Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiÜlkeler bazındaki NOx, BC ve CO emisyonlarında ise benzer bir durumlar söz konusudur. Toplam 27.3106 NOx emisyonunun %65i (11.2106 ton) Çinden, %17si (4.7106 ton) de Hindistandan gelmektedir. Başlıca NOx emisyonlarının %34ü ulaştırma sektöründekinden, %22si güç tesislerindeki kömür kullanımından ve %14ü de endüstrideki kömür kullanımından kaynaklanmaktadır. 2.73106 ton BC emisyonunun da %40ı (1.09106 ton) Çin, %29u (0.80106 ton) Hindistan kaynaklıdır. Önde gelen BC emisyon kaynakları %60lık pay ile biyo-yakıt kullanımı ve %20lik pay ile evsel ısınmadaki kömür kullanımıdır. Toplam 306106 tonluk CO emisyonunun %45i (137106 ton) Çinden, %26sı (137106 ton) Hindistandan salınmaktadır. CO emisyonlarındaki önemli sektörler evsel biyo-yakıt kullanımı (%48), endüstrideki kömür kullanımı (%19), ulaştırma sektörü (%14) ve evsel ısınmada kömür kullanımıdır (%7). OC emisyonlarında ise toplam 8.88106 tonluk emisyonun %37si (3.27106 ton) Hindistandan, %29u (2.56106 ton) Çinden atmosfere salınmaktadır. Evsel ısınmadaki biyo-yakıt kullanımı toplam OC emisyonunun %90ını oluşturmaktadır. Çindeki emisyonların oldukça yüksek olduğu göz önünde bulundurularak 2010 ve 2020 yılları için üç farklı emisyon senaryosu hazırlanmıştır. Bunlar referans senaryosu, Çinin emisyon azaltışını başarması senaryonu ve Çinin emisyon azaltışını başaramaması senaryosudur. 2020 yılındaki referans senaryosu için Asyadaki toplam emisyonların 2000 seviyesine göre SO2 emisyonlarında %22, NOx emisyonlarında %44 ve NMVOC emisyonlarında ise %99 oranında artacağı öngörülmüştür. 2020 referans senaryosu için, fotokimyasal reaktivitenin göstergesi olan NMVOC/NOx oranı 2000 yılı seviyesine göre 2.05 (g/g)den 4.44 (g/g)a yükselecek ve NOx-kısıtlı rejim görülecektir. Dolayısıyla ozon konsantrasyonu artan NOx konsantrasyonuna bağlı olarak artacak ve NMVOC konsantrasyonlarındaki değişime duyarsız olacaktır (Ohara et al. 2007).
Güç santralleri ve endüstriyel tesisler için gerçekleştirilen bir envanter çalışması ise Taylandda yapılmıştır. Güç tesisleri için yakıtların yanmasından, sanayi tesisleri için de hem yakıtların yanması hem de yanma dışı emisyon kaynaklarına bakılmıştır. Güç tesislerindeki yakıtlardan kaynaklanan yıllık toplam emisyon miktarları 107.9103 ton NOx, 146.2103 ton SO2, 6.1103 ton NMVOC, 47.0103 ton CO, 1.8103 ton NH3,1.5103 ton OC (organik karbon), ve 1.5103 ton BC (siyah karbon)dur. Endüstriyel tesislerdeki yakıtlardan kaynaklanan yıllık toplam emisyon miktarları ise 111.4103 ton NOx, 476.9103 ton SO2, 33.4103 ton NMVOC, 193.1103 ton CO, 1.6103 ton NH3, 8.5103 ton OC ve 8.0103 ton BCdur. Sanayi sektörleri içinde yiyecek ve içecek, kimya ve metal-dışı endüstrilerin kirlilikte payı büyüktür. Endüstriyel tesislerdeki yanma dışındaki proseslerden kaynaklı emisyon
4467. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emisyon
toplam
nmvoc
kaynaklanan
endüstriyel
yüksek


