Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiiçinde 274 noktasal kaynak yer almakta olup endüstriyel tesislerin kategorileri çok çeşitlidir: katı atık yakma, seramik, güç üretimi, kağıt hamuru ve kağıt üretimi, tekstil, plastik, ağaç işleri ve mobilya, otomotiv, kimyasal madde üretim tesisleri, petrokimya tesisleri, lastik fabrikaları ve petrol rafinerisi. Endüstriyel tesislerde kullanılan başlıca yakıt %95lik bir oranla doğalgazdır. Diğer yakıtlar ise kömür, fuel-oil, odun ve LPGdir. Evsel ısınmada kullanılan başlıca yakıt linyit kömürü (%62) olup kullanılan diğer yakıtlar doğalgaz, odun, fuel-oil ve LPGdir. Kocaeli ili, Ankara ve İstanbul arasındaki iki önemli otoyol üzerinde olduğu için, envanter çalışmasında sadece ana yollardaki trafik hesaba katılmış şehirdeki diğer trafik ihmal edilmiştir. Emisyon envanteri sonuçlarına göre Kocaeli ilinde yılda 2.20103 ton PM, 5.34103 ton SO2, 1.46104 ton NOx ve 2.31104 ton CO kirletici olarak atmosfere salınmaktadır. PM, SO2 ve CO sırasıyla %75, %76 ve %69luk oranlarla evsel ısınmada linyit kömürü ve odun yakılmasından kaynaklanmakta iken endüstriyel tesislerdeki doğalgaz kullanımı %73lük oranla NOx kirlenmesinin başlıca nedenidir. Endüstriyel tesisler arasında da petrol rafinerisi, güç üretim tesisi, petrokimya ve kimya endüstrileri ve lastik endüstrisi yüksek emisyon miktarlarıyla önde gelen NOx kaynaklarıdır. Ayrıca, gerçekteki SO2 miktarının, kayıt altına alınamayan kömür kullanımı nedeniyle hesaplanan değerlerden daha fazla olabileceği belirtilmiştir (Çetin vd. 2007).
Kocaeli ili için gerçekleştirilen bir diğer envanter çalışmasında ise sadece konutlardan kaynaklanan NOx emisyonları envanterlenmiştir. Çalışma sonunda yaklaşık 2.009103 ton/yıl NOxin atmosfere salındığı hesaplanmıştır. Yıllık 934 ton NOx emisyonu ile Gebze ilçesinin hava kirliliğinde önemli paya sahip olduğu belirtilmiştir (Çetin et al. 2004).
Türkiyedeki çimento fabrikaları için hazırlanan bir emisyon envanterinde CO, NO2, SO2 ve PM emisyonları standart yöntemler ve ekipmanlar yardımı ile ölçülmüştür. Emisyon faktörleri, kirletici miktarlarının toplam üretime bölünmesi ile elde edilmiştir. Ulusal ortalama emisyon faktörleri CO için 1.609 kg/t, NO2 için 0.596 kg/t, PM için 0.337 kg/t ve SO2 için de 0.060 kg/t olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre Türkiyedeki çimento fabrikaları için geliştirilen emisyon faktörlerinden PM değeri Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla daha fazla iken NO2 ve SO2 emisyon faktörlerinin değerleri daha azdır (Ekinci et al. 1998).
Emisyon envanterlerinin daha kolay hazırlanabilmesi için emisyon envanter modellerinden yararlanılabilir. Karayolu taşıtlarından kaynaklanan emisyon miktarlarını COPERT
4164. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kocaeli İli'nde nox emisyon dağılımlarının modellenmesi - Sayfa 87
Tablo 3.23: Evsel ısınmadan kaynaklanan emisyon hesabında kullanılan emisyon faktörleri (USEPA, 1996; USEPA, 1998b) Yakıt Tipi Linyit Fuel Oil Doğal Gaz Odun LPG *Emisyon faktör sınıfı Yakıcı - <87,84 KW - - Birim kg/ton kg/m3 kg/106 m3 kg/ton kg/m3 NOx 2,631 (NOx) 2,16 (NO2)(A)* 1598 (NO2) (B)* 1,27 (NOx) (C)* 1,8 (NO2) 1,7 (NO2) Çalışma alanında nüfus, konut sayısı, yakıt...
Dilovası çanağı'nda ozon prekürsörü olan nox dağılımlarının incelenmesi - Sayfa 146
Çizelge C.1 : Bölgenin sanayiden kaynaklanan emisyon envanteri ÖLÇÜM YILI No Tesis Adı Faaliyet Alanı Yakıt Türü 1 ASSAN DEMİR VE SAC SAN. A.Ş. 2006 Alüminyum Levha , Profil, ve Folyo 2 BASF TÜRK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 2006 MARSHALL BOYA VE 3 VERNİK SANAYİ VE 2005 TİCARET AŞ 4 DEMİRSAN HADDECİLİK SANAYİ VE TİCARET AŞ 2007 Akri...

64. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emisyon
kaynak
yakıt
kaynaklanan
toplam
linyit


64. SAYFA ICERIGI

içinde 274 noktasal kaynak yer almakta olup endüstriyel tesislerin kategorileri çok çeşitlidir: katı atık yakma, seramik, güç üretimi, kağıt hamuru ve kağıt üretimi, tekstil, plastik, ağaç işleri ve mobilya, otomotiv, kimyasal madde üretim tesisleri, petrokimya tesisleri, lastik fabrikaları ve petrol rafinerisi. Endüstriyel tesislerde kullanılan başlıca yakıt %95lik bir oranla doğalgazdır. Diğer yakıtlar ise kömür, fuel-oil, odun ve LPGdir. Evsel ısınmada kullanılan başlıca yakıt linyit kömürü (%62) olup kullanılan diğer yakıtlar doğalgaz, odun, fuel-oil ve LPGdir. Kocaeli ili, Ankara ve İstanbul arasındaki iki önemli otoyol üzerinde olduğu için, envanter çalışmasında sadece ana yollardaki trafik hesaba katılmış şehirdeki diğer trafik ihmal edilmiştir. Emisyon envanteri sonuçlarına göre Kocaeli ilinde yılda 2.20103 ton PM, 5.34103 ton SO2, 1.46104 ton NOx ve 2.31104 ton CO kirletici olarak atmosfere salınmaktadır. PM, SO2 ve CO sırasıyla %75, %76 ve %69luk oranlarla evsel ısınmada linyit kömürü ve odun yakılmasından kaynaklanmakta iken endüstriyel tesislerdeki doğalgaz kullanımı %73lük oranla NOx kirlenmesinin başlıca nedenidir. Endüstriyel tesisler arasında da petrol rafinerisi, güç üretim tesisi, petrokimya ve kimya endüstrileri ve lastik endüstrisi yüksek emisyon miktarlarıyla önde gelen NOx kaynaklarıdır. Ayrıca, gerçekteki SO2 miktarının, kayıt altına alınamayan kömür kullanımı nedeniyle hesaplanan değerlerden daha fazla olabileceği belirtilmiştir (Çetin vd. 2007).
Kocaeli ili için gerçekleştirilen bir diğer envanter çalışmasında ise sadece konutlardan kaynaklanan NOx emisyonları envanterlenmiştir. Çalışma sonunda yaklaşık 2.009103 ton/yıl NOxin atmosfere salındığı hesaplanmıştır. Yıllık 934 ton NOx emisyonu ile Gebze ilçesinin hava kirliliğinde önemli paya sahip olduğu belirtilmiştir (Çetin et al. 2004).
Türkiyedeki çimento fabrikaları için hazırlanan bir emisyon envanterinde CO, NO2, SO2 ve PM emisyonları standart yöntemler ve ekipmanlar yardımı ile ölçülmüştür. Emisyon faktörleri, kirletici miktarlarının toplam üretime bölünmesi ile elde edilmiştir. Ulusal ortalama emisyon faktörleri CO için 1.609 kg/t, NO2 için 0.596 kg/t, PM için 0.337 kg/t ve SO2 için de 0.060 kg/t olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre Türkiyedeki çimento fabrikaları için geliştirilen emisyon faktörlerinden PM değeri Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla daha fazla iken NO2 ve SO2 emisyon faktörlerinin değerleri daha azdır (Ekinci et al. 1998).
Emisyon envanterlerinin daha kolay hazırlanabilmesi için emisyon envanter modellerinden yararlanılabilir. Karayolu taşıtlarından kaynaklanan emisyon miktarlarını COPERT
41

İlgili Kaynaklarsingle.php