Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiBÖLÜM 2 2 HAVA KİRLİLİĞİ, SERA GAZLARI ve EMİSYON ENVANTERİ HAVA KİRLİLİĞİ, SERA GAZLARI VE EMİSYON ENVANTERİ
2.1 HAVA KİRLİLİĞİ
Hava kirliliği, atmosferin doğal yapısında bulunmayan kirleticilerin insan sağlığına, bitkilere, hayvanlara veya materyallere zarar verebilecek konsantrasyonda ve yeterince uzun süre havada bulunması olarak tanımlanır. Kükürt dioksit, azot oksitler, karbon monoksit, hidrokarbonlar, uçucu organik bileşikler (VOCs), hidrojen sülfür, partikül maddeler, duman ve sis hava kirleticilere örnektir (Altwicker et al. 1999, Gökmen Sözak 2004).
Hava kirliliği probleminin oluşması üç faktörün bir arada bulunmasına bağlıdır. Bu faktörler kirletici kaynağı, kirleticinin taşınımı ve kirliliğin alıcılara etkileridir (Şekil 2.1) (Scnelle and Brown 2002, De Nevers 1995). Hava kirleticilerini kaynağın türüne, kirleticilerin fiziksel hallerine, kaynağın yapısına ve mekansal dağılımına, kaynağın hareketine ve kirleticilerin atmosferde oluşumlarına göre sınıflandırmak mümkündür (Altwicker et al. 1999). Kirleticilerin taşınımında meteorolojik etmenler, topografya ve iklim koşulları dispersiyona etki eden önemli faktörlerdir. Ayrıca taşınma sürecinde hava kirleticileri çeşitli fiziksel ve kimyasal reaksiyonlar sonucunda seyrelebilmekte veya tümüyle giderilebilmektedirler. Alıcılar ise hava kirliliğinden etkilenen insanlar, hayvanlar, bitkiler, materyaller ve çevredir. Hava kirliliği canlıların sağlığını olumsuz etkilemekle beraber görüş mesafesini düşürerek ulaşımı engellemekte, asit yağmurlarına neden olmakta ve küresel iklim değişikliklerine de yol açmaktadır (De Nevers 1995, Scnelle and Brown 2002).
2.2 KİRLETİCİ KAYNAKLARI
Kirletici kaynakları, kaynağın türüne göre antropojenik (insan etkisiyle oluşan) veya doğal olarak sınıflandırılabilir. Antropojenik hava kirleticileri her türlü ısınma ve ulaşım amaçlı yakıt tüketiminden, endüstriyel faaliyetlerden, katı atık depolama ve yakma tesisleri ile atıksu
528. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Trabzon il merkezindeki yağış sularının kimyasal analizi - Sayfa 11
1. GENEL BİLGİLER 1.1. Giriş Hava kirliliği; katı, sıvıve gaz halindeki kirletici maddelerin insan sağlığına, bitkilere, yapı malzemelerine ve ekolojik dengeye zararlı etkiler oluşturacak konsantrasyonda ve sürede atmosferde bulunmasıdır. Söz konusu hava kirleticileri gaz (SOx, NOx, HC (hidrokarbon), CO, CO2) ve partikül (toz, duman, metalik duman (füme), uçucu kül, mist, aeresoller) halindeki k...

28. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hava
kirliliği
kirletici
etki
küresel
kirliliğin


28. SAYFA ICERIGI

BÖLÜM 2 2 HAVA KİRLİLİĞİ, SERA GAZLARI ve EMİSYON ENVANTERİ HAVA KİRLİLİĞİ, SERA GAZLARI VE EMİSYON ENVANTERİ
2.1 HAVA KİRLİLİĞİ
Hava kirliliği, atmosferin doğal yapısında bulunmayan kirleticilerin insan sağlığına, bitkilere, hayvanlara veya materyallere zarar verebilecek konsantrasyonda ve yeterince uzun süre havada bulunması olarak tanımlanır. Kükürt dioksit, azot oksitler, karbon monoksit, hidrokarbonlar, uçucu organik bileşikler (VOCs), hidrojen sülfür, partikül maddeler, duman ve sis hava kirleticilere örnektir (Altwicker et al. 1999, Gökmen Sözak 2004).
Hava kirliliği probleminin oluşması üç faktörün bir arada bulunmasına bağlıdır. Bu faktörler kirletici kaynağı, kirleticinin taşınımı ve kirliliğin alıcılara etkileridir (Şekil 2.1) (Scnelle and Brown 2002, De Nevers 1995). Hava kirleticilerini kaynağın türüne, kirleticilerin fiziksel hallerine, kaynağın yapısına ve mekansal dağılımına, kaynağın hareketine ve kirleticilerin atmosferde oluşumlarına göre sınıflandırmak mümkündür (Altwicker et al. 1999). Kirleticilerin taşınımında meteorolojik etmenler, topografya ve iklim koşulları dispersiyona etki eden önemli faktörlerdir. Ayrıca taşınma sürecinde hava kirleticileri çeşitli fiziksel ve kimyasal reaksiyonlar sonucunda seyrelebilmekte veya tümüyle giderilebilmektedirler. Alıcılar ise hava kirliliğinden etkilenen insanlar, hayvanlar, bitkiler, materyaller ve çevredir. Hava kirliliği canlıların sağlığını olumsuz etkilemekle beraber görüş mesafesini düşürerek ulaşımı engellemekte, asit yağmurlarına neden olmakta ve küresel iklim değişikliklerine de yol açmaktadır (De Nevers 1995, Scnelle and Brown 2002).
2.2 KİRLETİCİ KAYNAKLARI
Kirletici kaynakları, kaynağın türüne göre antropojenik (insan etkisiyle oluşan) veya doğal olarak sınıflandırılabilir. Antropojenik hava kirleticileri her türlü ısınma ve ulaşım amaçlı yakıt tüketiminden, endüstriyel faaliyetlerden, katı atık depolama ve yakma tesisleri ile atıksu
5

İlgili Kaynaklarsingle.php