Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiverilerle geliştirilen simülasyon çalışmaları POCP değerini hesaplamada oldukça kabul gören bir yöntemdir. POCP hesaplamada bir başka önemli yöntem ise detaylı kimyasal mekanizmaların fotokimyasal yörünge modelleri ile birlikte kullanımıdır. Bazı uçucu organik bileşikler için POCP değerleri Çizelge 3.1de gösterilmiştir (Derwent et al. 1998, Reis 2005).

Şekil 3.6 Duman çemberinde ozon oluşumu (Winer 1986, Collsdan 2002).

Çizelge 3.1 Bazı uçucu organik bileşikler için POCP değerleri (Derwent and Jenkin 1991, Reisden 2005).

VOC Metan Etan Metanol Aseton Asetilen Benzen i-pentan Etanol i-bütan Formaldehit n-pentan

POCP 1 11 14 19 20 22 34 35 35 39 48

VOC n-bütan Propan Toluen n-oktan Asetaldehit Etilbenzen o-ksilen Etilen p-ksilen m-ksilen Propilen

POCP 51 52 61 62 64 67 71 100 101 106 113

Detaylı kimyasal mekanizmaların fotokimyasal yörünge modelleri ile birlikte kullanıldığı bir çalışmada Derwent et al. (1998) 120 farklı uçucu organik bileşik için POCP değerlerini hesaplamışlardır. Başlangıçtaki NOx konsantrasyonu 120 ppbdir. POCP değerleri en yüksek grup aromatik bileşiklerdir. Aromatik bileşikleri sırasıyla alken bileşikleri ve alkan bileşikleri
3659. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Konya kent atmosferinde sabit ve motorlu taşıt kaynaklı poliaromatik hidrokarbonlar ve bazı uçucu organik bileşiklerin tayini ve izlenmesi - Sayfa 44
31 Tablo 2.2.1 EMEP programı ile bakılması gerekli ve bakılması istenen UOB’leri (EMEP/CCC, 1990) Alkanlar Alkenler Alkilenler Aromatikler Aldehitler Ketonlar Gerekli Etan Propan i-Bütan n-Bütan ı-Pentan n-Pentan Eten Propen Isopren Acetilen Benzen Toluen o-Xylen m,p-Xylen Etilbenzen Trimetilbenzenler Formaldehit Asetaldeit Aseton İstenen Hekzan Hekzan türleri (Siklohekzan v.b. Hepta...
Sanayileşmiş kıyısal bölgedeki ortam havasında uçucu organik bileşik kirliliği: GYTE Muallimköy Yerleşkesi ve Dilovası yerleşim bölgesinde - Sayfa 13
2 konsantrasyonlarının belirlenmesi insan sağlığı üzerinde oluşturduğu riskin değerlendirilmesinde önem kazanmaktadır (Begerow et al, 1996). Çizelge 1.1: EPA zehirli kimyasallar çizelgesi Sıralama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kimyasallar Hidroklorik Asit Metanol Sülfürik Asit Amonyak Toluen Hidrojen florit Ksilen (karışık izomerler) Stiren n-Hekzan (1995 listesi) ...

59. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

organik
uçucu
kimyasal
bileşik
bileşikler
ozon


59. SAYFA ICERIGI

verilerle geliştirilen simülasyon çalışmaları POCP değerini hesaplamada oldukça kabul gören bir yöntemdir. POCP hesaplamada bir başka önemli yöntem ise detaylı kimyasal mekanizmaların fotokimyasal yörünge modelleri ile birlikte kullanımıdır. Bazı uçucu organik bileşikler için POCP değerleri Çizelge 3.1de gösterilmiştir (Derwent et al. 1998, Reis 2005).

Şekil 3.6 Duman çemberinde ozon oluşumu (Winer 1986, Collsdan 2002).

Çizelge 3.1 Bazı uçucu organik bileşikler için POCP değerleri (Derwent and Jenkin 1991, Reisden 2005).

VOC Metan Etan Metanol Aseton Asetilen Benzen i-pentan Etanol i-bütan Formaldehit n-pentan

POCP 1 11 14 19 20 22 34 35 35 39 48

VOC n-bütan Propan Toluen n-oktan Asetaldehit Etilbenzen o-ksilen Etilen p-ksilen m-ksilen Propilen

POCP 51 52 61 62 64 67 71 100 101 106 113

Detaylı kimyasal mekanizmaların fotokimyasal yörünge modelleri ile birlikte kullanıldığı bir çalışmada Derwent et al. (1998) 120 farklı uçucu organik bileşik için POCP değerlerini hesaplamışlardır. Başlangıçtaki NOx konsantrasyonu 120 ppbdir. POCP değerleri en yüksek grup aromatik bileşiklerdir. Aromatik bileşikleri sırasıyla alken bileşikleri ve alkan bileşikleri
36

İlgili Kaynaklarsingle.php