Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesioluşumunu hızlandırırlar. Antropojenik NMVOC emisyonları ise trafikten, çözücülerin kullanımından, petrol rafinerileri ve diğer endüstriyel tesislerden, akaryakıtların dağıtımı ve depolanmasından, tarım alanlarından ve yanma prosesleri gibi birçok kaynaktan atmosfere salınmaktadırlar (Reis 2005).
2.7.7 Sentetik Sera Gazları
Yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip sentetik sera gazları üç ana grup altında incelenebilir. Bunlar hidroflorokarbonlar (HFCs), perflorokarbonlar (PFCs) ve sülfür hekzaflorid (SF6) dir. İlk olarak 1930larda keşfedilen bu gazlar alüminyum ve magnezyum üretiminde, yarı iletken imalatında, soğutucu ve buzdolabı üretiminde ve spreylerde kullanılmışlardır. Buzdolaplarında soğutucu olarak kullanılan ve çok kuvvetli küresel ısınma potansiyeline sahip olan kloroflorokarbonların (CFCs), stratosferik ozonun yıkım reaksiyonlarına katıldıkları anlaşılınca Montreal Protokolünün imzalanmasından (1987) sonra üretimleri durdurulmuştur. Kloroflorokarbonların yerlerine ozon tabakasına daha az zarar veren hidroflorokarbonlar, perflorokarbonlar ve sülfür hekzaflorid gibi sentetik sera gazları kullanılmaya başlanmıştır ve bu gazların atmosferdeki konsantrasyonları ise günden güne artmaktadır (USEPA 2006, IPPC 2007).
2.8 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Yeryüzündeki herhangi bir yer için belirli bir zamanda yaşanan ve gözlenen atmosferik olayların tümü hava durumu; o bölgede uzun yıllar boyunca gözlenen atmosferik olayların geneli ise iklim olarak adlandırılır (Türkeş 2007). Dünyadaki iklimler sabit olmayıp jeolojik tarih boyunca sürekli değişimler göstermiştir. Bu değişimlerin nedenleri şunlardır: yerin yörüngesel hareketindeki değişimler, atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonundaki değişimler, volkanik püskürmeler ve güneş enerjisindeki değişimler. Sırp matematikçi Milankovitch yerin yörüngesel hareketindeki değişimleri (gündönümü noktalarının değişmesi 23000 yıl, ekvator eğikliğinin değişmesi 41000 yıl ve dünyanın yörüngesinin daireselleşmesi 100000 yıl) inceleyerek bu değişikliklerin iklimlerde değişikliğe neden olduğunu öne sürmüştür. Yerin yörüngesel hareketindeki değişimler Şekil 2.6da gösterilmiştir. Atmosferdeki CO2 konsantrasyonundaki artışların sera etkisinin kuvvetlenmesine neden olduğu bilinmektedir. Volkanik aktiviteler sonucunda atmosfere salınan partikül maddeler ve kükürtlü gazlar ise güneş ışınlarını dünyaya ulaşmadan
1841. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Toplu taşımacılık sistemlerinin sera gazı emisyonlarına etkisi - Sayfa 33
2.5.5 HFC (Hidrofluorokarbon), PFC (Perfluorokarbon),SF6 (sülfür heksafluorid) Emisyonları Hidroflorokarbonlar (HFCs), Perflorokarbonlar (PFCs) ve Sülfürhekzaflorid (SF6) yüksek küresel ısınma potansiyeline sahiptir. İlk olarak 1930’larda keşfedilen bu gazlar alüminyum ve magnezyum üretiminde, yarı iletken imalatında, soğutucu ve buzdolabı üretiminde ve spreylerde kullanılmışlardır. Montreal Prot...
Küresel ısınma sorununun uluslararası çevre politikası içerisinde irdelenmesi ve Türkiye'nin yeri - Sayfa 15
Sera Gazı Kısaltmaları CO2 CO CH4 CFC-11 CFC-12 HFC-23 HFCs H2O NMVOCs N2O NOx O3 OHo PFCs SF6 SO2 Karbon dioksit Karbon monoksit Metan Kloroflorokarbon 11 Kloroflorokarbon 12 Hidroflorokarbon 23 Hidroflorokarbonlar Su buharı Metan dışı organik uçucu karbonlar Diazot monoksit Azot oksitler Ozon Hidroksil radikalleri Perflorokarbonlar Kükürt hekzaflorid Kükürt dioksit Ölçü Birimleri Kısalt...
Küresel ısınma sorununun uluslararası çevre politikası içerisinde irdelenmesi ve Türkiye'nin yeri - Sayfa 25
1. GİRİŞ Deniz BABUŞ Artan Sera Gazı Konsantrasyonları Sera etkisini oluşturan sera gazları IPCC (2001a) yöntem rehberine göre, iki grupta sınıflandırılmaktadır. a) Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Diazot monoksit (N2O), Kloroflorokarbon11 (CFC-11) ve Kloroflorokarbon-12 (CFC-12) gibi sera gazları, yeryüzünden uzaya yansıyan ışınların bir kısmını tutarak, uzaya yansımasını enge...

41. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

gazları
ozon
sera
gazlar
küresel
ısınma


41. SAYFA ICERIGI

oluşumunu hızlandırırlar. Antropojenik NMVOC emisyonları ise trafikten, çözücülerin kullanımından, petrol rafinerileri ve diğer endüstriyel tesislerden, akaryakıtların dağıtımı ve depolanmasından, tarım alanlarından ve yanma prosesleri gibi birçok kaynaktan atmosfere salınmaktadırlar (Reis 2005).
2.7.7 Sentetik Sera Gazları
Yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip sentetik sera gazları üç ana grup altında incelenebilir. Bunlar hidroflorokarbonlar (HFCs), perflorokarbonlar (PFCs) ve sülfür hekzaflorid (SF6) dir. İlk olarak 1930larda keşfedilen bu gazlar alüminyum ve magnezyum üretiminde, yarı iletken imalatında, soğutucu ve buzdolabı üretiminde ve spreylerde kullanılmışlardır. Buzdolaplarında soğutucu olarak kullanılan ve çok kuvvetli küresel ısınma potansiyeline sahip olan kloroflorokarbonların (CFCs), stratosferik ozonun yıkım reaksiyonlarına katıldıkları anlaşılınca Montreal Protokolünün imzalanmasından (1987) sonra üretimleri durdurulmuştur. Kloroflorokarbonların yerlerine ozon tabakasına daha az zarar veren hidroflorokarbonlar, perflorokarbonlar ve sülfür hekzaflorid gibi sentetik sera gazları kullanılmaya başlanmıştır ve bu gazların atmosferdeki konsantrasyonları ise günden güne artmaktadır (USEPA 2006, IPPC 2007).
2.8 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Yeryüzündeki herhangi bir yer için belirli bir zamanda yaşanan ve gözlenen atmosferik olayların tümü hava durumu; o bölgede uzun yıllar boyunca gözlenen atmosferik olayların geneli ise iklim olarak adlandırılır (Türkeş 2007). Dünyadaki iklimler sabit olmayıp jeolojik tarih boyunca sürekli değişimler göstermiştir. Bu değişimlerin nedenleri şunlardır: yerin yörüngesel hareketindeki değişimler, atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonundaki değişimler, volkanik püskürmeler ve güneş enerjisindeki değişimler. Sırp matematikçi Milankovitch yerin yörüngesel hareketindeki değişimleri (gündönümü noktalarının değişmesi 23000 yıl, ekvator eğikliğinin değişmesi 41000 yıl ve dünyanın yörüngesinin daireselleşmesi 100000 yıl) inceleyerek bu değişikliklerin iklimlerde değişikliğe neden olduğunu öne sürmüştür. Yerin yörüngesel hareketindeki değişimler Şekil 2.6da gösterilmiştir. Atmosferdeki CO2 konsantrasyonundaki artışların sera etkisinin kuvvetlenmesine neden olduğu bilinmektedir. Volkanik aktiviteler sonucunda atmosfere salınan partikül maddeler ve kükürtlü gazlar ise güneş ışınlarını dünyaya ulaşmadan
18

İlgili Kaynaklarsingle.php