Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiİklim değişikliklerinin gelecekteki sonuçlarını tahmin edebilmek için iklim değişikliği senaryolarından faydalanılır. Bu senaryoları iklimsel olmayan senaryolar ve sayısal iklim analizleri olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. Hükümetler arası İklim Değişikliği Panelinin (IPCC) 4. İlerleme Raporuna göre 21 yüzyıl sonuna kadar küresel ortalama sıcaklıklar yaklaşık 1.8 ile 4.0 C aralığında artış gösterecektir. Deniz seviyelerinde ise yaklaşık 0.18 ile 0.59 m arasında yükselme beklenmektedir (IPCC 2007). İklim değişikliğinin etkileri her yerde aynı olmayıp bölgesel farklılıklar gözlenecektir. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildirimi Raporunda 2100 yılına kadar Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaz sıcaklıklarında maksimum 6 Cye kadar artış tahmin edilmektedir. Ege ve Akdeniz bölgelerinde özellikle kış yağışlarında büyük oranda azalmalar beklenmekte olup bu azalış akarsu rejimlerinin değişmesine ve su stresinin oluşmasına neden olacaktır (Apak ve Ubay 2007). İngiliz Meteoroloji Dairesi Hadley Merkezinde 2080 yılı için yapılan bir modele göre de atmosferdeki CO2 konsantrasyonunun 550 ppm ve 750 ppm olduğu iki ayrı senaryo hazırlanmıştır. 550 ppm CO2 senaryosuna göre ülkemizdeki ortalama sıcaklığın 1 2 oC artacağı, akarsu debilerinin de % 0 15 arasında azalacağı tahmin edilmiştir. 750 ppm CO2 senaryosunda ise sıcaklık artışının 3 4 oC arasında olacağı ve akarsu debilerinde de % 20 50 arasında azalacağı öngörülmektedir (Yılmaz 2005).
2.10 EMİSYON ENVANTERLERİ
Hava kalitesinin belirlenebilmesi için ölçüm yöntemleri veya emisyon envanterleri kullanılır. Tüm kirletici kaynaklarından salınan emisyonları kaynağında belirlemek mümkün değildir. Bunun yerine belirli bölgelerde kurulan hava ölçüm istasyonları, hava kalitesini belirlemek amacıyla kullanılabilir fakat bu yöntem de oldukça maliyetlidir. Emisyon envanterleri ise kolay, hızlı uygulanabilir ve ucuz olduğundan tercih edilen bir yöntemdir. Emisyon envanteri, belli bir zaman periyodu içinde sınırları belirli bir alandaki tüm kirletici kaynaklar tarafından atmosfere salınan hava kirleticilerinin miktarlarının listesidir. Emisyon envanterleri hava kalitesinin belirlenmesinde ve planlanmasında sıklıkla kullanılır (Boubel et al. 1994, Holman 1999, Çınar 2003).
2043. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Seyhan Nehri havzasında uzun dönemde yağış verilerinin incelenmesi - Sayfa 22
2.2. İklim Değişikliğinin Türkiye’ye Etkisi Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) tarafından geliştirilen iklim modellerine göre (IPCC, 2001), Türkiye üzerindeki yıllık ortalama sıcaklıkların 2050 yılına kadar, sadece sera gazlarındaki artışlar dikkate alındığında, 1-3 °C arasında; sera gazlarındaki ve sülfat parçacıklarındaki değişimler birlikte dikkate alındığında ise 1-2 °C arasında ...
İklim değişikliği çerçeve sözleşmesi ve Türkiye'deki uygulamaları - Sayfa 227
2080’li yıllara kadar sera gazı salımlarına bağlı sıcaklık değişiklikleri projeksiyonlarına göre Türkiye’ deki yıllık ortalama sıcaklıklarda, 1961-1990 normaliyle karşılaştırıldığında 2080’li yıllara kadar: 1. Atmosferdeki andropojenik CO2 gazı birikimini azaltmak için hiç önlemlerin alınmadığını kabul eden senaryoya göre yaklaşık 3-4 oC; CO2 birikimlerini 750 ppm’de durdurmayı öngören senaryoya ...
Türkiye'de küresel ısınmaya yol açan Sera gazı emisyonlarındaki artış ile mücadelede iktisadi araçların rolü - Sayfa 35
İnsan kaynaklı emisyonların kontrol edilmediği senaryoya göre: yıllık ortalama sıcaklıklarda yaklaşık 3-4 ºC artış; Atmosferdeki CO2 birikimlerini 750 ppmv’de durdurmayı öngören senaryoya göre: yıllık ortalama sıcaklıklarda 2-3 ºC artış; Atmosferdeki CO2 birikimlerini 550 ppmv’de durdurmayı öngören senaryoya göre: yıllık ortalama sıcaklıklarda 1-2 ºC artış 2- Türkiye üzerindeki yağış değişimler...

43. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

artış
sıcaklık
senaryo
türkiye
ortalama
sıcaklıklar


43. SAYFA ICERIGI

İklim değişikliklerinin gelecekteki sonuçlarını tahmin edebilmek için iklim değişikliği senaryolarından faydalanılır. Bu senaryoları iklimsel olmayan senaryolar ve sayısal iklim analizleri olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. Hükümetler arası İklim Değişikliği Panelinin (IPCC) 4. İlerleme Raporuna göre 21 yüzyıl sonuna kadar küresel ortalama sıcaklıklar yaklaşık 1.8 ile 4.0 C aralığında artış gösterecektir. Deniz seviyelerinde ise yaklaşık 0.18 ile 0.59 m arasında yükselme beklenmektedir (IPCC 2007). İklim değişikliğinin etkileri her yerde aynı olmayıp bölgesel farklılıklar gözlenecektir. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildirimi Raporunda 2100 yılına kadar Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaz sıcaklıklarında maksimum 6 Cye kadar artış tahmin edilmektedir. Ege ve Akdeniz bölgelerinde özellikle kış yağışlarında büyük oranda azalmalar beklenmekte olup bu azalış akarsu rejimlerinin değişmesine ve su stresinin oluşmasına neden olacaktır (Apak ve Ubay 2007). İngiliz Meteoroloji Dairesi Hadley Merkezinde 2080 yılı için yapılan bir modele göre de atmosferdeki CO2 konsantrasyonunun 550 ppm ve 750 ppm olduğu iki ayrı senaryo hazırlanmıştır. 550 ppm CO2 senaryosuna göre ülkemizdeki ortalama sıcaklığın 1 2 oC artacağı, akarsu debilerinin de % 0 15 arasında azalacağı tahmin edilmiştir. 750 ppm CO2 senaryosunda ise sıcaklık artışının 3 4 oC arasında olacağı ve akarsu debilerinde de % 20 50 arasında azalacağı öngörülmektedir (Yılmaz 2005).
2.10 EMİSYON ENVANTERLERİ
Hava kalitesinin belirlenebilmesi için ölçüm yöntemleri veya emisyon envanterleri kullanılır. Tüm kirletici kaynaklarından salınan emisyonları kaynağında belirlemek mümkün değildir. Bunun yerine belirli bölgelerde kurulan hava ölçüm istasyonları, hava kalitesini belirlemek amacıyla kullanılabilir fakat bu yöntem de oldukça maliyetlidir. Emisyon envanterleri ise kolay, hızlı uygulanabilir ve ucuz olduğundan tercih edilen bir yöntemdir. Emisyon envanteri, belli bir zaman periyodu içinde sınırları belirli bir alandaki tüm kirletici kaynaklar tarafından atmosfere salınan hava kirleticilerinin miktarlarının listesidir. Emisyon envanterleri hava kalitesinin belirlenmesinde ve planlanmasında sıklıkla kullanılır (Boubel et al. 1994, Holman 1999, Çınar 2003).
20

İlgili Kaynaklarsingle.php