Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiŞekil 2.2 Atmosferin katmanları (Ahrensden değiştirilerek 2000).
2.5 KİRLETİCİLERİN ETKİLERİ
Hava kirleticilerinin insanlar, hayvanlar, bitkiler, materyaller ve çevre üzerine olumsuz etkileri mevcuttur. Sağlık üzerine etkiler akut, kronik veya geçici olarak sınıflandırılabilir. Akut etkiler kısa süreli fakat ciddi hatta ölümle sonuçlanabilen etkilerdir. Kronik etkiler ise uzun vadede ortaya çıkan bronşit, nefes darlığı, amfizem gibi solunum sistemi hastalıkları ve akciğer kanseridir. Geçici etkiler ise gözlerde ve boğazda tahriş, öksürük, göğüs ağrısı ve halsizliktir (Nanhatson 1999, TCÇOB 2004). Partikül maddeler, kükürt dioksit, azot dioksit
932. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Asetil l-karnitinin, deneysel doksorubisin kardiyotoksisitesi üzerine etkilerinin araştırılması - Sayfa 20
Fe+3-doksorubisin kompleksi ve hidroksil radikalleri mitokondri ve sarkoplazmik retikulum membranlarının transport fonksiyonlarını inhibe etmekte, hücre içi antioksidan savunma sistemlerini baskılamakta ve hücre içi organellerin lipid peroksidasyonuna neden olmaktadır. Serbest radikaller katalaz ve glutatyon peroksidaz enzimleri tarafından su ve O2’ne dönüştürülmektedir. Kalp kası katalaz enzimind...
Termik santral yatırımları sırasında oluşabilecek sosyo-ekonomik sorunların giderilmesine yönelik sosyal sorumluluk stratejileri - Sayfa 73
bozmaktadırlar. Ayrıca yanık etkisi, serbest asit halinde yüzeysel olarak da ortaya çıkabilmektedir. Bitkiler üzerinde kirletici etkisiyle ortaya çıkan zararlar üç ayrı boyutta görülebilmektedir. Bunlar akut, kronik ve gizli zararlardır. Akut zararlanmaya uğrayan bitkiler derhal ölmekte, kronik zararlanma öldürücü olmamakla birlikte bitki kalitesini büyük oranda bozmaktadır. Görünmeyen zarar ise z...
- Sayfa 30
Bitki Kükürt dioksit ve türevleri üzerinde kükürt dioksit 2.4.1 etkileri iki farkli sekilde bitki örtüsü etkiler: dogrudan alim yoluyla toprak üzerindeki bitki parçalarinin içinden ve dolayli olarak toprak asitlesme [3] araciligiyla. bitki örtüsü üzerinde SO2 etkilerinin nispeten toksik olmayan formlara Çözünmüs kükürt dioksit dönüstürmek için bitkilerin yapisal özellikleri ve yeteneklerine baglid...

32. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kronik
akut
etkiler
etkileri
üzerine
dioksit


32. SAYFA ICERIGI

Şekil 2.2 Atmosferin katmanları (Ahrensden değiştirilerek 2000).
2.5 KİRLETİCİLERİN ETKİLERİ
Hava kirleticilerinin insanlar, hayvanlar, bitkiler, materyaller ve çevre üzerine olumsuz etkileri mevcuttur. Sağlık üzerine etkiler akut, kronik veya geçici olarak sınıflandırılabilir. Akut etkiler kısa süreli fakat ciddi hatta ölümle sonuçlanabilen etkilerdir. Kronik etkiler ise uzun vadede ortaya çıkan bronşit, nefes darlığı, amfizem gibi solunum sistemi hastalıkları ve akciğer kanseridir. Geçici etkiler ise gözlerde ve boğazda tahriş, öksürük, göğüs ağrısı ve halsizliktir (Nanhatson 1999, TCÇOB 2004). Partikül maddeler, kükürt dioksit, azot dioksit
9

İlgili Kaynaklarsingle.php