Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesi



































































































































Hayvanların hava kirleticilerinden etkilenmeleri insanlardaki etkilere benzer. Fakat, zararlı veya ölümcül dozlar hayvanın boyutlarına ve nefes alıp verme miktarına bağlıdır. Ayrıca su ekosistemlerinde görülen asidifikasyon ve pH değişimleri balık ve diğer su canlılarının ölümüne neden olmaktadır. Toksik hava kirleticilerinin çökelmesiyle, kirleticiler karasal ekosistemlerdeki bitkilerin yapısında birikmekte ve bu bitkilerle beslenen hayvanlarda kronik zehirlenmeler görülmektedir (Boubel et al. 1994, Pierce et al. 1997).
Bitkileri en çok etkileyen hava kirleticileri ozon, kükürt dioksit, azot dioksit, floritler ve PANdır. Hava kirliliğinin tarım ürünlerine verdiği zararın %90ını tek başına ozon gerçekleştirir. Troposferik ozon konsantrasyonundaki artış tarım ürünlerini ve ormanlık alanlardaki ağaçları ciddi şekilde etkilemektedir. Tarım ürünlerinden buğday, arpa, patates, tütün ve ayçiçeği ozon miktarındaki değişimlere duyarlı olan bitki gruplarındandır. Hava kirleticilerinin bitkiler üzerine üç farklı şekilde olumsuz etkisi olduğu bilinmektedir. Bu etkiler:
Yaprak dokularında tahribat Yaprakların sararması veya yeşilden başka renklere dönüşmesi Büyümenin yavaşlaması ve besin değerinin azalmasıdır (Boubel et al. 1994, Pierce et
al. 1997, Nanhatson 1999, TCÇOB 2004, Reis 2005).
Kentsel bölgelerde görülen hava kirliliği hem estetik hem de ekonomik problemlere yol açar. Hava kirleticileri binaların dış cephelerinde, kumaşlarda ve diğer eşyalar üzerinde birikerek lekeler oluştururlar. Kükürt dioksit metallerin paslanmasını hızlandırır. Ozonun ve PANın, kauçuk ve lastik materyaller üzerine oldukça zararlı etkileri mevcuttur (Pierce et al. 1997, Nanhatson 1999, TCÇOB 2004).
Görüş mesafesinde azalma, asit yağmurları, ötrofikasyon (bataklıklaşma), ozon tabakasının incelmesi ve küresel iklim değişikliği hava kirleticilerinin çevreye etkileri olarak sıralanabilir. Çapları 0.3 m ile 0.6 m arasındaki partikül maddelerin konsantrasyonlarındaki artış görüş mesafesinin azalmasına neden olmakta ve estetik problemlerin yanı sıra ulaşımdan turizme kadar pek çok sektör için ekonomik sorunlar da oluşturmaktadır (Pierce et al. 1997, Hester and Harrison 2002). Kükürt dioksitin ve azot oksitlerin oksidasyonu sonucunda oluşan sülfürik asitin ve nitrik asitin, yağmur damlaları vasıtasıyla ıslak çökelmesi asit yağmurları olarak adlandırılır. Asit yağmurları akarsuların ve göllerin pHını düşürerek asidifikasyona
11



34. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Mercimek (Lens culinaris Medik. ) bitkisi üzerine bazı ekolojik dezenfektanların fizyolojik etkileri - Sayfa 23
1 1. GİRİŞ İnsanın ve diğer canlıların biyolojik ve toplumsal hayatını etkileyen dış faktörlerin hepsine birden “Çevre” denir. Doğanın temel fiziksel unsurları olan, hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen ve cansızlar üzerinde de yapısal zararlar meydana getiren, niteliklerini bozan yabancı maddeleri...
İzmir Limanı'na gelen gemilerin oluşturduğu egzoz gazı emisyonlarının incelenmesi ve çevresel etkileri - Sayfa 25
2. HAVA KİRLİLİĞİ Sanayi devrimiyle başlayan ve fosil yakıt tüketiminin artışına paralel olarak artan hava kirliliği problemleri günümüzde küresel ölçekte yaşanan bir çevresel problem haline gelmiştir. Atmosferdeki miktarları sürekli artan hava kirleticiler, dünyamızın en önemli sorunu olan iklim değişikliği ve kuraklık sorununa neden olmuşlardır. Kirletici kaynaklarına ve coğrafi konumlarına gör...

34. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hava
azot
dioksit
kirleticiler
kükürt
etkiler


34. SAYFA ICERIGI

Hayvanların hava kirleticilerinden etkilenmeleri insanlardaki etkilere benzer. Fakat, zararlı veya ölümcül dozlar hayvanın boyutlarına ve nefes alıp verme miktarına bağlıdır. Ayrıca su ekosistemlerinde görülen asidifikasyon ve pH değişimleri balık ve diğer su canlılarının ölümüne neden olmaktadır. Toksik hava kirleticilerinin çökelmesiyle, kirleticiler karasal ekosistemlerdeki bitkilerin yapısında birikmekte ve bu bitkilerle beslenen hayvanlarda kronik zehirlenmeler görülmektedir (Boubel et al. 1994, Pierce et al. 1997).
Bitkileri en çok etkileyen hava kirleticileri ozon, kükürt dioksit, azot dioksit, floritler ve PANdır. Hava kirliliğinin tarım ürünlerine verdiği zararın %90ını tek başına ozon gerçekleştirir. Troposferik ozon konsantrasyonundaki artış tarım ürünlerini ve ormanlık alanlardaki ağaçları ciddi şekilde etkilemektedir. Tarım ürünlerinden buğday, arpa, patates, tütün ve ayçiçeği ozon miktarındaki değişimlere duyarlı olan bitki gruplarındandır. Hava kirleticilerinin bitkiler üzerine üç farklı şekilde olumsuz etkisi olduğu bilinmektedir. Bu etkiler:
Yaprak dokularında tahribat Yaprakların sararması veya yeşilden başka renklere dönüşmesi Büyümenin yavaşlaması ve besin değerinin azalmasıdır (Boubel et al. 1994, Pierce et
al. 1997, Nanhatson 1999, TCÇOB 2004, Reis 2005).
Kentsel bölgelerde görülen hava kirliliği hem estetik hem de ekonomik problemlere yol açar. Hava kirleticileri binaların dış cephelerinde, kumaşlarda ve diğer eşyalar üzerinde birikerek lekeler oluştururlar. Kükürt dioksit metallerin paslanmasını hızlandırır. Ozonun ve PANın, kauçuk ve lastik materyaller üzerine oldukça zararlı etkileri mevcuttur (Pierce et al. 1997, Nanhatson 1999, TCÇOB 2004).
Görüş mesafesinde azalma, asit yağmurları, ötrofikasyon (bataklıklaşma), ozon tabakasının incelmesi ve küresel iklim değişikliği hava kirleticilerinin çevreye etkileri olarak sıralanabilir. Çapları 0.3 m ile 0.6 m arasındaki partikül maddelerin konsantrasyonlarındaki artış görüş mesafesinin azalmasına neden olmakta ve estetik problemlerin yanı sıra ulaşımdan turizme kadar pek çok sektör için ekonomik sorunlar da oluşturmaktadır (Pierce et al. 1997, Hester and Harrison 2002). Kükürt dioksitin ve azot oksitlerin oksidasyonu sonucunda oluşan sülfürik asitin ve nitrik asitin, yağmur damlaları vasıtasıyla ıslak çökelmesi asit yağmurları olarak adlandırılır. Asit yağmurları akarsuların ve göllerin pHını düşürerek asidifikasyona
11

İlgili Kaynaklar







single.php