Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesidurumunda, toplam emisyon giderim verimi de denklem 2.1e dahil edilerek, emisyon hesabında denklem 2.2deki formül kullanılır (Boubel et al. 1994, Passant 1995, Elbir 1997).

E = A EF

(2.1)

E = A EF (1 ER / 100)

(2.2)

E: emisyon miktarı, A: aktivite istatistiği, EF: emisyon faktörü, ER: toplam emisyon giderim verimi (%)

Emisyon envanterinin doğruluğu açısından aktivite istatistiklerinin ve emisyon faktörlerinin doğru seçimi oldukça önemlidir. Mesela, evsel ısınmadan kaynaklanan emisyonların hesaplanmasında envanter alanı içindeki satılan kömür miktarına ait veriler kullanılabilir. Fakat, o bölgede yaşayan kişiler tarafından satın alınan kömürün tamamının tüketilmemesi ve bir bölümünün depo edilmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu tip durumlarda hesaplanan emisyon miktarları hatalı olacaktır. Benzer bir biçimde akaryakıt istasyonlarından satın alınan yakıt miktarının tamamı envanter alanı içinde kullanılmayabilir. Örneğin, Londradaki Heathrow Havaalanında yılda yaklaşık 4 milyar ton uçak yakıtı satılmakta ancak bu miktarın çok küçük bir bölümü Londra bölgesinde tüketilmektedir. Dolayısıyla, yerel ölçekte hazırlanan emisyon envanterlerinde özellikle çizgisel kaynaklar için satın alınan yakıt miktarları yerine tüketilen yakıt miktarlarının kullanılması tercih edilmelidir. Hesaplamalarda kullanılacak emisyon faktörleri de aktivitenin türüne göre oldukça değişiklik göstermektedir. Örneğin, motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonlar aracın türüne (otomobil, minibüs, kamyon , otobüs vb.), aracın yüküne, motor hacmine, aracın yaşına ve kullanılan teknolojiye, dış ortam sıcaklığına, kullanılan yakıt tipine (benzin, dizel), trafiğin akış hızına ve hatta sürücünün psikolojik davranışlarına (kibar, agresif) göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle, çizgisel kaynaklar araç türü, yakıt tipi ve motor hacimlerine göre ayrı ayrı gruplanmalı, envanter alanındaki trafiğin ortalama akış hızına göre uygun emisyon faktörleri seçilmelidir. Bir diğer önemli nokta ise farklı bir ülkenin şartlarında hesaplanan emisyon faktörünün başka bir ülkenin şartlarına uygun olup olmadığıdır (Hutchinson 2003).

2447. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Balıkesir il merkezinde motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyon envanterinin hesaplanması - Sayfa 67
Karayolu ulaşımından atmosfere atılan emisyonların başlıca üç kaynağı bulunmaktadır; -Eksoz emisyonları -Soğuk emisyonlar; araç motorunun ısınmasına kadar ilave emisyon yayar. -Buharlaşma emisyonları; araçların yakıt sistemlerinden, motor ve tanklardan yakıtın buharlaşmasısonucu oluşur. Motorlu taşıt kaynaklıemisyonların hesaplanmasında genel olarak;  EF A  Emisyon(E)  ( abcd )abcd ...
Tünel içi ölçümlerle gaz ve partiküllerin konsantrasyonlarının ve emisyon faktörlerinin belirlenmesi - Sayfa 24
emisyon envanterlerinin oluşturulması, tüm kaynaklardan oluşan emisyonların hesaplanması için gereklidir. Bu yüzden hava kirliliği emisyon envanterleri, çevresel karar alma süreçlerinin zaruri bileşenleridir. Genellikle kısa ya da uzun emisyon trendlerinin karakterizasyonu, denetleyici ve düzenleyici politikaların gerçekleştirilmesi esnasında gerekli bütçenin oluşturulmasında ve hava kalitesi mode...

47. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emisyon
emisyonlar
yakıt
faktörleri
envanter
kaynaklar


47. SAYFA ICERIGI

durumunda, toplam emisyon giderim verimi de denklem 2.1e dahil edilerek, emisyon hesabında denklem 2.2deki formül kullanılır (Boubel et al. 1994, Passant 1995, Elbir 1997).

E = A EF

(2.1)

E = A EF (1 ER / 100)

(2.2)

E: emisyon miktarı, A: aktivite istatistiği, EF: emisyon faktörü, ER: toplam emisyon giderim verimi (%)

Emisyon envanterinin doğruluğu açısından aktivite istatistiklerinin ve emisyon faktörlerinin doğru seçimi oldukça önemlidir. Mesela, evsel ısınmadan kaynaklanan emisyonların hesaplanmasında envanter alanı içindeki satılan kömür miktarına ait veriler kullanılabilir. Fakat, o bölgede yaşayan kişiler tarafından satın alınan kömürün tamamının tüketilmemesi ve bir bölümünün depo edilmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu tip durumlarda hesaplanan emisyon miktarları hatalı olacaktır. Benzer bir biçimde akaryakıt istasyonlarından satın alınan yakıt miktarının tamamı envanter alanı içinde kullanılmayabilir. Örneğin, Londradaki Heathrow Havaalanında yılda yaklaşık 4 milyar ton uçak yakıtı satılmakta ancak bu miktarın çok küçük bir bölümü Londra bölgesinde tüketilmektedir. Dolayısıyla, yerel ölçekte hazırlanan emisyon envanterlerinde özellikle çizgisel kaynaklar için satın alınan yakıt miktarları yerine tüketilen yakıt miktarlarının kullanılması tercih edilmelidir. Hesaplamalarda kullanılacak emisyon faktörleri de aktivitenin türüne göre oldukça değişiklik göstermektedir. Örneğin, motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonlar aracın türüne (otomobil, minibüs, kamyon , otobüs vb.), aracın yüküne, motor hacmine, aracın yaşına ve kullanılan teknolojiye, dış ortam sıcaklığına, kullanılan yakıt tipine (benzin, dizel), trafiğin akış hızına ve hatta sürücünün psikolojik davranışlarına (kibar, agresif) göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle, çizgisel kaynaklar araç türü, yakıt tipi ve motor hacimlerine göre ayrı ayrı gruplanmalı, envanter alanındaki trafiğin ortalama akış hızına göre uygun emisyon faktörleri seçilmelidir. Bir diğer önemli nokta ise farklı bir ülkenin şartlarında hesaplanan emisyon faktörünün başka bir ülkenin şartlarına uygun olup olmadığıdır (Hutchinson 2003).

24

İlgili Kaynaklarsingle.php