Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiBÖLÜM 4 4 LİTERATÜR ARAŞTIRMASI LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Emisyon envanterleri, hava kalitesinin belirlenmesi amacıyla sıklıkla başvurulan bir yöntem olup ülkemizde ve dünyada çeşitli ölçeklerde uygulamaları bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde uygulanan, sektörlere göre ayrı ayrı düzenlenmiş emisyon envanter değerleri bulunmamaktadır. Buna rağmen ülkemizdeki emisyon envanteri çalışmaları başta USEPA ve Avrupa Birliği emisyon envanter değerleri kullanılarak gerçekleştirilmiş ve sonuçlar ulusal ve uluslar arası dergilerde yayınlanmıştır. Bu çalışmaların yoğunluğu evsel, endüstriyel ve trafikten kaynaklanan emisyonları belirlemede yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. En yaygın çalışmalar Ege Bölgesinde yer alırken, Kocaeli bir başka çalışılan bölge olmuştur. Bu çalışmaları içeren literatür bilgileri aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır.
4.1 TÜRKİYEDEKİ EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMALARI
Ege Bölgesinde yapılan bir emisyon envanteri çalışmasında, bölgedeki noktasal (sanayi tesisleri), alansal (evsel ısınma) ve çizgisel (trafik) kirletici kaynaklarından atmosfere salınan partikül maddeler (PM), kükürt dioksit (SO2), azot oksitler (NOx), metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOC) ve karbon monoksit (CO) emisyonları hesaplanmıştır. Envanterin hazırlanması sırasında yeterli ve kaliteli veriye ulaşılamadığı için, yukarıdan-aşağıya yöntem kullanılarak ulusal boyuttaki istatistikler nüfus rakamlarına uyarlanmıştır. Emisyon faktörleri CORINAIR veritabanından seçilmiş, yetersiz kalması durumunda ise Amerikan Çevre Koruma Örgütü (USEPA) emisyon faktörlerine başvurulmuştur. Noktasal kaynakların hesaplanmasında sanayi tesislerinin prosesleri, teknolojileri ve kapasiteleri ile ilgili yeterli miktarda veri bulunmadığı için sadece yakıttan gelen kirleticiler hesaplanmıştır. Alansal kaynaklar olarak sadece evsel ısınma kaynaklı kirleticiler, nüfus verileri ve ısınma amaçlı yakıt miktarları kullanılarak hesaplanmıştır. Trafikten kaynaklanan kirliliğin hesaplanması için de taşıtlar, ağırlıklarına ve tükettikleri yakıt türüne (benzin veya mazot) göre sınıflandırılmıştır. Her aracın yılda ortalama 5000 km yol kat ettiği varsayılmıştır. Yeterli veri
3962. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kocaeli İli'nde nox emisyon dağılımlarının modellenmesi - Sayfa 64
Kaynak listeleri Kaynak belirleme Kaynak şiddetini bulma HESAPLAMA GIS, uydu ve hava fotoğrafları, haritalar Alansal kaynaklar -yakıt istatistikleri -nüfus istatistikleri -nüfus yoğunlukları -derece-gün bilgisi Noktasal kaynaklar -ziyaretler -emisyon ölçümü -faaliyet bilgileri -anketler Çizgisel kaynaklar -seyahat bilgileri -trafik yoğunlukları -otoyol trafiği -taşıt kayıtları D...
Kocaeli İli'nde nox emisyon dağılımlarının modellenmesi - Sayfa 27
Emisyon envanteri, kirletici kaynakları üç sınıfa ayrılarak yapılmıştır. Bu sınıflar, noktasal kaynaklar (sanayi tesisleri), alansal kaynaklar (evsel ısınma) ve çizgisel kaynaklardır (trafik). Bu kaynaklardan toplanan bilgiler ışığında emisyon faktörleri de kullanılarak NOX kirletici miktarı hesaplanmıştır. Bu çalışmada henüz Türkiye’de türetilmiş özel emisyon faktörlerinin bulunmaması nedeniyle, ...

62. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

evsel
ısınma
emisyon
faktörleri
envanter
yakıt


62. SAYFA ICERIGI

BÖLÜM 4 4 LİTERATÜR ARAŞTIRMASI LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Emisyon envanterleri, hava kalitesinin belirlenmesi amacıyla sıklıkla başvurulan bir yöntem olup ülkemizde ve dünyada çeşitli ölçeklerde uygulamaları bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde uygulanan, sektörlere göre ayrı ayrı düzenlenmiş emisyon envanter değerleri bulunmamaktadır. Buna rağmen ülkemizdeki emisyon envanteri çalışmaları başta USEPA ve Avrupa Birliği emisyon envanter değerleri kullanılarak gerçekleştirilmiş ve sonuçlar ulusal ve uluslar arası dergilerde yayınlanmıştır. Bu çalışmaların yoğunluğu evsel, endüstriyel ve trafikten kaynaklanan emisyonları belirlemede yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. En yaygın çalışmalar Ege Bölgesinde yer alırken, Kocaeli bir başka çalışılan bölge olmuştur. Bu çalışmaları içeren literatür bilgileri aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır.
4.1 TÜRKİYEDEKİ EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMALARI
Ege Bölgesinde yapılan bir emisyon envanteri çalışmasında, bölgedeki noktasal (sanayi tesisleri), alansal (evsel ısınma) ve çizgisel (trafik) kirletici kaynaklarından atmosfere salınan partikül maddeler (PM), kükürt dioksit (SO2), azot oksitler (NOx), metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOC) ve karbon monoksit (CO) emisyonları hesaplanmıştır. Envanterin hazırlanması sırasında yeterli ve kaliteli veriye ulaşılamadığı için, yukarıdan-aşağıya yöntem kullanılarak ulusal boyuttaki istatistikler nüfus rakamlarına uyarlanmıştır. Emisyon faktörleri CORINAIR veritabanından seçilmiş, yetersiz kalması durumunda ise Amerikan Çevre Koruma Örgütü (USEPA) emisyon faktörlerine başvurulmuştur. Noktasal kaynakların hesaplanmasında sanayi tesislerinin prosesleri, teknolojileri ve kapasiteleri ile ilgili yeterli miktarda veri bulunmadığı için sadece yakıttan gelen kirleticiler hesaplanmıştır. Alansal kaynaklar olarak sadece evsel ısınma kaynaklı kirleticiler, nüfus verileri ve ısınma amaçlı yakıt miktarları kullanılarak hesaplanmıştır. Trafikten kaynaklanan kirliliğin hesaplanması için de taşıtlar, ağırlıklarına ve tükettikleri yakıt türüne (benzin veya mazot) göre sınıflandırılmıştır. Her aracın yılda ortalama 5000 km yol kat ettiği varsayılmıştır. Yeterli veri
39

İlgili Kaynaklarsingle.php