Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiyol açar. Nitrik asitte bulunan azot ayrıca ötrofikleşme sürecinde de etkin rol oynar (Boubel et al. 1994, Hester and Harrison 2002). Stratosferde bulunan ve canlıları güneşin zararlı ultraviyole (UV-B) ışınlarından koruyan ozon tabakası kloroflorokarbonların etkisiyle incelmektedir (USEPA 2008a). Hava kirleticilerinin çevre üzerine en önemli etkilerinden biri de küresel ısınma ve dolayısıyla ortaya çıkan iklim değişiklikleridir. 2.6 KÜRESEL ISINMA 1906 2005 yıllarını kapsayan 100 yıllık zaman periyodunda dünyanın ortalama sıcaklığı 0.74 C artmıştır. 1860 yılından günümüze kadar tutulan sıcaklık kayıtları Şekil 2.3de gösterilmiştir. Sıcaklık artışının en yoğun olarak gözlendiği dönem ise 1990 yılı sonrasıdır. Sıcaklık artışının temel nedeninin, sanayi devrimini takip eden yıllarda fosil kaynaklı yakıtların aşırı derecede kullanılmaları sonucu atmosfere salınan sera gazlarının doğal sera etkisini kuvvetlendirmesi olduğu bilim çevreleri tarafından kabul edilmiş bir konsensustur (Kreider et al. 1999, IPCC 2007).
Şekil 2.3 1860dan itibaren küresel ortalama sıcaklıklar (IPCCden değiştirilerek 2007). 1235. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Binalarda toplam enerji harcamalarının ve CO2 salım miktarlarının azaltılması amacıyla bir toplu konut örneğinin değerlendirilmesi - Sayfa 30
Toplam sera gazı salımında CO2 gazının dörtte üçlük bir payı vardır ve enerji sektörünün insan kaynaklı sera gazı salımındaki payı, %60 enerji kaynaklı CO2, %5 enerji kaynaklı metan olmak üzere yaklaşık üçte ikidir. Metan ise toplam sera gazı salımında altıda birlik bir payla ikinci sıradadır (WEC, 2007). 20. yüzyıldan itibaren hem güney yarımkürede hem de kuzey yarımkürede küresel ortalama sıcakl...
Bina derecelendirme sistemlerinde çevresel etki sınıflarının önemi - Sayfa 60
40 Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) sonucunda 20. yy ortalarından beri birçok gözlem ortalama sıcaklığın insan kökenli sera gaz konsantrasyonun artmasına bağlı olarak arttığını göstermektedir [Hegerl et al., 2007]. Yapılan araştırmalarda 1906 ve 2005 yılları arasında dünyanın sıcaklığı 0.74 °C ± 0.18 °C artış gösterdiği görülmüştür. Bununlar beraber yapılan tahminlerde küresel sıcakl...
- Sayfa 51
39 sıcaklığını büyük ölçüde yükseltmektedir. Hansen, gelecekte aşırı iklim olaylarının, kuraklık ve sellerin artma eğilimi gösterebileceği uyarısında da bulunmuştur. Hansen’in bu konuşması, Birleşmiş Milletler tarafından Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) kurulmasıyla sonuçlanan süreci de başlatmış sayılmaktadır (Schaeffer, 2005, s.293; Godrej, 2003, s.89; Madra ve Şahin, 2007, s...

35. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

küresel
ıpcc
ortalama
sıcaklığı
iklim
sera


35. SAYFA ICERIGI

yol açar. Nitrik asitte bulunan azot ayrıca ötrofikleşme sürecinde de etkin rol oynar (Boubel et al. 1994, Hester and Harrison 2002). Stratosferde bulunan ve canlıları güneşin zararlı ultraviyole (UV-B) ışınlarından koruyan ozon tabakası kloroflorokarbonların etkisiyle incelmektedir (USEPA 2008a). Hava kirleticilerinin çevre üzerine en önemli etkilerinden biri de küresel ısınma ve dolayısıyla ortaya çıkan iklim değişiklikleridir. 2.6 KÜRESEL ISINMA 1906 2005 yıllarını kapsayan 100 yıllık zaman periyodunda dünyanın ortalama sıcaklığı 0.74 C artmıştır. 1860 yılından günümüze kadar tutulan sıcaklık kayıtları Şekil 2.3de gösterilmiştir. Sıcaklık artışının en yoğun olarak gözlendiği dönem ise 1990 yılı sonrasıdır. Sıcaklık artışının temel nedeninin, sanayi devrimini takip eden yıllarda fosil kaynaklı yakıtların aşırı derecede kullanılmaları sonucu atmosfere salınan sera gazlarının doğal sera etkisini kuvvetlendirmesi olduğu bilim çevreleri tarafından kabul edilmiş bir konsensustur (Kreider et al. 1999, IPCC 2007).
Şekil 2.3 1860dan itibaren küresel ortalama sıcaklıklar (IPCCden değiştirilerek 2007). 12

İlgili Kaynaklarsingle.php