Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesisonuçlarında hesaplanan miktarlara göre sırasıyla %40 ve %50 oranında daha az olduğu belirtilmiştir (Winther 1998).
5073. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı yeni fenil, furil ve benzimidazol sübstitüe oksim eterlerin sentezi ve bunların biyolojik aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 100
Çizelge 3.41 Bhandari et al. (2009) tarafından sentezlenen bileşiklere ait biyolojik aktivite test sonuçları (Fungiler).   Bileşikler  C. albicans  C. neo.1  1  >50  >50  2  >50  >50  3  >50  >50  4  >50  >50  5  >50  >50  6  >50  >50  7  >50  >50  8  >50  >50  9  >50  >50  10  >50  >50  11  >50  >50  12  >50  >50  13  >50  >50  14  >50  >50  15  >50...
5-(2-furilkarboksamido)-,5-(2-tiyenilkarboksamido)-, 5-benzamido- ve 5-fenilasetamido-2-fenilbenzoksazol türevlerinin sentezi, yapılarının aydınlatılması, antimikrobiyal etkileri ve kantitatif yapı-etkileri analizi - Sayfa 30
20 Tablo 1.6: Antlbakterlyal etkileri aratbnlan 2,5(6)dl veya 2,5,8-trlsObstltüebenzoksazol ve analogları olan benzlmldazol, benzotlyazol, oksazolo(4,5-b)plrldln türevleri ve saptanan MIK (µg/ml) deOerferl (Ôren, 1995). ·~~· Bil. x y z R R1 R~ E.c. K.p. P.a S.t. No: 1 CH o o H H H 50 50 25 2 CH o o N~ H H 25 25 25 3 CH o o CI H H 50 25 50 4 CH o o CH-.a H H 25 25 2...
Taşıyıcı hafif beton tasarımı ve çok katlı binalarda kullanımı - Sayfa 193
161 NO KB1 KB2 KB3 KB4 KB5 KB6 KB7 KB8 KB9 KB10 KB11 KB12 KB13 KB14 KB15 KB16 KB17 KB18 KB19 KB20 KB21 KB22 KB23 KB24 KB25 KB26 KB27 KB28 KB29 KB30 KB31 KB32 KB33 KB34 KB35 KB36 KB37 KB38 KB39 KB40 KB41 KB42 KB43 KB44 KB45 KB46 KB47 KB48 KB49 KB50 Çizelge 6.31 Kiri boyutlar ndaki de imler NORMAL BETON BOYUTLARI (CM) 50/25 50/25 50/25 50/25 50/25 50/25 50/25 50/25 50/25 50/25 50/25 50...

73. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hesaplanan
sonuçlarında
miktarlara
sırasıyla
oranında
belirtilmiştir


73. SAYFA ICERIGI

sonuçlarında hesaplanan miktarlara göre sırasıyla %40 ve %50 oranında daha az olduğu belirtilmiştir (Winther 1998).
50

İlgili Kaynaklarsingle.php