Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesikaynaklardan doğrudan salınmayıp atmosferde ikincil kirletici olarak oluştuğundan, ozon oluşumunda etkili olan azot oksitler ve uçucu organik bileşikler de sera gazları emisyon envanterlerine dolaylı sera gazları olarak dahil edilmişlerdir.
Bu çalışma, Zonguldak Bölgesi sera gazlarının emisyon envanteri metoduyla belirlenmesini içermektedir. Bu amaçla, çalışmanın ikinci bölümünde hava kirliliğinin kaynakları, etkileri ve boyutları hakkında bilgiler verilmiş; sera etkisi, sera gazları, küresel ısınma ve iklim değişikliği kavramları detaylı olarak açıklanmıştır. Ayrıca, emisyon envanterlerinin hazırlanmasında kullanılan yöntemler ve dünya genelinde yaygın olarak kullanılan emisyon faktörü veritabanları ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Üçüncü bölümde ise troposferik ozon oluşum reaksiyonlarından ve öncü gazlarının ozon oluşumundaki etkilerinden bahsedilmiştir.
Dördüncü bölümde, literatürdeki emisyon envanterlerinin hazırlanması ile ilgili çalışmalar kısaca özetlenmiştir.
Çalışmanın beşinci bölümünde ise çalışma alanı olan Zonguldak Merkez ilçesinin coğrafi ve iklim şartları hakkında detaylı bilgiler bulunmaktadır. Bölgede kullanılan yakıtların özelliklerine değinilmiş ve bölgedeki sera gazları emisyonlarının kaynakları olan konut ve işyeri ısınması, enerji sektörü ve trafik hakkında bilgiler verilmektedir.
Altıncı bölümde, sera gazları emisyon envanterinin hazırlanması detaylı olarak anlatılmıştır. Doğrudan ve dolaylı sera gazlarına ek olarak birincil kirletici olan kükürt dioksit ve partikül madde de hesaplamaya dahil edilmiştir. Konutlardaki yakıt tüketiminin tespit edilmesi için yapılan anket çalışması sonuçlarına yer verilip evsel ısınmadan kaynaklanan sera gazları emisyon miktarları hesaplanmıştır. Evsel ısınmadan kaynaklanan sera gazlarının emisyonlarının hesaplanmasında Amerikan Çevre Koruma Örgütünün ve Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin emisyon faktörleri kullanılmıştır. Her iki yöntemle elde edilen sonuçların birbiriyle karşılaştırması yapılmıştır. Ayrıca, her mahalledeki kirlilik yükleri hesaplanmıştır. Enerji sektöründen kaynaklanan emisyon miktarlarının hesaplanmasında ise Avrupa Çevre Ajansının, Amerikan Çevre Koruma Örgütünün ve Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin emisyon faktörü veritabanı olmak üzere üç farklı yöntem kullanılmıştır. Üç farklı yöntemin sonuçları birbiriyle kıyaslanmıştır. Trafikten kaynaklanan sera gazlarının
225. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

faktörleri
emisyon
ısınma
kaynaklanan
çalışma
sera


25. SAYFA ICERIGI

kaynaklardan doğrudan salınmayıp atmosferde ikincil kirletici olarak oluştuğundan, ozon oluşumunda etkili olan azot oksitler ve uçucu organik bileşikler de sera gazları emisyon envanterlerine dolaylı sera gazları olarak dahil edilmişlerdir.
Bu çalışma, Zonguldak Bölgesi sera gazlarının emisyon envanteri metoduyla belirlenmesini içermektedir. Bu amaçla, çalışmanın ikinci bölümünde hava kirliliğinin kaynakları, etkileri ve boyutları hakkında bilgiler verilmiş; sera etkisi, sera gazları, küresel ısınma ve iklim değişikliği kavramları detaylı olarak açıklanmıştır. Ayrıca, emisyon envanterlerinin hazırlanmasında kullanılan yöntemler ve dünya genelinde yaygın olarak kullanılan emisyon faktörü veritabanları ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Üçüncü bölümde ise troposferik ozon oluşum reaksiyonlarından ve öncü gazlarının ozon oluşumundaki etkilerinden bahsedilmiştir.
Dördüncü bölümde, literatürdeki emisyon envanterlerinin hazırlanması ile ilgili çalışmalar kısaca özetlenmiştir.
Çalışmanın beşinci bölümünde ise çalışma alanı olan Zonguldak Merkez ilçesinin coğrafi ve iklim şartları hakkında detaylı bilgiler bulunmaktadır. Bölgede kullanılan yakıtların özelliklerine değinilmiş ve bölgedeki sera gazları emisyonlarının kaynakları olan konut ve işyeri ısınması, enerji sektörü ve trafik hakkında bilgiler verilmektedir.
Altıncı bölümde, sera gazları emisyon envanterinin hazırlanması detaylı olarak anlatılmıştır. Doğrudan ve dolaylı sera gazlarına ek olarak birincil kirletici olan kükürt dioksit ve partikül madde de hesaplamaya dahil edilmiştir. Konutlardaki yakıt tüketiminin tespit edilmesi için yapılan anket çalışması sonuçlarına yer verilip evsel ısınmadan kaynaklanan sera gazları emisyon miktarları hesaplanmıştır. Evsel ısınmadan kaynaklanan sera gazlarının emisyonlarının hesaplanmasında Amerikan Çevre Koruma Örgütünün ve Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin emisyon faktörleri kullanılmıştır. Her iki yöntemle elde edilen sonuçların birbiriyle karşılaştırması yapılmıştır. Ayrıca, her mahalledeki kirlilik yükleri hesaplanmıştır. Enerji sektöründen kaynaklanan emisyon miktarlarının hesaplanmasında ise Avrupa Çevre Ajansının, Amerikan Çevre Koruma Örgütünün ve Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin emisyon faktörü veritabanı olmak üzere üç farklı yöntem kullanılmıştır. Üç farklı yöntemin sonuçları birbiriyle kıyaslanmıştır. Trafikten kaynaklanan sera gazlarının
2

İlgili Kaynaklarsingle.php