Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesibulunmadığı için bazı iller çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. Envanter sonuçlarına göre Ege Bölgesinde yılda toplam 1.32105 ton PM, 8.99105 ton SO2, 6.33104 ton NOx, 1.85104 ton NMVOC ve 1.85104 ton CO atmosfere salındığı hesaplanmıştır (Elbir vd. 2001).
İzmir ili için hazırlanan bir çalışmada, envanter alanı 80 km 100 km olarak belirlenmiş ve noktasal, çizgisel ve alansal kaynaklardan gelen partikül maddeler, kükürt dioksit ve azot oksitler hesaplanmıştır. Noktasal kaynak olarak, 153ü İzmir metropolitan bölgede olmak üzere 374 endüstriyel tesis envanter çalışmasına dahil edilmiştir. Endüstriyel tesislerin türleri çok geniş bir yelpazeye yayılmış olup deri, yiyecek, tekstil, kağıt, metal, boya, kimyasal maddeler, mineral ve seramik, petrokimya, çimento, metalürji, elektrik ve elektronik endüstrileri ve petrol rafinerileri şeklinde sınıflandırılmıştır. Endüstrilerde kullanılan yakıt türleri ise fuel-oil, linyit kömürü, sıvılaştırılmış petrol gaz (LPG) ve diğer yakacaklardan (odun, biogaz vb.) oluşan yakıtlardır. Evsel ısınmadan kaynaklanan emisyonları hesaplamak için nüfus verileri, yakıt türleri ve miktarlarına ait veriler kullanılmıştır. 2000 yılı için İzmir ve çevresinde 4.5104 ton fuel-oil kullanıldığı hesaplanmış ve ayrıca 5.15105 ton linyit kömürü tüketildiği anket çalışmaları sonucunda belirlenmiştir. Trafikten kaynaklanan emisyonlar için de iki farklı veri seti kullanılmıştır: İzmir çevresindeki otoyollardaki araç trafiği ve nüfusun hareketli olduğu şehir alanlarındaki cadde ve sokaklardaki araçların oluşturduğu trafik. Çevre havasındaki emisyon miktarlarını hesaplamada kullanılan emisyon faktörleri CORINAIR ve USEPA emisyon faktörleri kataloglarından seçilmiştir. Sonuçta, envanter alanındaki yıllık toplam emisyon miktarları 2.34104 ton PM, 8.42104 ton SO2 ve 4.41104 ton NOx olarak belirtilmiştir. Yapılan sınıflandırmaya göre SO2 emisyonlarının %88i endüstriyel kökenli iken PM emisyonlarının %56sı ise evsel ısınmadan atmosfere salınan emisyonlardır. NOx emisyonlarında ise en önemli kirletici kaynağı %67 ile trafiktir (Elbir ve Müezzinoğlu 2004).
Türkiyenin en fazla sanayileşen illerinden biri olan Kocaeli için hazırlanan bir emisyon envanter çalışmasında, 273 km2lik (26 km 10.5 km) alanda PM, SO2, NOx ve CO emisyon miktarları hesaplanmıştır. Kirletici kaynakları noktasal (endüstriyel tesisler), alansal (evsel ısınma) ve çizgisel (motorlu taşıtlar) olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır. Emisyon faktörleri CORINAIR ve USEPA emisyon faktörleri arasından seçilerek çalışma gerçekleştirilmiştir. Yüksek oranda kül ve kükürt içeren yakıtların yakılmasından dolayı emisyon envanter çalışmasında USEPA emisyon faktörleri kullanılmıştır. Envanter alanı
4063. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kaynak
emisyon
emisyonlar
kirletici
usepa
faktörleri


63. SAYFA ICERIGI

bulunmadığı için bazı iller çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. Envanter sonuçlarına göre Ege Bölgesinde yılda toplam 1.32105 ton PM, 8.99105 ton SO2, 6.33104 ton NOx, 1.85104 ton NMVOC ve 1.85104 ton CO atmosfere salındığı hesaplanmıştır (Elbir vd. 2001).
İzmir ili için hazırlanan bir çalışmada, envanter alanı 80 km 100 km olarak belirlenmiş ve noktasal, çizgisel ve alansal kaynaklardan gelen partikül maddeler, kükürt dioksit ve azot oksitler hesaplanmıştır. Noktasal kaynak olarak, 153ü İzmir metropolitan bölgede olmak üzere 374 endüstriyel tesis envanter çalışmasına dahil edilmiştir. Endüstriyel tesislerin türleri çok geniş bir yelpazeye yayılmış olup deri, yiyecek, tekstil, kağıt, metal, boya, kimyasal maddeler, mineral ve seramik, petrokimya, çimento, metalürji, elektrik ve elektronik endüstrileri ve petrol rafinerileri şeklinde sınıflandırılmıştır. Endüstrilerde kullanılan yakıt türleri ise fuel-oil, linyit kömürü, sıvılaştırılmış petrol gaz (LPG) ve diğer yakacaklardan (odun, biogaz vb.) oluşan yakıtlardır. Evsel ısınmadan kaynaklanan emisyonları hesaplamak için nüfus verileri, yakıt türleri ve miktarlarına ait veriler kullanılmıştır. 2000 yılı için İzmir ve çevresinde 4.5104 ton fuel-oil kullanıldığı hesaplanmış ve ayrıca 5.15105 ton linyit kömürü tüketildiği anket çalışmaları sonucunda belirlenmiştir. Trafikten kaynaklanan emisyonlar için de iki farklı veri seti kullanılmıştır: İzmir çevresindeki otoyollardaki araç trafiği ve nüfusun hareketli olduğu şehir alanlarındaki cadde ve sokaklardaki araçların oluşturduğu trafik. Çevre havasındaki emisyon miktarlarını hesaplamada kullanılan emisyon faktörleri CORINAIR ve USEPA emisyon faktörleri kataloglarından seçilmiştir. Sonuçta, envanter alanındaki yıllık toplam emisyon miktarları 2.34104 ton PM, 8.42104 ton SO2 ve 4.41104 ton NOx olarak belirtilmiştir. Yapılan sınıflandırmaya göre SO2 emisyonlarının %88i endüstriyel kökenli iken PM emisyonlarının %56sı ise evsel ısınmadan atmosfere salınan emisyonlardır. NOx emisyonlarında ise en önemli kirletici kaynağı %67 ile trafiktir (Elbir ve Müezzinoğlu 2004).
Türkiyenin en fazla sanayileşen illerinden biri olan Kocaeli için hazırlanan bir emisyon envanter çalışmasında, 273 km2lik (26 km 10.5 km) alanda PM, SO2, NOx ve CO emisyon miktarları hesaplanmıştır. Kirletici kaynakları noktasal (endüstriyel tesisler), alansal (evsel ısınma) ve çizgisel (motorlu taşıtlar) olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır. Emisyon faktörleri CORINAIR ve USEPA emisyon faktörleri arasından seçilerek çalışma gerçekleştirilmiştir. Yüksek oranda kül ve kükürt içeren yakıtların yakılmasından dolayı emisyon envanter çalışmasında USEPA emisyon faktörleri kullanılmıştır. Envanter alanı
40

İlgili Kaynaklarsingle.php