Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiBÖLÜM 1 1 GİRİŞ GİRİŞ
Sanayi devrimini takip eden toplumların refah seviyeleri ve insanların yaşam kaliteleri gün geçtikçe artmıştır. Bu artış, yüksek oranlarda enerji ve hammadde ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Isınma, ulaşım ve enerji üretimi gibi faaliyetleri gerçekleştirebilmek için kullanılan yakıtlar çevre sorunlarının başlıca sebebi olmuştur. Yakıtların yanma işlemleri sırasında oluşan emisyonların kontrolsüz bir şekilde atmosfere salınması havayı kirletmektedir. Hava kirliliği ise hem canlıları hem de ekosistemleri olumsuz şekilde etkilemektedir.
Hava kirliliği problemi yerel bir sorun olmayıp meteorolojik etkilere ve atmosferik taşınmaya bağlı olarak ülkelerin sınırlarını aşan bir problem haline gelmiştir. Nitekim, sera etkisinin antropojenik emisyonlar nedeniyle kuvvetlenmesiyle ortaya çıkan küresel ısınma bunun en büyük kanıtıdır. Küresel ısınma süreci iklimlerde değişikliklere neden olmaktadır. İklimlerin değişimi ise sağlıktan tarıma, enerjiden turizme kadar pek çok sektörü etkilemeye başlamıştır ve etkilemeye devam edecektir.
İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini önleme çalışmalarında her ülke ilk adım olarak, atmosfere saldıkları sera gazlarının miktarını belirleyebilmek için sera gazları emisyon envanterlerini hazırlamaktadır. Emisyon envanteri, hava kalitesinin belirlenmesinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Yöntemin maliyeti kirletici kaynağında veya dış ortamda yapılan ölçümlere göre oldukça düşük olduğundan tercih edilmektedir. Emisyon envanteri, uygun emisyon faktörlerinin ve aktivite istatistiklerinin belirlenmesiyle kolaylıkla hazırlanabilmektedir.
Sera gazları emisyon envanterlerindeki emisyonları hesaplanan başlıca gazlar, uzun ömürlü sera gazları olan karbondioksit, metan ve diazotmonoksittir. Ancak, son yıllarda troposferik ozonun da küresel iklim değişikliğine olan katkısı daha iyi anlaşılmıştır. Ozon, kirletici
124. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ticari açıklık ve iklim değişikliği: Karşılaştırmalı ülke analizi - Sayfa 39
ve binaların gerçekleştirdiği emisyonlar hava kirliliğine neden olmaktadır. Sanayileşme süreçlerin tüm yanma prosesleri kirlilik emisyonuna neden olmakta ve havayı kirletmektedir. Hava kirlenmesine sebep olan gaz kirleticiler, normal sıcaklık ve basınç altında gaz formunda bulunan maddeler ile normal basınç ve sıcaklık altında katı ve sıvı halde bulunan maddelerin buharlarından meydana gelir. Gaz...
İstanbul şehir çevriminin ABD ve Avrupa test çevrimleri ile emisyon faktörleri ve yakıt tüketimi açısından deneysel olarak karşılaştırılması - Sayfa 24
1. GİRİŞ Son yüzyılın en önemli sorunlarından birisi, güvenli düzeyinin üzerine çıkmış olan hava kirliliği ve hava kirliliğinin sağlık üzerindeki olumsuz etkileridir. 19. yüzyıl ortalarındaki sanayi devriminden itibaren fosil yakıtların kullanılması ile artan atmosferdeki sera gazı birikimi, son yıllarda motorlu taşıtların artış göstermesi ile birlikte tehdit edici boyutlara ulaşmıştır. Her geçen...

24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kirliliği
emisyon
emisyonları
ısınma
emisyonlar
yakıtlar


24. SAYFA ICERIGI

BÖLÜM 1 1 GİRİŞ GİRİŞ
Sanayi devrimini takip eden toplumların refah seviyeleri ve insanların yaşam kaliteleri gün geçtikçe artmıştır. Bu artış, yüksek oranlarda enerji ve hammadde ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Isınma, ulaşım ve enerji üretimi gibi faaliyetleri gerçekleştirebilmek için kullanılan yakıtlar çevre sorunlarının başlıca sebebi olmuştur. Yakıtların yanma işlemleri sırasında oluşan emisyonların kontrolsüz bir şekilde atmosfere salınması havayı kirletmektedir. Hava kirliliği ise hem canlıları hem de ekosistemleri olumsuz şekilde etkilemektedir.
Hava kirliliği problemi yerel bir sorun olmayıp meteorolojik etkilere ve atmosferik taşınmaya bağlı olarak ülkelerin sınırlarını aşan bir problem haline gelmiştir. Nitekim, sera etkisinin antropojenik emisyonlar nedeniyle kuvvetlenmesiyle ortaya çıkan küresel ısınma bunun en büyük kanıtıdır. Küresel ısınma süreci iklimlerde değişikliklere neden olmaktadır. İklimlerin değişimi ise sağlıktan tarıma, enerjiden turizme kadar pek çok sektörü etkilemeye başlamıştır ve etkilemeye devam edecektir.
İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini önleme çalışmalarında her ülke ilk adım olarak, atmosfere saldıkları sera gazlarının miktarını belirleyebilmek için sera gazları emisyon envanterlerini hazırlamaktadır. Emisyon envanteri, hava kalitesinin belirlenmesinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Yöntemin maliyeti kirletici kaynağında veya dış ortamda yapılan ölçümlere göre oldukça düşük olduğundan tercih edilmektedir. Emisyon envanteri, uygun emisyon faktörlerinin ve aktivite istatistiklerinin belirlenmesiyle kolaylıkla hazırlanabilmektedir.
Sera gazları emisyon envanterlerindeki emisyonları hesaplanan başlıca gazlar, uzun ömürlü sera gazları olan karbondioksit, metan ve diazotmonoksittir. Ancak, son yıllarda troposferik ozonun da küresel iklim değişikliğine olan katkısı daha iyi anlaşılmıştır. Ozon, kirletici
1

İlgili Kaynaklarsingle.php