Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesitakip etmektedir. Aromatik bileşikler için POCP değerleri 50138 aralığında ve alken bileşiklerinin POCP değerleri ise 62 ile 115 arasında değişmektedir. Alken bileşikleri, alkan bileşiklerine göre daha yüksek POCP değerlerine sahiptirler. Alkan bileşikleri için POCP değerleri genellikle düşük olup 3054 aralığında olduğu belirtilmiştir. Oksijenli organik bileşiklerin içinde aldehitlerin POCP değerleri 51 ile 80 aralığındadır. Alkoller ve ketonlar için POCP değerleri 2660 aralığındadır. Glikoller, eterler, alkol eterleri ve glikol eterleri için POCP değerleri oldukça düşük olup 15 ile 48 arasında değişmektedir. POCP değeri en düşük bileşikler metan, etan, asetilen, benzaldehit, formik asit, asetik asit, aseton, metil format, metil asetat ve t-bütil asetattır. Bu bileşikler, troposferik ozon oluşumunu önlemek için, POCP değeri daha yüksek organiklerin yerine kullanılabilirler.
Yapılan farklı çalışmalar sonucunda elde edilen POCP değerleri, birbiriyle tutarlı olmayıp kirletici kaynağının türüne, arazi yapısına, mevsime, meteorolojik şartlara, NMVOC/NOx oranına ve kirleticinin kaynaktan salındıktan sonra geçen süreye göre değişiklik göstermektedir. POCP değeri yüksek olan bileşiklerin NMVOC/NOx oranı arttıkça POCP değerleri düşmektedir. POCP değeri düşük olan bileşikler ise NMVOC/NOx oranındaki artıştan fazla etkilenmektedirler. POCP değeri düşük olan bileşikler için zaman geçtikçe POCP değeri artmakta iken, POCP değeri yüksek olan bileşikler için zaman geçtikçe POCP değeri çok az değişmektedir. NOx, alkenler, aromatikler ve aldehitler yüksek reaktivite ve düşük atmosferik ömre sahip olduklarından uzak mesafelere taşınamazlar ve yerel (lokal) kirliliğe sebep olurlar. Atmosferik ömrü yüksek ve reaktiviteleri düşük olan alkanlar ise oldukça uzak mesafelere taşınabilmektedirler (Xiao and Zhu 2003).
3760. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Organik çözücülere maruz kalan bireylerde lenfosit dna hasarının XRCC1 ve XRCC3 gen polimorfizmleri ile ilişkisi - Sayfa 19
6 ve sonrasında oksalik asite dönüştürülen glikolik asitten kaynaklanmaktadır (Brent, 2001). Ketonlar ve aldehitler; genel formülleri R-CO-R olup oksijen ve karbon atomu arasında çift bağ bulunmaktadır. Düşük maliyeti ve çözücü özelliğinden dolayı endüstride kullanımı tercih edilmektedir. Oda sıcaklığında sıvı formda bulunan aseton, metil etil keton bu grup içinde yer almaktadır. Aldehitler de k...

60. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bileşikler
organik
yüksek
düşük
ozon
bileşikleri


60. SAYFA ICERIGI

takip etmektedir. Aromatik bileşikler için POCP değerleri 50138 aralığında ve alken bileşiklerinin POCP değerleri ise 62 ile 115 arasında değişmektedir. Alken bileşikleri, alkan bileşiklerine göre daha yüksek POCP değerlerine sahiptirler. Alkan bileşikleri için POCP değerleri genellikle düşük olup 3054 aralığında olduğu belirtilmiştir. Oksijenli organik bileşiklerin içinde aldehitlerin POCP değerleri 51 ile 80 aralığındadır. Alkoller ve ketonlar için POCP değerleri 2660 aralığındadır. Glikoller, eterler, alkol eterleri ve glikol eterleri için POCP değerleri oldukça düşük olup 15 ile 48 arasında değişmektedir. POCP değeri en düşük bileşikler metan, etan, asetilen, benzaldehit, formik asit, asetik asit, aseton, metil format, metil asetat ve t-bütil asetattır. Bu bileşikler, troposferik ozon oluşumunu önlemek için, POCP değeri daha yüksek organiklerin yerine kullanılabilirler.
Yapılan farklı çalışmalar sonucunda elde edilen POCP değerleri, birbiriyle tutarlı olmayıp kirletici kaynağının türüne, arazi yapısına, mevsime, meteorolojik şartlara, NMVOC/NOx oranına ve kirleticinin kaynaktan salındıktan sonra geçen süreye göre değişiklik göstermektedir. POCP değeri yüksek olan bileşiklerin NMVOC/NOx oranı arttıkça POCP değerleri düşmektedir. POCP değeri düşük olan bileşikler ise NMVOC/NOx oranındaki artıştan fazla etkilenmektedirler. POCP değeri düşük olan bileşikler için zaman geçtikçe POCP değeri artmakta iken, POCP değeri yüksek olan bileşikler için zaman geçtikçe POCP değeri çok az değişmektedir. NOx, alkenler, aromatikler ve aldehitler yüksek reaktivite ve düşük atmosferik ömre sahip olduklarından uzak mesafelere taşınamazlar ve yerel (lokal) kirliliğe sebep olurlar. Atmosferik ömrü yüksek ve reaktiviteleri düşük olan alkanlar ise oldukça uzak mesafelere taşınabilmektedirler (Xiao and Zhu 2003).
37

İlgili Kaynaklarsingle.php