Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiperdelemekte ve soğuma etkisine neden olmaktadırlar. Güneşin enerjisindeki azalmalar ve güneş lekelerindeki artışlar da daha soğuk iklimlerin oluşmasına sebep olurlar (Ekmekçi 2008). Bütün bu etmenlerle oluşan iklim değişiklikleri binlerce yıl gibi uzun bir süre zarfında gerçekleştiği için ekosistemlerin değişikliğe adaptasyonu daha kolay olmuştur. Normalde binlerce yılda gerçekleşen doğal iklim değişiklikleri sanayi devrimini takip eden 2 yüzyıl boyunca çok hızlı bir şekilde gözlemlenmeye başlanmıştır. Küresel ısınma nedeniyle iklimi oluşturan sıcaklık, yağış, rüzgar, buharlaşma gibi etmenlerde uzun süreli ve kalıcı olan değişiklikler meydana gelmektedir (USEPA 2007). Bu sürece ise ani iklim değişikliği veya insan kaynaklı iklim değişikliği demek daha doğru olacaktır.
Şekil 2.6 Milankovitch döngüleri (IPCCden değiştirilerek 2007). 2.9 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ İklim değişiminin gözlenen belirgin sonuçları dünyanın giderek ısınması, buzulların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi, yağış rejimlerinin değişmesi, uç hava olaylarının şiddetinde ve sıklığında meydana gelen artışlar ve ekosistemlerde gözlenen değişikliklerdir (İncecik 2007). İklim değişikliğinin diğer olası sonuçları ise sosyal ve ekonomik yapılardaki değişimler, kuraklık, çölleşme, aşırı yağışlar ve seller, arazi kullanımındaki değişiklikler (ormanlar, tarımsal ve sulak alanlar), iklim göçleri, türlerin yok olması ve insan sağlığı üzerine olan etkilerdir (Erdoğan vd. 2008).
1942. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye ormanlarında bitkisel kütledeki karbon stoku: Farklı hesaplama yöntemlerinin karşılaştırılması - Sayfa 30
11 küçülmüş, karasal dağ buzulları ve kar örtüsü her iki yarım kürede de azalmıştır) ekstrem hava ve iklim olaylarının sıklık ve yoğunluklarındaki artışlardır (daha sık sıcak gün ve geceler, daha az soğuk gün ve donlar, sıcak hava dalgaları, ani ve şiddetli yağışlar) (Trenberth ve diğ., 2007). Dünya Meteoroloji Örgütü’ne (WMO) göre iklim; herhangi bir bölgede en az 30 yıllık hava koşullarının or...
Aylık yağış ve sıcaklık değişimlerinin İzmir içme suyu havzalarının akımlarına etkileri - Sayfa 36
25 3.2.2 Türkiye İkliminde Gözlenen Değişiklikler Subtropikal kuşakta ve özellikle Afrika'nın Sahel bölgesinde 1960'lı yıllarda başlayan şiddetli kuraklıklar, on binlerce insanın göç etmesine ve milyonlarca hayvanın ölümüne neden olmuştur. Subtropikal kuşak yağışlarındaki ani azalma, 1970'li yıllarla birlikte Doğu Akdeniz Havzası'nda ve Türkiye'de de etkili olmaya başlamıştır (Türkeş, 1996a). Tü...
Ankara örneklemi üzerinde iklim değişikliğinin su kaynakları yönetimine etkisi - Sayfa 100
4.2 İklim değişikliği ve su kaynakları Gerek doğal dinamikler gerekse insanoğlunun müdahaleleri sonucunda iklim sisteminde meydana gelebilecek değişikliklerin yerküre yağış rejimi ve dağılımında değişikliklere sebep olması kaçınılmazdır. Sanayi öncesi döneme göre insan aktiviteleri sonucunda artış gösteren sera gaz emisyonları özellikle 1970 ve 2004 dönemleri arasında % 70 oranında artış gösterm...

42. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

değişiklikler
değişimler
yağış
iklim
küresel
değişiklikleri


42. SAYFA ICERIGI

perdelemekte ve soğuma etkisine neden olmaktadırlar. Güneşin enerjisindeki azalmalar ve güneş lekelerindeki artışlar da daha soğuk iklimlerin oluşmasına sebep olurlar (Ekmekçi 2008). Bütün bu etmenlerle oluşan iklim değişiklikleri binlerce yıl gibi uzun bir süre zarfında gerçekleştiği için ekosistemlerin değişikliğe adaptasyonu daha kolay olmuştur. Normalde binlerce yılda gerçekleşen doğal iklim değişiklikleri sanayi devrimini takip eden 2 yüzyıl boyunca çok hızlı bir şekilde gözlemlenmeye başlanmıştır. Küresel ısınma nedeniyle iklimi oluşturan sıcaklık, yağış, rüzgar, buharlaşma gibi etmenlerde uzun süreli ve kalıcı olan değişiklikler meydana gelmektedir (USEPA 2007). Bu sürece ise ani iklim değişikliği veya insan kaynaklı iklim değişikliği demek daha doğru olacaktır.
Şekil 2.6 Milankovitch döngüleri (IPCCden değiştirilerek 2007). 2.9 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ İklim değişiminin gözlenen belirgin sonuçları dünyanın giderek ısınması, buzulların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi, yağış rejimlerinin değişmesi, uç hava olaylarının şiddetinde ve sıklığında meydana gelen artışlar ve ekosistemlerde gözlenen değişikliklerdir (İncecik 2007). İklim değişikliğinin diğer olası sonuçları ise sosyal ve ekonomik yapılardaki değişimler, kuraklık, çölleşme, aşırı yağışlar ve seller, arazi kullanımındaki değişiklikler (ormanlar, tarımsal ve sulak alanlar), iklim göçleri, türlerin yok olması ve insan sağlığı üzerine olan etkilerdir (Erdoğan vd. 2008).
19

İlgili Kaynaklarsingle.php