Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesi2.7.1 Karbondioksit (CO2)
Renksiz ve kokusuz bir gaz olan karbondioksit, dünya atmosferinin ilk zamanlarından bugüne kadar atmosferde yer almıştır. Endüstri devrimi öncesindeki konsantrasyonu 280 ppm iken 2005 yılında bu değer % 35lik bir artışla 379 ppme ulaşmıştır. Karbondioksitin atmosferik ömrü 5 ile 200 yıl arasında değişmekte olup küresel ısınma potansiyeli 1dir (100 yıllık). Antropojenik CO2 emisyonları kömür ve petrol gibi fosil yakıtlarının ısınma, enerji üretimi ve endüstride kullanımlarından, çimento üretiminden, metal ve petrol yan ürünlerinin üretimlerinden ve taşıtlardan kaynaklanır. Arazi kullanımının değişmesi ve fotosentez mekanizmasıyla karbondioksitin yıkımında rol oynayan orman alanlarının azalması da CO2 konsantrasyonunun artmasına sebep olmuştur (De Nevers 1995, Jain and Hayhoe 2003, IPCC 2007)
2.7.2 Metan (CH4)
Karbondioksite göre 25 kat daha kuvvetli bir sera gazı olan metanın atmosferik ömrü 12 yıldır. 1750lı yıllarda atmosferde 700 ppb olan metan konsantrasyonu 2005 yılına gelene kadar %153 artış göstermiş ve 1774 ppbye yükselmiştir. Antropojenik CH4 emisyon kaynakları olarak katı atık depolama alanları, doğalgaz ve petrol üretim tesisleri, tarımsal faaliyetler, gübre üretimi, kömür madenciliği, ısınma faaliyetleri, motorlu taşıtlar, atıksu arıtma tesisleri ve çeşitli endüstriler sayılabilir. Metan gazının atmosferdeki yıkımı hidroksil radikali (OH) ile girdiği oksidasyon reaksiyonu sonucu gerçekleşir ve atmosferdeki metan gideriminin %90 bu reaksiyon sonucudur. Diğer giderim mekanizmaları topraktaki mikroorganizmaların metanı bünyelerine almaları ve metan ile klor atomlarının reaksiyonları sonucudur (USEPA 2006, IPCC 2007).
2.7.3 Diazotmonoksit (N2O)
Renksiz, hoş kokulu olup gülme gazı olarak da bilinen diazotmonoksit atmosferde 114 yıl kalabilmektedir. Küresel ısınma potansiyeli 298 (100 yıllık) olup atmosferdeki konsantrasyonu 2005 yılı için 319 ppbye ulaşmıştır. N2O atmosfere tarım alanlarından, gübre üreten tesislerden, evlerdeki ve taşıtlardaki yanma işlemlerinden, atıksu arıtma tesislerinden, katı atık yakma tesislerinden ve asit üreten tesislerden salınır. Ayrıca diazotmonoksitin
1639. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Toplu taşımacılık sistemlerinin sera gazı emisyonlarına etkisi - Sayfa 31
2.5.3 CH4 (Metan) Emisyonları Karbondioksite göre 23 kat daha kuvvetli bir sera gazı olan metanın atmosferik ömrü 12 yıldır. 1750’lı yıllarda atmosferde 700 ppb olan metan konsantrasyonu günümüze gelene kadar %151 artış göstermiş ve 1745 ppb’ye yükselmiştir. İnsan kaynaklı CH4 emisyon kaynakları olarak katı atık depolama alanları, doğalgaz ve petrol üretim tesisleri, tarımsal faaliyetler, gübre ü...
Küresel ısınmanın su kaynakları üzerine etkileri: Türkiye örneği - Sayfa 22
Şekil 1.5’te görüldüğü gibi (IPCC, 2001a), atmosferik diazotmonoksit konsantrasyonu 1700’lü yıllarda 270 ppb’den 1900’lü yılların sonunda 314 ppb’ye % 16 oranında artış göstermiştir. CH4 ppb Küresel ısınma potansiyeli (Wm-2) Yıl Kaynak: (IPCC, 2001a) Şekil 1.4. Atmosferik Metan Konsantrasyonu N2O ppb Küresel ısınma potansiyeli (Wm-2) Yıl Kaynak: (IPCC, 2001a) Şekil 1.5. Atmosferik ...
Yutak alanların iklim değişikliği üzerine etkilerinin türkiye örneğinde araştırılması - Sayfa 151
Şekil II.2. Atmosferik Karbondioksit Konsantrasyonu (IPCC, 2001) Metan (CH4): Metan gazının atmosferik ömrü 12 yıl olmakla birlikte CO2’den daha farklı bir davranış göstermektedir. CO2, havada diğer gazlarla reaksiyona girmezken, metan gazı suda kolaylıkla çözülmekte ve atmosferde daha kısa süre kalmaktadır. Doğal olarak metan, biyolojik maddelere bakterilerin etkisiyle, oksijensiz ya da çok az ok...

39. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

metan
konsantrasyonu
artış
küresel
gazı
atmosferik


39. SAYFA ICERIGI

2.7.1 Karbondioksit (CO2)
Renksiz ve kokusuz bir gaz olan karbondioksit, dünya atmosferinin ilk zamanlarından bugüne kadar atmosferde yer almıştır. Endüstri devrimi öncesindeki konsantrasyonu 280 ppm iken 2005 yılında bu değer % 35lik bir artışla 379 ppme ulaşmıştır. Karbondioksitin atmosferik ömrü 5 ile 200 yıl arasında değişmekte olup küresel ısınma potansiyeli 1dir (100 yıllık). Antropojenik CO2 emisyonları kömür ve petrol gibi fosil yakıtlarının ısınma, enerji üretimi ve endüstride kullanımlarından, çimento üretiminden, metal ve petrol yan ürünlerinin üretimlerinden ve taşıtlardan kaynaklanır. Arazi kullanımının değişmesi ve fotosentez mekanizmasıyla karbondioksitin yıkımında rol oynayan orman alanlarının azalması da CO2 konsantrasyonunun artmasına sebep olmuştur (De Nevers 1995, Jain and Hayhoe 2003, IPCC 2007)
2.7.2 Metan (CH4)
Karbondioksite göre 25 kat daha kuvvetli bir sera gazı olan metanın atmosferik ömrü 12 yıldır. 1750lı yıllarda atmosferde 700 ppb olan metan konsantrasyonu 2005 yılına gelene kadar %153 artış göstermiş ve 1774 ppbye yükselmiştir. Antropojenik CH4 emisyon kaynakları olarak katı atık depolama alanları, doğalgaz ve petrol üretim tesisleri, tarımsal faaliyetler, gübre üretimi, kömür madenciliği, ısınma faaliyetleri, motorlu taşıtlar, atıksu arıtma tesisleri ve çeşitli endüstriler sayılabilir. Metan gazının atmosferdeki yıkımı hidroksil radikali (OH) ile girdiği oksidasyon reaksiyonu sonucu gerçekleşir ve atmosferdeki metan gideriminin %90 bu reaksiyon sonucudur. Diğer giderim mekanizmaları topraktaki mikroorganizmaların metanı bünyelerine almaları ve metan ile klor atomlarının reaksiyonları sonucudur (USEPA 2006, IPCC 2007).
2.7.3 Diazotmonoksit (N2O)
Renksiz, hoş kokulu olup gülme gazı olarak da bilinen diazotmonoksit atmosferde 114 yıl kalabilmektedir. Küresel ısınma potansiyeli 298 (100 yıllık) olup atmosferdeki konsantrasyonu 2005 yılı için 319 ppbye ulaşmıştır. N2O atmosfere tarım alanlarından, gübre üreten tesislerden, evlerdeki ve taşıtlardaki yanma işlemlerinden, atıksu arıtma tesislerinden, katı atık yakma tesislerinden ve asit üreten tesislerden salınır. Ayrıca diazotmonoksitin
16

İlgili Kaynaklarsingle.php