Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiYüksek miktarda NOx emisyonuna sahip olan güç santralleri yakınlarında VOC limitli terimi yerine NOx doygun terimini kullanmak daha uygun olacaktır çünkü termik santrallerin VOC ve CO emisyonları çok azdır. Termik santrallerde NOx emisyonunun %90ı NO olduğu için NOx titrasyonu sebebiyle ozon seviyesi oldukça düşüktür. Termik santrallerden kırsal alanlara doğru uzaklaştıkça ozon oluşumunda artış gözlenir (Sillman 1999). 3.6 TROPOSFERİK OZONUN KONTROLÜ Ozon konsantrasyonunun kontrolü ancak ozonun öncü gazları olan NOx ve VOCların kontrolü ile mümkündür. VOC kontrolü sadece VOC-limitli bölgede etkilidir. NOx kontrolü ise sadece NOx limitli bölgede etkili iken VOC limitli bölgede NOx emisyonlarının azalması ozon konsantrasyonunda artışla sonuçlanmaktadır (Sillman 1999, Colls 2002). Troposferik ozon oluşumunu azaltabilmek için VOC/NOx oranının bilinmesi, kontrol edilecek öncü gazın seçiminde kolaylık sağlayacaktır (Şekil 3.5). VOC/NOx oranının 10dan düşük olduğu durumlardan VOC kontrolü, 20den yüksek olduğu durumlarda ise NOx kontrolü ozon miktarının düşürülmesinde etkilidir. VOC/NOx oranı 10 ile 20 arasında olduğunda ise hem NOx hem de VOC kontrolü gereklidir.
Şekil 3.5 Ozon kontrolünde VOC ve NOx emisyonlarının kontrolü (URL1 2008).
3457. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ozon
limitli
emisyonları
yüksek
arasında
oranı


57. SAYFA ICERIGI

Yüksek miktarda NOx emisyonuna sahip olan güç santralleri yakınlarında VOC limitli terimi yerine NOx doygun terimini kullanmak daha uygun olacaktır çünkü termik santrallerin VOC ve CO emisyonları çok azdır. Termik santrallerde NOx emisyonunun %90ı NO olduğu için NOx titrasyonu sebebiyle ozon seviyesi oldukça düşüktür. Termik santrallerden kırsal alanlara doğru uzaklaştıkça ozon oluşumunda artış gözlenir (Sillman 1999). 3.6 TROPOSFERİK OZONUN KONTROLÜ Ozon konsantrasyonunun kontrolü ancak ozonun öncü gazları olan NOx ve VOCların kontrolü ile mümkündür. VOC kontrolü sadece VOC-limitli bölgede etkilidir. NOx kontrolü ise sadece NOx limitli bölgede etkili iken VOC limitli bölgede NOx emisyonlarının azalması ozon konsantrasyonunda artışla sonuçlanmaktadır (Sillman 1999, Colls 2002). Troposferik ozon oluşumunu azaltabilmek için VOC/NOx oranının bilinmesi, kontrol edilecek öncü gazın seçiminde kolaylık sağlayacaktır (Şekil 3.5). VOC/NOx oranının 10dan düşük olduğu durumlardan VOC kontrolü, 20den yüksek olduğu durumlarda ise NOx kontrolü ozon miktarının düşürülmesinde etkilidir. VOC/NOx oranı 10 ile 20 arasında olduğunda ise hem NOx hem de VOC kontrolü gereklidir.
Şekil 3.5 Ozon kontrolünde VOC ve NOx emisyonlarının kontrolü (URL1 2008).
34

İlgili Kaynaklarsingle.php