Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiedilerek envanterde kullanılacak veriye dönüştürülür. Daha sonra da emisyon tahmini yapılır. Emisyonların tahmininde kullanılan yöntemler şunlardır: anket çalışmaları, emisyonların sürekli takibi, emisyon kaynağında yapılan testler, kütle balansı, yakıt analizi, emisyon faktörleri, emisyon belirleme modelleri ve mühendislik karar vermesidir. Anket çalışmaları en güvenilir sonuçları verir fakat hazırlanmaları oldukça zahmetlidir. Bazı kategorilerde, örneğin çözücülerin buharlaşması, kütle balansı uygun bir yöntemdir. Atıksu arıtma tesislerinden, katı atık depolama tesislerinden ve akaryakıt tanklarından kaynaklanan emisyonların hesaplanması için USEPA tarafından geliştirilmiş matematiksel modeller mevcuttur. Bu yöntemlerin yanı sıra emisyon faktörleri de emisyon miktarlarının belirlenmesinde sıklıkla kullanılırlar. Emisyon envanteri hazırlamanın son aşaması olan raporlamada ise elde edilen sonuçlar başlangıçta hedeflenen amaçlar doğrultusunda sunulur (Placet et al. 2000, Hutchinson 2003, Gökmen Sözak 2004).
Emisyon envanterlerinin hazırlanması sırasında bir takım kabuller yapıldığından dolayı bazı belirsizlikler söz konusudur. Elde edilen veriler, verinin kalitesine göre A, B, C, D ve E şeklinde sınıflandırılır. A sınıfı veriler en güvenilir veri olup E sınıfı verilere doğru gidildikçe belirsizlik artmaktadır. Envanter sonuçlarının geçerliliğinin kanıtlanabilmesi için kirletici kaynağında ve dış ortamda yapılacak olan ölçümlerle karşılaştırılmaları gerekir (Passant 1995).
2.11 EMİSYON FAKTÖRLERİ
Emisyon faktörü, kirletici kaynağının birim aktivitesi sonucu atmosfere saldığı ortalama kirletici miktarını belirtmek için kullanılan bir değerdir. Emisyon faktörleri genellikle kirletici kütlesinin birim aktiviteye bölümü şeklinde ifade edilirler. Örneğin kg CO2 / megagram kömür, kg CO / km araç veya kg CH4 / ton üretim gibi (Elbir 1997).
Emisyon faktörlerinin aktivite istatistikleri ile çarpımı sonucunda ise emisyon miktarları hesaplanır. Emisyon miktarlarını hesaplamak için kullanılan formül denklem 2.1de gösterilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta hava kirliliğini azaltmak için kirlilik kontrol ekipmanları kullanan kaynaklardan salınan emisyon miktarları, hiçbir kontrol ekipmanı bulunmayan kirletici kaynaklarından salınan emisyonlara oranla çok daha düşüktür. Kirletici emisyonlarını azaltmak için herhangi bir kontrol ekipmanının kullanılması
2346. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tünel içi ölçümlerle gaz ve partiküllerin konsantrasyonlarının ve emisyon faktörlerinin belirlenmesi - Sayfa 24
emisyon envanterlerinin oluşturulması, tüm kaynaklardan oluşan emisyonların hesaplanması için gereklidir. Bu yüzden hava kirliliği emisyon envanterleri, çevresel karar alma süreçlerinin zaruri bileşenleridir. Genellikle kısa ya da uzun emisyon trendlerinin karakterizasyonu, denetleyici ve düzenleyici politikaların gerçekleştirilmesi esnasında gerekli bütçenin oluşturulmasında ve hava kalitesi mode...

46. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hava
emisyon
envanter
envanteri
kirletici
araç


46. SAYFA ICERIGI

edilerek envanterde kullanılacak veriye dönüştürülür. Daha sonra da emisyon tahmini yapılır. Emisyonların tahmininde kullanılan yöntemler şunlardır: anket çalışmaları, emisyonların sürekli takibi, emisyon kaynağında yapılan testler, kütle balansı, yakıt analizi, emisyon faktörleri, emisyon belirleme modelleri ve mühendislik karar vermesidir. Anket çalışmaları en güvenilir sonuçları verir fakat hazırlanmaları oldukça zahmetlidir. Bazı kategorilerde, örneğin çözücülerin buharlaşması, kütle balansı uygun bir yöntemdir. Atıksu arıtma tesislerinden, katı atık depolama tesislerinden ve akaryakıt tanklarından kaynaklanan emisyonların hesaplanması için USEPA tarafından geliştirilmiş matematiksel modeller mevcuttur. Bu yöntemlerin yanı sıra emisyon faktörleri de emisyon miktarlarının belirlenmesinde sıklıkla kullanılırlar. Emisyon envanteri hazırlamanın son aşaması olan raporlamada ise elde edilen sonuçlar başlangıçta hedeflenen amaçlar doğrultusunda sunulur (Placet et al. 2000, Hutchinson 2003, Gökmen Sözak 2004).
Emisyon envanterlerinin hazırlanması sırasında bir takım kabuller yapıldığından dolayı bazı belirsizlikler söz konusudur. Elde edilen veriler, verinin kalitesine göre A, B, C, D ve E şeklinde sınıflandırılır. A sınıfı veriler en güvenilir veri olup E sınıfı verilere doğru gidildikçe belirsizlik artmaktadır. Envanter sonuçlarının geçerliliğinin kanıtlanabilmesi için kirletici kaynağında ve dış ortamda yapılacak olan ölçümlerle karşılaştırılmaları gerekir (Passant 1995).
2.11 EMİSYON FAKTÖRLERİ
Emisyon faktörü, kirletici kaynağının birim aktivitesi sonucu atmosfere saldığı ortalama kirletici miktarını belirtmek için kullanılan bir değerdir. Emisyon faktörleri genellikle kirletici kütlesinin birim aktiviteye bölümü şeklinde ifade edilirler. Örneğin kg CO2 / megagram kömür, kg CO / km araç veya kg CH4 / ton üretim gibi (Elbir 1997).
Emisyon faktörlerinin aktivite istatistikleri ile çarpımı sonucunda ise emisyon miktarları hesaplanır. Emisyon miktarlarını hesaplamak için kullanılan formül denklem 2.1de gösterilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta hava kirliliğini azaltmak için kirlilik kontrol ekipmanları kullanan kaynaklardan salınan emisyon miktarları, hiçbir kontrol ekipmanı bulunmayan kirletici kaynaklarından salınan emisyonlara oranla çok daha düşüktür. Kirletici emisyonlarını azaltmak için herhangi bir kontrol ekipmanının kullanılması
23

İlgili Kaynaklarsingle.php