Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiBÖLÜM 5 5 ÇALIŞMA ALANI VE HAVA KALİTESİ DURUMU ÇALIŞMA ALANI VE HAVA KALİTESİ DURUMU
5.1 ÇALIŞMA ALANI COĞRAFİ VE TOPOGRAFİK ÖZELLİKLER
Batı Karadeniz kıyısına kurulmuş olan Zonguldak ilinin, kuzeyinde Karadeniz, kuzeydoğusunda Bartın, doğusundan Karabük, güneyinde Bolu ve batısında da Düzce illeri yer almaktadır. Zonguldak ili haritası Şekil 5.1de gösterilmiştir. Merkez, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey ve Ereğli ilçelerini kapsayan ilin yüzölçümü 3481 km2dir. Zonguldak, Türkiye topraklarının %1.1ini oluşturur. 2007 yılında hazırlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Veritabanına göre il genelindeki toplam nüfus 615890 kişidir. 19 mahallenin yer aldığı çalışma alanı Zonguldak Merkezdeki nüfus ise 107354 kişidir. Merkezdeki mahallelerin nüfusları ve alanları ile mahallelerde yer alan konut sayıları Çizelge 5.1de gösterilmiştir (TÜİK/ADNKS 2007). Şekil 5.2de ise çalışma alanındaki 19 mahallenin haritası gösterilmiştir.
İlin %56sını dağlar, %31ini platolar ve %13ünü de ovalar oluşturmaktadır. Ormanların kapladığı alan ise 186390 hektar olup il alanının yaklaşık %54dür. İlin topografik yapısı hava kirliliğinde etkin rol oynamaktadır. İlin topraklarının sadece %29,17si %20’den az eğimlidir. Çalışma alanı olarak seçilen Zonguldak şehir merkezinin etrafı dağlarla çevrili olup oldukça dik ve eğimli bir arazi yapısına sahiptir (Şekil 5.2). Kent merkezinin hemen arkasında yükselen dağlar ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yeterince atmosferik dispersiyon oluşamamakta ve özellikle kış aylarında ve akşam saatlerinde yüksek oranda hava kirliliği görülmektedir (ZİÇDR 2006, Zeydan ve Yıldırım 2007b).
5174. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Havadaki SO2 ve PM konsantrasyonunun istatistiksel yöntemler ile modellenmesi:zonguldak şehir örneği - Sayfa 62
Çizelge 5.1 Zonguldak ilinde yakıt olarak kullanılan kömürlerin özellikleri [30]. TTK Kömürleri (Lavvar) Özel Sektör Kömürleri Parametreler Birim Tüvenan Elenmiş +50 18-50 10-18 0-10 0-0.5 X Y Parça Kömür Rutubet % 2 3 4 12 6 1.6 9.3 1.3 Kül % 13 13 17 11 15 19.4 29.4 2.66 Uçucu Madde % 27 27 27 25 25 30.63 26.74 27.6 Sabit Karbon % 57 56 50 52...
Isparta ilindeki atmosferde bulunan kükürtdiksit (SO2) ve partikül madde (PM) konsantrasyonunun çoklu doğrusal regresyon yöntemi ile modellenmesi - Sayfa 55
3.1. Isparta İlindeki Hava Kalitesinin Zamansal ve Mekânsal Değişimini Etkileyen Faktörler Hava kalitesini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen coğrafi faktörler doğal ve beşeri faktörler olmak üzere iki kategoride değerlendirilebilir. Doğal faktörler; Topografya ve iklimsel özellikler (sıcaklık, nem, toplam yağış, basınç, inversiyon, rüzgâr ve güneşleme süresi), beşeri faktörler ise; Hızlı nüfus...

74. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

alan
batı
kent
merkez
zonguldak
ilin


74. SAYFA ICERIGI

BÖLÜM 5 5 ÇALIŞMA ALANI VE HAVA KALİTESİ DURUMU ÇALIŞMA ALANI VE HAVA KALİTESİ DURUMU
5.1 ÇALIŞMA ALANI COĞRAFİ VE TOPOGRAFİK ÖZELLİKLER
Batı Karadeniz kıyısına kurulmuş olan Zonguldak ilinin, kuzeyinde Karadeniz, kuzeydoğusunda Bartın, doğusundan Karabük, güneyinde Bolu ve batısında da Düzce illeri yer almaktadır. Zonguldak ili haritası Şekil 5.1de gösterilmiştir. Merkez, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey ve Ereğli ilçelerini kapsayan ilin yüzölçümü 3481 km2dir. Zonguldak, Türkiye topraklarının %1.1ini oluşturur. 2007 yılında hazırlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Veritabanına göre il genelindeki toplam nüfus 615890 kişidir. 19 mahallenin yer aldığı çalışma alanı Zonguldak Merkezdeki nüfus ise 107354 kişidir. Merkezdeki mahallelerin nüfusları ve alanları ile mahallelerde yer alan konut sayıları Çizelge 5.1de gösterilmiştir (TÜİK/ADNKS 2007). Şekil 5.2de ise çalışma alanındaki 19 mahallenin haritası gösterilmiştir.
İlin %56sını dağlar, %31ini platolar ve %13ünü de ovalar oluşturmaktadır. Ormanların kapladığı alan ise 186390 hektar olup il alanının yaklaşık %54dür. İlin topografik yapısı hava kirliliğinde etkin rol oynamaktadır. İlin topraklarının sadece %29,17si %20’den az eğimlidir. Çalışma alanı olarak seçilen Zonguldak şehir merkezinin etrafı dağlarla çevrili olup oldukça dik ve eğimli bir arazi yapısına sahiptir (Şekil 5.2). Kent merkezinin hemen arkasında yükselen dağlar ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yeterince atmosferik dispersiyon oluşamamakta ve özellikle kış aylarında ve akşam saatlerinde yüksek oranda hava kirliliği görülmektedir (ZİÇDR 2006, Zeydan ve Yıldırım 2007b).
51

İlgili Kaynaklarsingle.php