67. SAYFA ICERIGI

Ülkeler bazındaki NOx, BC ve CO emisyonlarında ise benzer bir durumlar söz konusudur. Toplam 27.3106 NOx emisyonunun %65i (11.2106 ton) Çinden, %17si (4.7106 ton) de Hindistandan gelmektedir. Başlıca NOx emisyonlarının %34ü ulaştırma sektöründekinden, %22si güç tesislerindeki kömür kullanımından ve %14ü de endüstrideki kömür kullanımından kaynaklanmaktadır. 2.73106 ton BC emisyonunun da %40ı (1.09106 ton) Çin, %29u (0.80106 ton) Hindistan kaynaklıdır. Önde gelen BC emisyon kaynakları %60lık pay ile biyo-yakıt kullanımı ve %20lik pay ile evsel ısınmadaki kömür kullanımıdır. Toplam 306106 tonluk CO emisyonunun %45i (137106 ton) Çinden, %26sı (137106 ton) Hindistandan salınmaktadır. CO emisyonlarındaki önemli sektörler evsel biyo-yakıt kullanımı (%48), endüstrideki kömür kullanımı (%19), ulaştırma sektörü (%14) ve evsel ısınmada kömür kullanımıdır (%7). OC emisyonlarında ise toplam 8.88106 tonluk emisyonun %37si (3.27106 ton) Hindistandan, %29u (2.56106 ton) Çinden atmosfere salınmaktadır. Evsel ısınmadaki biyo-yakıt kullanımı toplam OC emisyonunun %90ını oluşturmaktadır. Çindeki emisyonların oldukça yüksek olduğu göz önünde bulundurularak 2010 ve 2020 yılları için üç farklı emisyon senaryosu hazırlanmıştır. Bunlar referans senaryosu, Çinin emisyon azaltışını başarması senaryonu ve Çinin emisyon azaltışını başaramaması senaryosudur. 2020 yılındaki referans senaryosu için Asyadaki toplam emisyonların 2000 seviyesine göre SO2 emisyonlarında %22, NOx emisyonlarında %44 ve NMVOC emisyonlarında ise %99 oranında artacağı öngörülmüştür. 2020 referans senaryosu için, fotokimyasal reaktivitenin göstergesi olan NMVOC/NOx oranı 2000 yılı seviyesine göre 2.05 (g/g)den 4.44 (g/g)a yükselecek ve NOx-kısıtlı rejim görülecektir. Dolayısıyla ozon konsantrasyonu artan NOx konsantrasyonuna bağlı olarak artacak ve NMVOC konsantrasyonlarındaki değişime duyarsız olacaktır (Ohara et al. 2007).
Güç santralleri ve endüstriyel tesisler için gerçekleştirilen bir envanter çalışması ise Taylandda yapılmıştır. Güç tesisleri için yakıtların yanmasından, sanayi tesisleri için de hem yakıtların yanması hem de yanma dışı emisyon kaynaklarına bakılmıştır. Güç tesislerindeki yakıtlardan kaynaklanan yıllık toplam emisyon miktarları 107.9103 ton NOx, 146.2103 ton SO2, 6.1103 ton NMVOC, 47.0103 ton CO, 1.8103 ton NH3,1.5103 ton OC (organik karbon), ve 1.5103 ton BC (siyah karbon)dur. Endüstriyel tesislerdeki yakıtlardan kaynaklanan yıllık toplam emisyon miktarları ise 111.4103 ton NOx, 476.9103 ton SO2, 33.4103 ton NMVOC, 193.1103 ton CO, 1.6103 ton NH3, 8.5103 ton OC ve 8.0103 ton BCdur. Sanayi sektörleri içinde yiyecek ve içecek, kimya ve metal-dışı endüstrilerin kirlilikte payı büyüktür. Endüstriyel tesislerdeki yanma dışındaki proseslerden kaynaklı emisyon
44

İlgili Kaynaklarsingle.php