Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiŞekil 5.1 Zonguldak ili haritası (HGKdan 2008).

Mahalle Adı Asma Bağlık Bahçelievler Baştarla Birlik Çaydamar Çınartepe Dilaver İnağzı İncivez Karaelmas Meşrutiyet Mithatpaşa On temmuz Tepebaşı Terakki Yayla Yeni Yeşil Toplam

Çizelge 5.1 Çalışma alanındaki mahallelere ait bilgiler.

Nüfus 2791 1459 15549 3549 4446 4469 3650 2391 3201 3373 10108 7485 9486 4471 11681 10819 1895 2841 3690 107354

Alanı (m2) 2582399.994 818588.893 982860.844 492461.866 1446146.019 1346978.043 1171796.143 3126475.607 1066925.760 847352.776 1838851.748 422430.927 1191648.302 1137096.709 1560095.094 1721465.145 607467.876 926712.309 571685.850 23859439905

Konut Sayısı 1163 519 5020 1388 1860 1716 1037 871 1227 885 3693 3132 3317 1772 4251 4356 573 1071 1643 39494

5275. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bolu kentinde ikametgah memnuniyeti bağlamında kent içi hareketlilik - Sayfa 240
içerisinde yer değiştirmediği görülür). İkametgâh yerini değiştirme eğilimi, genelde yakındaki gidilebilecek yerleri tercihten yanadır. Bu durumun iki nedeni vardır. Bunlardan ilki, hane halkı duygusal ve bilişsel olarak yaşadığı semt ya da mahalleden memnun ise, hane halkının o mahalleye alıştığını; ikinci olarakta hem sosyo-kültürel ve kurumsal ilişkilerini hem de konut ve kent merkezine olan ul...
Coğrafi bilgi sistemleri ile kalp krizi vakalarına yönelik en uygun ambulans yerlerinin belirlenmesi - Sayfa 105
5. SONUÇ VE ÖNERİLER Pendik ilçesinde bulunan mevcut ambulans istasyonları sağlık kurumları bünyesinde hizmet verdiği için yer değiştirme işlemi uygulanamamaktadır. Bu nedenle ilçede yalnızca yeni ambulans istasyonları önerilebilmiştir. Altı dakika erişim süresi baz alınarak belirlenen hizmet alanları dışında kalan ve AKK yoğunluğu yüksek olan yerleşim yerleri olarak; Ertuğrul Gazi, Velibaba, Sül...
Kentsel mekanın, deprem risklerinin azaltılmasına yönelik yeniden organizasyonu ve bir toplumsal katılım süreci - Sayfa 145
Deprem Risk Analizi Projesi” ile “İstanbul’da Seçilmiş Binaları Güçlendirme Fizibilite Projesi” ve TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) nun 2000 yılı bina sayımı verileri esas alınmıştır. Bölgenin, deprem riski yüksek bir bölge olduğu JICA (Japon Uluslar Arası İşbirliği Ajansı) ve İDMP (İstanbul İçin Deprem Master Planı) raporlarıyla ortaya konulmuştu. Bu temelde gerçekleştirilen iki projenin sonuçlar...

75. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

mahalle
yeni
alanı
toplam
birlik
nüfus


75. SAYFA ICERIGI

Şekil 5.1 Zonguldak ili haritası (HGKdan 2008).

Mahalle Adı Asma Bağlık Bahçelievler Baştarla Birlik Çaydamar Çınartepe Dilaver İnağzı İncivez Karaelmas Meşrutiyet Mithatpaşa On temmuz Tepebaşı Terakki Yayla Yeni Yeşil Toplam

Çizelge 5.1 Çalışma alanındaki mahallelere ait bilgiler.

Nüfus 2791 1459 15549 3549 4446 4469 3650 2391 3201 3373 10108 7485 9486 4471 11681 10819 1895 2841 3690 107354

Alanı (m2) 2582399.994 818588.893 982860.844 492461.866 1446146.019 1346978.043 1171796.143 3126475.607 1066925.760 847352.776 1838851.748 422430.927 1191648.302 1137096.709 1560095.094 1721465.145 607467.876 926712.309 571685.850 23859439905

Konut Sayısı 1163 519 5020 1388 1860 1716 1037 871 1227 885 3693 3132 3317 1772 4251 4356 573 1071 1643 39494

52

İlgili Kaynaklarsingle.php