Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiemisyon miktarlarının, belirlenmesinde ise literatürdeki pek çok çalışmadan derlenen emisyon faktörleri ile araç sayımı verileri kullanılmıştır. Son olarak ozon oluşumunda etkili olan uçucu organik bileşiklerin azot oksitlere oranı hesaplanmış ve yorumlanmıştır. Yedinci ve son bölümde de elde edilen sonuçlar yorumlanmış ve daha sonra yapılabilecek çalışmalar hakkında öneriler sunulmuştur.
326. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Orman yangınları ve hava kirliliği: - Sayfa 21
Üçüncü bölümde Türkiye’de çıkan orman yangınlarının kısa bir değerlendirmesi yapılarak Avrupa ülkeleri ile kıyaslaması yapılmıştır. İklim özellikleri daha yakın olduğu için daha rahat kıyaslama yapılabilmek amacıyla özellikle Avrupa’nın kuzey ülkeleri istatistiklerde dışarıda tutulmuştur. Dördüncü bölümde, yerli ve yabancı literatürde ki orman yangını ve emisyon envanterinin hazırlanmasıyla ilgili...
Boya duyarlı güneş hücreleri için tasarlanmış yeni benzimidazol türü boyaların sentezi ve optiksel incelenmesi - Sayfa 56
40 Şekil 6.5. 2(a-c) maddelerinin döngüsel voltammetri spektrumu Son ürünler için yapılan spektroskopik çalışmalarda UV-vis, emisyon ve voltametri ölçümleri yapılarak yorumlanmıştır. Sentezlenen bileşiklerden 5a ve 5b maddelerinin fluoresans kuantum verimleri incelenmiş ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar Tablo 6.3 de verilmiştir. Fluoresans kuantum verimleri 5b molekülü için toluen çözgen...
Kömür kökenli metanın kullanım teknolojileri ve enerji üretiminden kaynaklanan antropojenik metan emisyonlarının analizi - Sayfa 6
ÖZET Çalışma kapsamında kömür madenlerinden açığa çıkan kömür kökenli metanın kullanım teknolojileri incelenmiş ve enerji üretimine bağlı olarak açığa çıkan metan emisyonları analiz edilmiştir. Ülkeler ve oluşturulan gruplardan açığa çıkan emisyon miktarı kullanılarak çeşitli istatistiksel analizler yapılmıştır. Enerji sektöründen ve enerji sektörünü oluşturan (petrol ve doğal gaz sistemleri, kömü...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emisyon
yorumlanmış
sonuçlar
edilen
yorumlanmıştır
faktörleri


26. SAYFA ICERIGI

emisyon miktarlarının, belirlenmesinde ise literatürdeki pek çok çalışmadan derlenen emisyon faktörleri ile araç sayımı verileri kullanılmıştır. Son olarak ozon oluşumunda etkili olan uçucu organik bileşiklerin azot oksitlere oranı hesaplanmış ve yorumlanmıştır. Yedinci ve son bölümde de elde edilen sonuçlar yorumlanmış ve daha sonra yapılabilecek çalışmalar hakkında öneriler sunulmuştur.
3

İlgili Kaynaklarsingle.php