Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesi2.7 SERA ETKİSİ VE SERA GAZLARI
Küresel ısınmanın tam olarak anlaşılabilmesi için öncelikle doğal sera etkisi ve antropojenik sera etkisi kavramları açıklanmalıdır. Yüzey sıcaklığı 6000 C olan güneşten yayılan radyasyonun dalga boyu 3 mnin altında olup elektromanyetik spektrumun görünen ışık ve üzeri bölümündedir. Güneşten dünyaya gelen ışınların % 46sı atmosfer tarafından ve % 23ü de bulutlar tarafından soğurulur. Güneş ışınlarının %23ü bulutlar tarafından ve %4ü de yer yüzeyinden geri yansımaktadır. Dünyaya gelen ışınların ancak %4lük bir bölümü yeryüzüne ulaşır ve gezegenimizi ısıtır. Isınan yeryüzü uzun dalga boyunda (infrared, 3 mnin üzerinde) olan enerjiyi geri atmosfere yayar. Sera gazları yeryüzünden atmosfere geri yayılan ışınların bir bölümünü soğurup tekrar atmosfere yansıtarak troposferin sıcaklığın yükselmesine sebep olurlar. Atmosfere geri yayılan ışınları en fazla soğuran gazlar karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazotmonoksit (N2O), ozon (O3) ve su buharıdır. Şekil 2.4te sera gazlarının radyasyonu absorbe ettikleri dalga boyları gösterilmiştir. Su buharı ve karbondioksit, infrared radyasyonunu çok kuvvetli olarak absorbe ederlerken görünür ışık dalga boyundaki radyasyonu oldukça zayıf olarak absorblarlar. Şekil 2.4te ayrıca diazotmonoksit, metan ve ozon gazlarının radyasyonu absorblama dalgaboyları ve yüzdelik miktarları görülmektedir. Herhangi bir sera gazı, dünya yüzeyinden yayılan infrared radyasyonunu absorbladığında kinetik enerjisi artar ve yanındaki diğer gazlar ile çarpışmaya başlar. Bu çarpışmalar havanın ortalama kinetik enerjisini yükseltir ve havanın ortalama sıcaklığının artmasına sebep olur. Ayrıca, bu gazlar tarafından yayılan infrared dalga boyundaki enerjinin bir bölümü yeniden yeryüzüne gelir ve ısınan yeryüzü tarafından tekrar alt atmosfere gönderilir. Sadece 8 ile 11 m dalga boyları arasındaki infrared radyasyonu çok az bir absorblanmaya maruz kalır ve rahatlıkla uzaya kaçabilir. Bu yüzden 811 m dalga boyu aralığına atmosferik pencere denilir. Atmosferdeki sera gazlarının, seralardaki cam pencereler gibi davranarak sıcaklığı arttırması nedeniyle bu olay doğal sera etkisi olarak adlandırılır. Doğal sera etkisi olmasaydı gezegenimizin ortalama sıcaklığı 15 oC yerine -18 oC civarında olacaktı (Nanhatson 1999, Kreider et al. 1999, Ahrens 2000, Zeydan ve Yıldırım 2007a).
Doğal sera gazlarının konsantrasyonları, sanayi devrimini takip eden yıllarda antropojenik etkilere bağlı olarak artış göstermiştir. Kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlarının kullanımı, tarımsal faaliyetler, çöp depolama sahalarından salınan gazlar, enerji üretimi, ulaşım ve endüstriden kaynaklı emisyonlar ve sera gazları için yutak vazifesi gören orman
1336. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Biyoloji öğretmeni adaylarının çevre kavramları ile ilgili algılamalarının değerlendirilmesi - Sayfa 39
1.3. Çevre Kavramları ile İlgili Teorik Bilgi 1.3.1. Sera Etkisi Dünyanın sıcaklığı, güneşten gelen ışınlarla, dünyadan uzaya geri yansıtılarak giden infrared ışınların miktarının değişimi arasındaki dengeyle sağlanmakta ve devam etmektedir. Atmosferin üzerindeki ışınların dağılımı dünyanın geometrik şekli, rotasyonu ve güneş etrafındaki eliptik yörüngesine bağlıdır. Dünya atmosferine girişinde ...
Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi - Sayfa 24
2.3. Sera Etkisi Fosil yakıtların kullanımı sonucu büyük miktarda karbondioksit gazı atmosfere yayılarak, tabiattaki mevcut metan gazalarıyla birlikte dünyaya güneşten ışınım vasıtası ile gelen enerjiyi ısı olarak hapsetmesi ile sera etkisi meydana gelmektedir (TİKDEK, 2007). Son yıllarda atmosferdeki CO2 miktarı hava kirlenmesine bağlı olarak hızla artmaktadır. Metan, ozon ve kloroflorokarbon (...
Ticari açıklık ve iklim değişikliği: Karşılaştırmalı ülke analizi - Sayfa 54
Uzun dönemde, yeryüzünün, güneşten aldığı enerji kadar bir enerjiyi uzaya vermesi gerekir. Güneş enerjisi yeryüzüne kısa dalga boyu radyasyon olarak ulaşır. Gelen radyasyonun bir bölümü, yeryüzünün yüzeyi ve atmosfer tarafından geri yansıtır. Ama bunun büyük bölümü, atmosferden geçerek yeryüzünü ısıtır. Yeryüzü bu enerjiden, uzun dalga boyu, kızılötesi radyasyonla kurtulur. Gezegenimizin yüzeyi ta...

36. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sera
yeryüzü
güneş
atmosferdeki
tarafından
atmosfer


36. SAYFA ICERIGI

2.7 SERA ETKİSİ VE SERA GAZLARI
Küresel ısınmanın tam olarak anlaşılabilmesi için öncelikle doğal sera etkisi ve antropojenik sera etkisi kavramları açıklanmalıdır. Yüzey sıcaklığı 6000 C olan güneşten yayılan radyasyonun dalga boyu 3 mnin altında olup elektromanyetik spektrumun görünen ışık ve üzeri bölümündedir. Güneşten dünyaya gelen ışınların % 46sı atmosfer tarafından ve % 23ü de bulutlar tarafından soğurulur. Güneş ışınlarının %23ü bulutlar tarafından ve %4ü de yer yüzeyinden geri yansımaktadır. Dünyaya gelen ışınların ancak %4lük bir bölümü yeryüzüne ulaşır ve gezegenimizi ısıtır. Isınan yeryüzü uzun dalga boyunda (infrared, 3 mnin üzerinde) olan enerjiyi geri atmosfere yayar. Sera gazları yeryüzünden atmosfere geri yayılan ışınların bir bölümünü soğurup tekrar atmosfere yansıtarak troposferin sıcaklığın yükselmesine sebep olurlar. Atmosfere geri yayılan ışınları en fazla soğuran gazlar karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazotmonoksit (N2O), ozon (O3) ve su buharıdır. Şekil 2.4te sera gazlarının radyasyonu absorbe ettikleri dalga boyları gösterilmiştir. Su buharı ve karbondioksit, infrared radyasyonunu çok kuvvetli olarak absorbe ederlerken görünür ışık dalga boyundaki radyasyonu oldukça zayıf olarak absorblarlar. Şekil 2.4te ayrıca diazotmonoksit, metan ve ozon gazlarının radyasyonu absorblama dalgaboyları ve yüzdelik miktarları görülmektedir. Herhangi bir sera gazı, dünya yüzeyinden yayılan infrared radyasyonunu absorbladığında kinetik enerjisi artar ve yanındaki diğer gazlar ile çarpışmaya başlar. Bu çarpışmalar havanın ortalama kinetik enerjisini yükseltir ve havanın ortalama sıcaklığının artmasına sebep olur. Ayrıca, bu gazlar tarafından yayılan infrared dalga boyundaki enerjinin bir bölümü yeniden yeryüzüne gelir ve ısınan yeryüzü tarafından tekrar alt atmosfere gönderilir. Sadece 8 ile 11 m dalga boyları arasındaki infrared radyasyonu çok az bir absorblanmaya maruz kalır ve rahatlıkla uzaya kaçabilir. Bu yüzden 811 m dalga boyu aralığına atmosferik pencere denilir. Atmosferdeki sera gazlarının, seralardaki cam pencereler gibi davranarak sıcaklığı arttırması nedeniyle bu olay doğal sera etkisi olarak adlandırılır. Doğal sera etkisi olmasaydı gezegenimizin ortalama sıcaklığı 15 oC yerine -18 oC civarında olacaktı (Nanhatson 1999, Kreider et al. 1999, Ahrens 2000, Zeydan ve Yıldırım 2007a).
Doğal sera gazlarının konsantrasyonları, sanayi devrimini takip eden yıllarda antropojenik etkilere bağlı olarak artış göstermiştir. Kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlarının kullanımı, tarımsal faaliyetler, çöp depolama sahalarından salınan gazlar, enerji üretimi, ulaşım ve endüstriden kaynaklı emisyonlar ve sera gazları için yutak vazifesi gören orman
13

İlgili Kaynaklarsingle.php