Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesialanlarının yok edilmesi sera gazlarının konsantrasyonlarındaki artışın başlıca nedenleridir. Daha önceleri atmosferde bulunmayan, ancak 1930lu yıllardan itibaren sanayide kullanılmaya başlanan sülfürhekzaflorit (SF6), kloroflorokarbonlar (CFCs), hidroflorokarbonlar (HFCs) ve hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs) gibi sentetik sera gazları da atmosferin ısı tutma kapasitesini yükseltmektedir. Antropojenik etkiler sonucu doğal sera etkisi kuvvetlenmiş ve küresel bir ısınma süreci başlamıştır (Sanyel 1994, Jain and Hayhoe 2003).
Şekil 2.4 Sera gazlarının radyasyonu absorplamaları (Ahrens 2000). Sera gazlarının iklim değişikliğine etki oranlarını kıyaslamak için Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) olarak adlandırılan göreceli bir ölçek kullanılır. Karbondioksitin küresel ısınma potansiyeli 1dir. Diğer gazlar için de GWP değerleri ise belirli bir zaman içinde atmosferde yaptıkları ısınma etkisinin CO2te kıyasla ne kadar olacağının oranıdır. Sera gazlarının küresel ısınma potansiyelleri ile birlikte atmosferik ömürleri ve atmosferdeki konsantrasyonları Çizelge 2.3te gösterilmiştir. Herhangi bir sera gazının atmosferde oluşturduğu ısınma veya soğuma etkisi Radyasyon Akısı olarak adlandırılan terimle ölçülür. Birimi watt/m2 olan radyasyon akısı, atmosferden dünyaya gelen, birim alandaki enerji oranındaki değişimdir. Atmosferde ısınma ve soğuma etkisi yapan gazların radyasyon akılarının 1750den 2005e olan değerleri ile yüzeylerin elektromanyetik enerjiyi yansıtma
1437. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İstanbul Atatürk Havalimanı için uçak emisyonlarının belirlenmesi ve çevresel etkileri - Sayfa 36
2.4. Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) Küresel Isınma Potansiyeli değerleri, çeşitli sera gazlarının sera etkisini gösterme gücünün global ortalamalar şeklinde ifadesidir. Buradaki hesapta, referans seçilen bir gaza göre (CO2), birim gazın belli bir süre içinde doğrudan ve dolaylı olarak sera gazı tesiri gösterme özelliği belirlenmektedir. Referans gaz olarak seçilen gaz karbondioksitdir. Gazın ke...
Toplu taşımacılık sistemlerinin sera gazı emisyonlarına etkisi - Sayfa 27
Sera gazlarının iklim değişikliklerindeki etki oranlarını belirlemek için “küresel ısınma potansiyeli ”GWP” olarak adlandırılan göreceli bir ölçek kullanılır. Karbondioksitin küresel ısınma potansiyeli 1’dir. Diğer gazlar için de GWP değerleri ise belirli bir zaman içinde atmosferde yaptıkları ısınma etkisinin CO2’te kıyasla ne kadar olacağı oranlarıdır (Tablo 2.2). [8] Tablo 2.2: İklim değişik...

37. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sera
gazları
etki
gazlar
ısınma
etkisi


37. SAYFA ICERIGI

alanlarının yok edilmesi sera gazlarının konsantrasyonlarındaki artışın başlıca nedenleridir. Daha önceleri atmosferde bulunmayan, ancak 1930lu yıllardan itibaren sanayide kullanılmaya başlanan sülfürhekzaflorit (SF6), kloroflorokarbonlar (CFCs), hidroflorokarbonlar (HFCs) ve hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs) gibi sentetik sera gazları da atmosferin ısı tutma kapasitesini yükseltmektedir. Antropojenik etkiler sonucu doğal sera etkisi kuvvetlenmiş ve küresel bir ısınma süreci başlamıştır (Sanyel 1994, Jain and Hayhoe 2003).
Şekil 2.4 Sera gazlarının radyasyonu absorplamaları (Ahrens 2000). Sera gazlarının iklim değişikliğine etki oranlarını kıyaslamak için Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) olarak adlandırılan göreceli bir ölçek kullanılır. Karbondioksitin küresel ısınma potansiyeli 1dir. Diğer gazlar için de GWP değerleri ise belirli bir zaman içinde atmosferde yaptıkları ısınma etkisinin CO2te kıyasla ne kadar olacağının oranıdır. Sera gazlarının küresel ısınma potansiyelleri ile birlikte atmosferik ömürleri ve atmosferdeki konsantrasyonları Çizelge 2.3te gösterilmiştir. Herhangi bir sera gazının atmosferde oluşturduğu ısınma veya soğuma etkisi Radyasyon Akısı olarak adlandırılan terimle ölçülür. Birimi watt/m2 olan radyasyon akısı, atmosferden dünyaya gelen, birim alandaki enerji oranındaki değişimdir. Atmosferde ısınma ve soğuma etkisi yapan gazların radyasyon akılarının 1750den 2005e olan değerleri ile yüzeylerin elektromanyetik enerjiyi yansıtma
14

İlgili Kaynaklarsingle.php