Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesikapasitesi değerleri (albedo) Şekil 2.5te gösterilmiştir. Pozitif radyasyon akısı ısınma etkisini, negatif radyasyon akısı ise soğuma etkisini göstermektedir (IPCC 2007).

Çizelge 2.3 Küresel ısınmada etkili olan sera gazları ve özellikleri (IPCC 2007den).

Sera gazı
CO2 CH4 N2O SF6 CFCs HFCs HCFCs PFCs

Atmosferdeki ömrü (yıl) 50200 12 114 3200 451700 1.4270 1.317.9 260050000

Küresel ısınma potansiyeli (GWP) (100 yıllık) 1 25 298 22800 475014400 12414800 772310 739012200

Atmosferdeki konsantrasyonu (2005 yılı)
379 ppm
1774 ppb 319 ppb 5.6 ppt

Şekil 2.5 1750 2005 arasındaki radyasyon akısı (IPCCden değiştirilerek 2007). 1538. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Küresel ısınma sorununun uluslararası çevre politikası içerisinde irdelenmesi ve Türkiye'nin yeri - Sayfa 26
1. GİRİŞ Çizelge 1.1. Doğrudan Etki Gösteren Sera Gazlarının Kaynakları, Sanayi Devrimi Öncesi Konsantrasyonları, Değişim Oranları, Atmosferdeki Ömürleri ve Küresel Isınma Potansiyelleri (IPCC, 2001b) ppm = hacim olarak milyonda kısım, ppb = hacim olarak milyarda kısım, ppt = hacim olarak trilyonda kısım a 1990–1999 yılları arasındaki dönemde oran CO2 için 0.9 ppm/yıl-2.8 ppm/yıl arasında, CH...
Küresel ısınmanın su kaynakları üzerine etkileri: Türkiye örneği - Sayfa 21
küresel ısınmaya neden olmaktadır (Balkız, 2001). Tüm bu insan etkileri sonucunda Şekil 1.3’te 1750 yılında atmosferik konsantrasyonu 280 ppm olan karbondioksitin, 1990’lı yıllarda % 31’lik bir artışla 365 ppm’e yükseldiği görülmektedir. CO2 ppm Küresel ısınma potansiyeli (Wm-2) Yıl Kaynak: (IPCC, 2001a) Şekil 1.3. Atmosferik Karbondioksit Konsantrasyonu Küresel ısınma potansiyeli bakım...

38. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sera
küresel
ısınma
gazı
ıpcc
atmosferdeki


38. SAYFA ICERIGI

kapasitesi değerleri (albedo) Şekil 2.5te gösterilmiştir. Pozitif radyasyon akısı ısınma etkisini, negatif radyasyon akısı ise soğuma etkisini göstermektedir (IPCC 2007).

Çizelge 2.3 Küresel ısınmada etkili olan sera gazları ve özellikleri (IPCC 2007den).

Sera gazı
CO2 CH4 N2O SF6 CFCs HFCs HCFCs PFCs

Atmosferdeki ömrü (yıl) 50200 12 114 3200 451700 1.4270 1.317.9 260050000

Küresel ısınma potansiyeli (GWP) (100 yıllık) 1 25 298 22800 475014400 12414800 772310 739012200

Atmosferdeki konsantrasyonu (2005 yılı)
379 ppm
1774 ppb 319 ppb 5.6 ppt

Şekil 2.5 1750 2005 arasındaki radyasyon akısı (IPCCden değiştirilerek 2007). 15

İlgili Kaynaklarsingle.php