Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesisabitken NOx konsantrasyon değerinin azalması ise ozon oluşumunu arttırır. Bu olay bazı şehirlerdeki hafta sonu ozon konsantrasyonunun hafta içindeki değerlere göre yüksek çıkmasına sebep olmaktadır. Çünkü hafta sonu trafik yoğunluğu, hafta içi trafik yoğunluğundan düşüktür. Bu şehirler için, trafikten kaynaklanan NOx emisyonlarının azalması ozon konsantrasyonundaki artışa sebep olmaktadır. Sırt çizgisinin altında kalan ve NOx limitli olarak adlandırılan bölgede ise ozon oluşumu artan NOx konsantrasyonuna bağlı olarak artarken, artan VOC konsantrasyonlarına göre çok az değişiklik göstermektedir. Şehir merkezlerinde NO emisyonları yüksek olduğu için ozon seviyesi düşüktür. Kırsal bölgelere doğru gidildikçe fotokimyasal reaksiyonlarla ve atmosferik taşınımla NOx konsantrasyonları VOClara göre daha az olacaktır. VOC/NOx oranının artması nedeniyle kimyasal tepkimeler NOx limitli bölgeye doğru kayacaktır. NO konsantrasyonu düşük olacağı için ozon yıkımı gerçekleşmeyecektir. Ozon yıkımı, NOx konsantrasyonlarından dolayı şehir ortamında daha fazla olmaktadır. Dolayısıyla, kırsal alanlarda ozon konsantrasyonu kent merkezlerindekine göre daha yüksektir (Sillman 1999, Colls 2002, Reis 2005).
Şekil 3.4 Pik ozon oluşum izopleti (Finlayson-Pitts and Pitts 1993, Collsdan 2002).
3356. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Eskişehir ve yakın çevresinde yüzey ozon dağılımının MM5-CAMx modelleri kullanılarak belirlenmesi - Sayfa 23
(2.9) ve (2.10) dikkat çeken nokta, OH radikalinin katalizör durumunda olması ve bu tepkimelerden tükenmeden çıkmasıdır. Bu nedenle tek bir OH radikali çok sayıda ozon molekülünün oluşumuna neden olabilmektedir. Meydana gelen tepkime serileri çok farklı ve karmaşık olmakla birlikte, pek çok diğer organik molekülün (bunlara doğal bitki örtüsünden kaynaklanan biyojenik organikler de dahildir), ozon...

56. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ozon
yüksek
konsantrasyon
emisyonları
düşük
sonu


56. SAYFA ICERIGI

sabitken NOx konsantrasyon değerinin azalması ise ozon oluşumunu arttırır. Bu olay bazı şehirlerdeki hafta sonu ozon konsantrasyonunun hafta içindeki değerlere göre yüksek çıkmasına sebep olmaktadır. Çünkü hafta sonu trafik yoğunluğu, hafta içi trafik yoğunluğundan düşüktür. Bu şehirler için, trafikten kaynaklanan NOx emisyonlarının azalması ozon konsantrasyonundaki artışa sebep olmaktadır. Sırt çizgisinin altında kalan ve NOx limitli olarak adlandırılan bölgede ise ozon oluşumu artan NOx konsantrasyonuna bağlı olarak artarken, artan VOC konsantrasyonlarına göre çok az değişiklik göstermektedir. Şehir merkezlerinde NO emisyonları yüksek olduğu için ozon seviyesi düşüktür. Kırsal bölgelere doğru gidildikçe fotokimyasal reaksiyonlarla ve atmosferik taşınımla NOx konsantrasyonları VOClara göre daha az olacaktır. VOC/NOx oranının artması nedeniyle kimyasal tepkimeler NOx limitli bölgeye doğru kayacaktır. NO konsantrasyonu düşük olacağı için ozon yıkımı gerçekleşmeyecektir. Ozon yıkımı, NOx konsantrasyonlarından dolayı şehir ortamında daha fazla olmaktadır. Dolayısıyla, kırsal alanlarda ozon konsantrasyonu kent merkezlerindekine göre daha yüksektir (Sillman 1999, Colls 2002, Reis 2005).
Şekil 3.4 Pik ozon oluşum izopleti (Finlayson-Pitts and Pitts 1993, Collsdan 2002).
33

İlgili Kaynaklarsingle.php