Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiÇizelge 2.1 Temiz havanın bileşimi (Kreider et al. 1999).

Molekül

Sembol

Azot Oksijen Argon

N2 O2 Ar

Karbon Dioksit Neon

CO2 Ne

Helyum

He

Metan Kripton

CH4 Kr

Nitröz Oksit Hidrojen Ksenon

N2O H2 Xe

Not: 1 ppm hacim = 0.0001% hacim

ppm (hacim)
780000 209400 9300
315 18 5.2 1.0 1.2 1.0 0.5 0.5 0.08

g/m3 8.95 108 2.74 108 1.52 107 5.67 107 1.49 104 8.50 102 6.56 7.87 102 3.43 103 9.00 102 4.13 101 4.29 102

2.4 HAVA KİRLİLİĞİNİN BOYUTLARI

Hava kirliliği problemi sadece yerel (kaynaktan birkaç kilometreye kadar) veya bölgesel (kaynaktan 1000 kmye kadar) ölçeklerde gerçekleşmez. Atmosferik taşınımlara ve kirleticinin atmosferdeki ömrüne bağlı olarak hava kirliliği kıtasal (kaynaktan birkaç bin km.ye kadar) ve küresel boyutlarda olabilir. Reaktif serbest radikallerin atmosferik ömrü birkaç saniye veya dakika olabilirken, ozon tabakasının seyrelmesinde ve küresel ısınmada etkin rol oynayan kloroflorokarbonlar (CFCs) gibi sentetik gazların atmosferik ömürleri binlerce yıl ile ifade edilmektedir. Örneğin atmosferik ömrü 0.01 saniye olan hidroksil radikalinin (OH) atmosferik taşınımı sadece 1 cm iken atmosferik ömrü 12 yıl olan metan gazı bütün atmosferi kaplamıştır. Asit yağmurları bölgesel veya kıtasal ölçeklerde etkili olabilirken, ozon tabakasının incelmesi ve küresel ısınma gibi sorunlar küresel ölçeklidir (Sienfield and Pandis 1998, Nanhatson 1999). Dolayısıyla hava kirliliği probleminin ülkesel sınırları yoktur. Yapılan bir çalışmada İstanbuldaki aerosol konsantrasyonunun batı, kuzeybatı ve kuzey Avrupadaki emisyonlardan etkilendiği bulunmuştur (Kindap et al. 2006). Bir başka çalışmada ise Antalya ilindeki aerosolların Ukrayna, Belarus, Yunanistan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Almanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İspanya, İngiltere, İsveç, Bosna, Cezayir, Mısır, İtalya ve İsrail gibi ülkelerden taşınarak geldiği belirtilmiştir (Güllü et al. 2005). Hava kirliliğine bağlı oluşan çeşitli sorunların etkin olduğu mesafeler Çizelge 2.2de gösterilmiştir.

831. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sürdürülebilir kalkınma sürecinde iklim değişikliği, diğer çevre sorunlarıyla etkileşimi ve Türkiye analizi - Sayfa 24
Sera gazları (atmosferik birikim) Sanayi öncesi(1750-1800) Günümüzde (1998) Yıllık değişim (birikim) Atmosferik ömrü (yıl) Küresel Isınma Potansiyeli CO2 (ppmv) ~280 365 1.5 5-200 1 CH4 (ppbv) ~700 1745 10 12 21 N2O (ppbv) ~275 314 0.8 120 310 ppbv = hacim olarak milyarda kısım pptv = hacim olarak trilyonda kısım ppmv = hacim olarak milyonda kısım (ppmv): Gazın atmosferde kapl...
Yüreğir ve Seyhan (Adana) ilçelerinde ana arterlerdeki toz ve gürültü dağılım haritalarının hazırlanması - Sayfa 53
1. GİRİŞ Arman MAVRUK kirleticiler ölçülür. Bu beş kirleticinin endeks sayıları günlük bazda Çevre Koruma Örgütü (EPA) tarafından belirlemiştir. 1.2.6. Hava Kirliliğinin Ekolojik Etkileri Hava kirliliği geri dönüşümü çok zor hatta bazı durumlarda imkansız olan bir kirliliktir.Diğer kirlilik türlerinden ayrılan ve farklı olan noktası budur. Engellenmesi ancak ve ancak öncül tedbirler almakl...
Ikonos uydu görüntüsüyle Haliç'te su kalitesi analizi - Sayfa 82
6.3. Görünür bölgede atmosferik etkileşim 6.3.1. Temiz havanın bileşimi Temiz hava, aerosolsuz ve 78% nitrogen, 21% oksijen ve 1% diğer gaz moleküllerinden oluşur. Güneş enerjisini etkileyen en önemlileri arasında, ozon, oksijen, nitrojen, su buharı, karbondioksit, amonyak ve metan verilebilir. Normal atmosferler için aerosoller, farklı kaynaklı ve büyüklükteki toz parçacıkları olarak tanımlanab...

31. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

küresel
ozon
hava
oksit
dioksit
karbon


31. SAYFA ICERIGI

Çizelge 2.1 Temiz havanın bileşimi (Kreider et al. 1999).

Molekül

Sembol

Azot Oksijen Argon

N2 O2 Ar

Karbon Dioksit Neon

CO2 Ne

Helyum

He

Metan Kripton

CH4 Kr

Nitröz Oksit Hidrojen Ksenon

N2O H2 Xe

Not: 1 ppm hacim = 0.0001% hacim

ppm (hacim)
780000 209400 9300
315 18 5.2 1.0 1.2 1.0 0.5 0.5 0.08

g/m3 8.95 108 2.74 108 1.52 107 5.67 107 1.49 104 8.50 102 6.56 7.87 102 3.43 103 9.00 102 4.13 101 4.29 102

2.4 HAVA KİRLİLİĞİNİN BOYUTLARI

Hava kirliliği problemi sadece yerel (kaynaktan birkaç kilometreye kadar) veya bölgesel (kaynaktan 1000 kmye kadar) ölçeklerde gerçekleşmez. Atmosferik taşınımlara ve kirleticinin atmosferdeki ömrüne bağlı olarak hava kirliliği kıtasal (kaynaktan birkaç bin km.ye kadar) ve küresel boyutlarda olabilir. Reaktif serbest radikallerin atmosferik ömrü birkaç saniye veya dakika olabilirken, ozon tabakasının seyrelmesinde ve küresel ısınmada etkin rol oynayan kloroflorokarbonlar (CFCs) gibi sentetik gazların atmosferik ömürleri binlerce yıl ile ifade edilmektedir. Örneğin atmosferik ömrü 0.01 saniye olan hidroksil radikalinin (OH) atmosferik taşınımı sadece 1 cm iken atmosferik ömrü 12 yıl olan metan gazı bütün atmosferi kaplamıştır. Asit yağmurları bölgesel veya kıtasal ölçeklerde etkili olabilirken, ozon tabakasının incelmesi ve küresel ısınma gibi sorunlar küresel ölçeklidir (Sienfield and Pandis 1998, Nanhatson 1999). Dolayısıyla hava kirliliği probleminin ülkesel sınırları yoktur. Yapılan bir çalışmada İstanbuldaki aerosol konsantrasyonunun batı, kuzeybatı ve kuzey Avrupadaki emisyonlardan etkilendiği bulunmuştur (Kindap et al. 2006). Bir başka çalışmada ise Antalya ilindeki aerosolların Ukrayna, Belarus, Yunanistan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Almanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İspanya, İngiltere, İsveç, Bosna, Cezayir, Mısır, İtalya ve İsrail gibi ülkelerden taşınarak geldiği belirtilmiştir (Güllü et al. 2005). Hava kirliliğine bağlı oluşan çeşitli sorunların etkin olduğu mesafeler Çizelge 2.2de gösterilmiştir.

8

İlgili Kaynaklarsingle.php