Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiÖZET
Yüksek Lisans Tezi
ZONGULDAK BÖLGESİ SERA GAZI EMİSYON MİKTARLARININ BELİRLENMESİ
Özgür ZEYDAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM Temmuz 2008, 107 sayfa
Endüstri devriminden sonra, fosil yakıtlarının aşırı tüketilmesi sera etkisini kuvvetlendirmiştir. Bu da, küresel ortalama sıcaklıkların artması ile sonuçlanmıştır. Buna bağlı olarak da iklimler değişmektedir. İklim değişikliği ile mücadelede ilk adım sera gazları emisyon envanterinin hazırlanmasıdır. Bu çalışmada, Zonguldak Bölgesindeki evsel ısınmadan, termik santralden ve trafikten salınan sera gazları emisyonlarının miktarları hesaplanmıştır. Evsel ısınmadan kaynaklanan emisyonların hesaplanmasında USEPA ve IPCC emisyon faktörleri kullanılmıştır. IPCC emisyon faktörleri kullanılarak 3.048105 ton/yıl CO2, 966.71 ton/yıl CH4 ve 4.83 ton/yıl N2O emisyonu hesaplanmıştır. Termik santral için de CORINAIR, USEPA ve IPCC emisyon faktörleri kullanılmıştır. IPCC emisyon faktörleri kullanılarak ÇATESden yılda 2.12106 ton CO2, 23.04 ton CH4 ve 33.34 ton N2O salındığı hesaplanmıştır. Ayrıca, il genelindeki trafikten kaynaklanan emisyon miktarları ise
iii4. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Orman yangınları ve hava kirliliği: - Sayfa 44
BÖLÜM 4 LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Orman yangınları doğal afet olup, şüphesiz hava kirliliğine katkısı çok fazladır. Ülkemizde çeşitli kirleticilerle ilgili emisyon envanterleri yapılırken orman yangınlarıyla ilgili yapılmış bir emisyon hesaplamasına rastlanılmamıştır. Bu çalışmada orman yangınlarından kaynaklanan emisyonların hesaplanmasında emisyon envanterinin nasıl hesaplandığı konusunda yabancı ...

4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ıpcc
miktarları
emisyonların
faktörleri
sera
gazları


4. SAYFA ICERIGI

ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
ZONGULDAK BÖLGESİ SERA GAZI EMİSYON MİKTARLARININ BELİRLENMESİ
Özgür ZEYDAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM Temmuz 2008, 107 sayfa
Endüstri devriminden sonra, fosil yakıtlarının aşırı tüketilmesi sera etkisini kuvvetlendirmiştir. Bu da, küresel ortalama sıcaklıkların artması ile sonuçlanmıştır. Buna bağlı olarak da iklimler değişmektedir. İklim değişikliği ile mücadelede ilk adım sera gazları emisyon envanterinin hazırlanmasıdır. Bu çalışmada, Zonguldak Bölgesindeki evsel ısınmadan, termik santralden ve trafikten salınan sera gazları emisyonlarının miktarları hesaplanmıştır. Evsel ısınmadan kaynaklanan emisyonların hesaplanmasında USEPA ve IPCC emisyon faktörleri kullanılmıştır. IPCC emisyon faktörleri kullanılarak 3.048105 ton/yıl CO2, 966.71 ton/yıl CH4 ve 4.83 ton/yıl N2O emisyonu hesaplanmıştır. Termik santral için de CORINAIR, USEPA ve IPCC emisyon faktörleri kullanılmıştır. IPCC emisyon faktörleri kullanılarak ÇATESden yılda 2.12106 ton CO2, 23.04 ton CH4 ve 33.34 ton N2O salındığı hesaplanmıştır. Ayrıca, il genelindeki trafikten kaynaklanan emisyon miktarları ise
iii

İlgili Kaynaklarsingle.php