Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiŞekil 3.3 Los Angeles kenti için ozon ve öncü gazlarının konsantrasyonlarının gün içindeki değişimleri (Strauss and Mainwaring 1984, Collsdan 2002).
3.5 OZON-NOX-VOC DUYARLILIĞI
Ozon oluşumunda rol oynayan NOx ve VOClar arasındaki ilişki izoplet adı verilen grafikler yardımı ile açıklanır. Şekil 3.4te gösterilen izoplette VOC ve NOx konsantrasyonlarına bağlı olarak, açık ve güneşli bir yaz günündeki pik ozon konsantrasyonlarını göstermektedir. İzopletten de rahatlıkla anlaşılacağı gibi ozon oluşumu doğrusal olmayan bir prosestir. Düşük NOx konsantrasyonlarında, NOx konsantrasyonu yükseldikçe ozon konsantrasyonu da doğrusala yakın bir şekilde artma eğilimindedir. Ozon konsantrasyonu belli bir NOx değeri için maksimuma ulaşır. Yüksek NOx konsantrasyonlarında ise ozon oluşumu artan NOx konsantrasyonlarına karşın azalış eğilimindedir. Grafik, lokal maksimum noktalarından geçen sırt çizgisi ile iki farklı fotokimyasal bölgeye ayrılmıştır. Sırt çizgisinin üzerinde kalan grafiğin sol üst bölümü, VOC limitli bölge olup ozon konsantrasyonu VOC miktarındaki artışa bağlı olarak artarken, NOx miktarındaki artışa bağlı olarak azalır. VOC konsantrasyonu
3255. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yer seviyesi ozon kirliliğine neden olan parametrelerin İstanbul ili için incelenmesi - Sayfa 44
Yukarıdaki şekilden de görüldüğü üzere hidrokarbon konsantrasyonunun maksimum değerine ulaşmasından yaklaşık iki saat sonra ozon konsantrasyonun da maksimum değere ulaştığını söyleyebiliriz. 3.11.1 VOC/NOx Oranının Ozon Oluşumundaki Önemi Ozon konsantrasyonunu etkileyen birçok faktör olması ozonun kontrolü ve gelecekteki ozon konsantrasyonlarını tahmin etmek için yapılacak ozon modelleri için bü...

55. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ozon
oluşumu
konsantrasyonu
bağlı
yüksek
düşük


55. SAYFA ICERIGI

Şekil 3.3 Los Angeles kenti için ozon ve öncü gazlarının konsantrasyonlarının gün içindeki değişimleri (Strauss and Mainwaring 1984, Collsdan 2002).
3.5 OZON-NOX-VOC DUYARLILIĞI
Ozon oluşumunda rol oynayan NOx ve VOClar arasındaki ilişki izoplet adı verilen grafikler yardımı ile açıklanır. Şekil 3.4te gösterilen izoplette VOC ve NOx konsantrasyonlarına bağlı olarak, açık ve güneşli bir yaz günündeki pik ozon konsantrasyonlarını göstermektedir. İzopletten de rahatlıkla anlaşılacağı gibi ozon oluşumu doğrusal olmayan bir prosestir. Düşük NOx konsantrasyonlarında, NOx konsantrasyonu yükseldikçe ozon konsantrasyonu da doğrusala yakın bir şekilde artma eğilimindedir. Ozon konsantrasyonu belli bir NOx değeri için maksimuma ulaşır. Yüksek NOx konsantrasyonlarında ise ozon oluşumu artan NOx konsantrasyonlarına karşın azalış eğilimindedir. Grafik, lokal maksimum noktalarından geçen sırt çizgisi ile iki farklı fotokimyasal bölgeye ayrılmıştır. Sırt çizgisinin üzerinde kalan grafiğin sol üst bölümü, VOC limitli bölge olup ozon konsantrasyonu VOC miktarındaki artışa bağlı olarak artarken, NOx miktarındaki artışa bağlı olarak azalır. VOC konsantrasyonu
32

İlgili Kaynaklarsingle.php