COPERT :

CORINAIR :

CSUMM :

ÇATES

:

DMİ :

DTU

:

EMEP

:

EMITRA :

ERDEMİR :

GWP

:

HGK

:

IPCC

:

I-TEQ

:

LPG :

MM5

:

MOBILE :

MVEI

:

ppb :

ppm :

ppt :

TCÇOB

:

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Computer Aided Learning in Meteorology Comprehensive Air Quality Model with Extensions California Institute of Technology Computer Program to Calculate Emissions from Road Trafc Core Inventory of Air Emissions Colorado State University Mesoscale Model Çatalağzı Çatalağzı Termik Santrali Devlet Meteoroloji İşleri Technical University of Denmark European Monitoring and Evaluation Program Emissions from Road Transpot Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları küresel ısınma potansiyeli Harita Genel Komutanlığı Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli International Toxic Equivalent System sıvılaştırılmış petrol gaz Mesoscale Model 5th Genereation Mobile Source Emission Model Motor Vehicle Emission Inventory milyardaki parçacık sayısı milyondaki parçacık sayısı trilyondaki parçacık sayısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı
xx

İlgili Kaynaklarsingle.php