Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiEmisyon envanterlerinin diğer kullanım amaçları ise şu şekilde listelenebilir: Hava kalitesi izleme istasyonları ve erken uyarı sistemlerinin konumlandırılması Emisyon azaltma faaliyetlerinin izlenmesi ve stratejilerin geliştirilmesi Gelecekteki hava kalitesinin tahmini Coğrafi ve mevsimsel emisyon değişimlerinin izlenmesi Hava kirliliğinde fayda-maliyet ilişkisinin belirlenmesi Hava kirliliği dağılım modellerinin oluşturulması (Çınar 2003, Gökmen Sözak 2004).
Emisyon envanterlerini hazırlanma amaçlarına göre üç temel gruba ayırmak mümkündür: hızlı ve basit envanterler, detaylı envanterler ve spesifik envanterler. Kaynak ve sürenin kısıtlı olduğu durumlarda hızlı ve basit envanterler, kaynak ve sürenin yeterli olduğu durumlarda ise detaylı envanterler hazırlanır. Özel bir kaynak ve belirli kirleticiler için yapılan envanterler ise spesifik envanterlerdir (Çınar 2003). Emisyon envanterleri kapsadıkları alana göre de küresel, bölgesel ve yerel ölçekli olmak üzere üç gruba ayrılırlar. Küresel boyutta hazırlanan emisyon envanterleri birkaç ülkeyi veya bir kıtayı kapsar ve envanter haritalarında kullanılan çözünürlük 1 enlem 1 boylamdır. Bölgesel ölçekteki envanterler ise birkaç yüz kilometreden başlayarak ülkesel büyüklükte olabilir. Bölgesel emisyon envanterlerindeki haritalarda kullanılan çözünürlükler 50 50 km (örneğin EMEP European Monitoring and Evaluation Program) veya 20 20 kmdir. Yerel ölçekteki emisyon envanterleri haritalarındaki çözünürlük ise 1 1 km olup bu envanterler şehirleri veya endüstriyel tesisleri kapsamaktadır (Elbir 1997, Colls 2002).
Emisyon envanterlerinde noktasal, çizgisel ve alansal olmak üzere üç ana grupta kirletici kaynakları bulunmaktadır. Noktasal kaynaklar genellikle fabrika, sanayi tesisi veya güç üretim tesisi olup tek başlarına yüksek oranda emisyon üretirler. Çizgisel kaynaklar her türlü ulaşım faaliyetini ve traktör ve iş makineleri gibi yol dışı motorlu taşıt emisyonlarını kapsar. Alansal kaynaklar ise tek başlarına oldukça düşük miktarda emisyona neden olmaktayken bir araya geldiklerinde ciddi miktarda emisyon oluştururlar. Örneğin evsel ısınma (Placet et al. 2000, Hutchinson 2003, Çınar 2003). Emisyon envanterlerindeki kaynakların kategorileri Şekil 2.7de gösterilmiştir.
Emisyonların tahmin edilmesinde iki farklı yaklaşım söz konusudur. Bunlar, tavandan-tabana (top-down) yaklaşım ve aşağıdan-yukarı (bottom-up) yaklaşımlardır. Emisyon envanteri
2144. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Orman yangınları ve hava kirliliği: - Sayfa 59
kaynak ve belirli kirleticiler için yapılan envanterler ise spesifik envanterlerdir (Boubel et al. 1994, Holman 1999, Çınar 2003). 6.1.2 Kapsadıkları Alana Göre Emisyon envanterlerini küresel, bölgesel ve yerel olmak üzere üç gruba ayırmak mümkündür. Küresel emisyon envanterleri birkaç ülkeyi veya bir kıtayı kapsarken, bölgesel envanter bir ülke büyüklüğünde olabilir. Yerel envanter ise şehir ve...
Kocaeli İli'nde nox emisyon dağılımlarının modellenmesi - Sayfa 305
BÖLÜM 7. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 7.1. Sonuçlar Nüfus dağılımı, motorlu taşıt kullanımı, yer alan sanayi kuruluşları ve meteorolojik koşullar gibi etmenler göz önüne alınarak belirlenen, Kocaeli İli’nin doğu-batı yönünde 26 km, kuzey-güney yönünde 10,5 km olmak üzere, toplam 273 km2’lik bir alanında, envanter çalışması, modelleme, ortam havası ölçümleri ve sonuçların değerlendirilmesi olmak üzere dö...
Kocaeli İli'nde nox emisyon dağılımlarının modellenmesi - Sayfa 64
Kaynak listeleri Kaynak belirleme Kaynak şiddetini bulma HESAPLAMA GIS, uydu ve hava fotoğrafları, haritalar Alansal kaynaklar -yakıt istatistikleri -nüfus istatistikleri -nüfus yoğunlukları -derece-gün bilgisi Noktasal kaynaklar -ziyaretler -emisyon ölçümü -faaliyet bilgileri -anketler Çizgisel kaynaklar -seyahat bilgileri -trafik yoğunlukları -otoyol trafiği -taşıt kayıtları D...

44. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kaynaklar
kaynak
emisyon
kaynakları
kirletici
envanter


44. SAYFA ICERIGI

Emisyon envanterlerinin diğer kullanım amaçları ise şu şekilde listelenebilir: Hava kalitesi izleme istasyonları ve erken uyarı sistemlerinin konumlandırılması Emisyon azaltma faaliyetlerinin izlenmesi ve stratejilerin geliştirilmesi Gelecekteki hava kalitesinin tahmini Coğrafi ve mevsimsel emisyon değişimlerinin izlenmesi Hava kirliliğinde fayda-maliyet ilişkisinin belirlenmesi Hava kirliliği dağılım modellerinin oluşturulması (Çınar 2003, Gökmen Sözak 2004).
Emisyon envanterlerini hazırlanma amaçlarına göre üç temel gruba ayırmak mümkündür: hızlı ve basit envanterler, detaylı envanterler ve spesifik envanterler. Kaynak ve sürenin kısıtlı olduğu durumlarda hızlı ve basit envanterler, kaynak ve sürenin yeterli olduğu durumlarda ise detaylı envanterler hazırlanır. Özel bir kaynak ve belirli kirleticiler için yapılan envanterler ise spesifik envanterlerdir (Çınar 2003). Emisyon envanterleri kapsadıkları alana göre de küresel, bölgesel ve yerel ölçekli olmak üzere üç gruba ayrılırlar. Küresel boyutta hazırlanan emisyon envanterleri birkaç ülkeyi veya bir kıtayı kapsar ve envanter haritalarında kullanılan çözünürlük 1 enlem 1 boylamdır. Bölgesel ölçekteki envanterler ise birkaç yüz kilometreden başlayarak ülkesel büyüklükte olabilir. Bölgesel emisyon envanterlerindeki haritalarda kullanılan çözünürlükler 50 50 km (örneğin EMEP European Monitoring and Evaluation Program) veya 20 20 kmdir. Yerel ölçekteki emisyon envanterleri haritalarındaki çözünürlük ise 1 1 km olup bu envanterler şehirleri veya endüstriyel tesisleri kapsamaktadır (Elbir 1997, Colls 2002).
Emisyon envanterlerinde noktasal, çizgisel ve alansal olmak üzere üç ana grupta kirletici kaynakları bulunmaktadır. Noktasal kaynaklar genellikle fabrika, sanayi tesisi veya güç üretim tesisi olup tek başlarına yüksek oranda emisyon üretirler. Çizgisel kaynaklar her türlü ulaşım faaliyetini ve traktör ve iş makineleri gibi yol dışı motorlu taşıt emisyonlarını kapsar. Alansal kaynaklar ise tek başlarına oldukça düşük miktarda emisyona neden olmaktayken bir araya geldiklerinde ciddi miktarda emisyon oluştururlar. Örneğin evsel ısınma (Placet et al. 2000, Hutchinson 2003, Çınar 2003). Emisyon envanterlerindeki kaynakların kategorileri Şekil 2.7de gösterilmiştir.
Emisyonların tahmin edilmesinde iki farklı yaklaşım söz konusudur. Bunlar, tavandan-tabana (top-down) yaklaşım ve aşağıdan-yukarı (bottom-up) yaklaşımlardır. Emisyon envanteri
21

İlgili Kaynaklarsingle.php