Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesimotosikletler tarafından atmosfere salınmaktadır. Otomobiller ise başlıca CO kaynağıdır. Toplam emisyonların yarısından fazlası ana yollardaki trafikten kaynaklanmaktadır (Wang et al. 2008).
1994 yılında İngilterenin Kuzey Batı Bölümünde gerçekleştirilen bir envanter çalışmasında motorlu taşıtlardaki yakıt yanması ve buharlaşma gibi yanma dışı olaylardan kaynaklanan CO, NOx, VOC ve PM emisyonları hesaplanmıştır. Farklı araç grupları, farklı yol türleri ve motorun soğuk çalıştırıldığı seyahat türlerine göre değişik emisyon profilleri hazırlanmıştır. Envanter sonuçları Arc Info yazılımı kullanılarak coğrafi bilgi sistemine aktarılmış ve emisyonların mekansal dağılımları ortaya konulmuştur (Lindley et al. 1999).
İtalyanın Sardunya Adasında motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonları belirlemek için yapılan bir çalışmada aşağıdan yukarı teknik kullanılmış ve EMITRA (EMIssions from road TRAnspot) modelinden faydalanılmıştır. Çalışma sonucunda, Sardunya Adasındaki motorlu taşıtlar içinde en önemli kirleticinin, silindir hacmi 1.4 litreden daha küçük olan 1987 veya daha eski model benzinli araçlar olduğu belirlenmiştir (Bellasio et al. 2007).
1997 yılında Lübnanda IPCC metodolojisinin kullanıldığı bir envanter çalışmasında motorlu taşıtlardan kaynaklanan sera gazlarının miktarları hesaplanmıştır. Emisyonların azaltılması için iki değişik senaryo hazırlanmıştır: taşıtların teknolojilerinin yenilenmesi ve trafiğin yeniden planlanması. Emisyon senaryolarının sonuçlarına göre taşıtlardaki teknolojilerin yenilenmesinin, gelecek yıllardaki seyahat talebinde gerçekleşecek artış nedeni ile etkili olmayacağı belirtilmiştir (El-Fadel and Bou-Zeid 1999).
Danimarkada, motor hacmi 1.4 ve 2.0 litre olan araçlar üzerinde yapılan bir çalışmada CO, VOC ve NOx emisyonları üç farklı model ile belirlenmiş ve ayrıca doğrudan ölçülmüştür. Emisyon miktarlarının belirlenmesinde COPERT II, German Workbook ve DTU (Technical University of Denmark) modelleri kullanılmıştır. Katalizörlü araçlar için yüksek hızlarda COPERT II yazılımının kullandığı emisyon faktörlerinden katalizör veriminin azaldığı ortaya çıksa da bu sonuç doğrudan ölçümler sonucunda doğrulanmamıştır. Emisyon faktörlerinin modelden modele değiştiği ve DTU modeli ile belirlenen CO emisyonlarının diğer modellere oranla %50 ile %70 oranında daha fazla olduğu belirlenmiştir. Ölçümler sonucunda elde edilen VOC ve NOx emisyonlarının, COPERT II ve German Workbook modelleri
4972. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Boğaziçi köprüsünün taşıt kaynaklı kirleticilerinin modellenmesi - Sayfa 23
7 kamyon ve otobüs gibi ağır ticari taşıtlar sebep olmaktadır. Motosikletler ve mopedler VOC ve PM oluşumuna sırasıyla %45 ve %36.3‘lük katkı yapmaktadır. CO emisyonlarının ana kaynağı hafif ticari araçlardır. Taşıt emisyonlarının günün saatine ve yol tipine göre sınıflandırılması da ele alınmıştır. Günün içinde emisyonların üç pik periyodunda atılan kirleticilerin toplam emisyonların %54-56‘sını...

72. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emisyon
emisyonların
emisyonları
araç
çalışma
model


72. SAYFA ICERIGI

motosikletler tarafından atmosfere salınmaktadır. Otomobiller ise başlıca CO kaynağıdır. Toplam emisyonların yarısından fazlası ana yollardaki trafikten kaynaklanmaktadır (Wang et al. 2008).
1994 yılında İngilterenin Kuzey Batı Bölümünde gerçekleştirilen bir envanter çalışmasında motorlu taşıtlardaki yakıt yanması ve buharlaşma gibi yanma dışı olaylardan kaynaklanan CO, NOx, VOC ve PM emisyonları hesaplanmıştır. Farklı araç grupları, farklı yol türleri ve motorun soğuk çalıştırıldığı seyahat türlerine göre değişik emisyon profilleri hazırlanmıştır. Envanter sonuçları Arc Info yazılımı kullanılarak coğrafi bilgi sistemine aktarılmış ve emisyonların mekansal dağılımları ortaya konulmuştur (Lindley et al. 1999).
İtalyanın Sardunya Adasında motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonları belirlemek için yapılan bir çalışmada aşağıdan yukarı teknik kullanılmış ve EMITRA (EMIssions from road TRAnspot) modelinden faydalanılmıştır. Çalışma sonucunda, Sardunya Adasındaki motorlu taşıtlar içinde en önemli kirleticinin, silindir hacmi 1.4 litreden daha küçük olan 1987 veya daha eski model benzinli araçlar olduğu belirlenmiştir (Bellasio et al. 2007).
1997 yılında Lübnanda IPCC metodolojisinin kullanıldığı bir envanter çalışmasında motorlu taşıtlardan kaynaklanan sera gazlarının miktarları hesaplanmıştır. Emisyonların azaltılması için iki değişik senaryo hazırlanmıştır: taşıtların teknolojilerinin yenilenmesi ve trafiğin yeniden planlanması. Emisyon senaryolarının sonuçlarına göre taşıtlardaki teknolojilerin yenilenmesinin, gelecek yıllardaki seyahat talebinde gerçekleşecek artış nedeni ile etkili olmayacağı belirtilmiştir (El-Fadel and Bou-Zeid 1999).
Danimarkada, motor hacmi 1.4 ve 2.0 litre olan araçlar üzerinde yapılan bir çalışmada CO, VOC ve NOx emisyonları üç farklı model ile belirlenmiş ve ayrıca doğrudan ölçülmüştür. Emisyon miktarlarının belirlenmesinde COPERT II, German Workbook ve DTU (Technical University of Denmark) modelleri kullanılmıştır. Katalizörlü araçlar için yüksek hızlarda COPERT II yazılımının kullandığı emisyon faktörlerinden katalizör veriminin azaldığı ortaya çıksa da bu sonuç doğrudan ölçümler sonucunda doğrulanmamıştır. Emisyon faktörlerinin modelden modele değiştiği ve DTU modeli ile belirlenen CO emisyonlarının diğer modellere oranla %50 ile %70 oranında daha fazla olduğu belirlenmiştir. Ölçümler sonucunda elde edilen VOC ve NOx emisyonlarının, COPERT II ve German Workbook modelleri
49

İlgili Kaynaklarsingle.php