Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiÖZET (devam ediyor) 1918 ton/yıl VOC, 3933 ton/yıl NOx, 5981 ton/yıl CO ve 106 ton/yıl PM olarak hesaplanmıştır. Son olarak, tüm emisyonlar için VOC/NOx oranı hesaplanmış ve ozon oluşumunda VOC limitli fotokimsayal tepkimelerin etkin olduğu görülmüştür. Anahtar Sözcükler: emisyon envanteri, sera gazları, troposferik ozon, Zonguldak Bilim Kodu: 615.02.02
iv5. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yer seviyesi ozon kirliliğine neden olan parametrelerin İstanbul ili için incelenmesi - Sayfa 44
Yukarıdaki şekilden de görüldüğü üzere hidrokarbon konsantrasyonunun maksimum değerine ulaşmasından yaklaşık iki saat sonra ozon konsantrasyonun da maksimum değere ulaştığını söyleyebiliriz. 3.11.1 VOC/NOx Oranının Ozon Oluşumundaki Önemi Ozon konsantrasyonunu etkileyen birçok faktör olması ozonun kontrolü ve gelecekteki ozon konsantrasyonlarını tahmin etmek için yapılacak ozon modelleri için bü...

5. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ozon
emisyonlar
emisyon
hesaplanmış
tonyıl
hesaplanmıştır


5. SAYFA ICERIGI

ÖZET (devam ediyor) 1918 ton/yıl VOC, 3933 ton/yıl NOx, 5981 ton/yıl CO ve 106 ton/yıl PM olarak hesaplanmıştır. Son olarak, tüm emisyonlar için VOC/NOx oranı hesaplanmış ve ozon oluşumunda VOC limitli fotokimsayal tepkimelerin etkin olduğu görülmüştür. Anahtar Sözcükler: emisyon envanteri, sera gazları, troposferik ozon, Zonguldak Bilim Kodu: 615.02.02
iv

İlgili Kaynaklarsingle.php