Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiZonguldak İli Rüzgar Diyagramı (35 yıllık)

N

NNW 8000

NNE

NW 6000

NE

WNW

4000 2000

ENE

W0

E

WSW

ESE

SW SE

SSW

SSE S

Şekil 5.4 Zonguldak ili rüzgar diyagramı (35 yıllık).

5.3 ZONGULDAK İLİNDE KULLANILAN YAKITLAR VE ÖZELLİKLERİ

Türkiyede koklaşabilir taşkömürünün üretildiği tek havza olan Zonguldakta ısınmada kullanılan en önemli yakıt taşkömürüdür. Ayrıca ısınmada kullanılan diğer yakıt türleri ise sıvı yakıtlardan mazot ve fuel-oil, doğalgaz, linyit ve odundur. Zonguldakta hava kalitesinin iyileştirilmesi için evsel ısınmada ve sanayide kullanılan yakıtlarla ilgili bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır. İl genelinde satılacak yerli ve ithal kömürlerin Çizelge 5.5deki standartları sağlaması gerekmektedir. Sıvı yakıtlardan da, % 3,5 kükürt içeren 6 nolu fueloilin, meskun mahal içinde ısınmada, sanayi ve üretim sektöründe (kükürtdioksit arıtma tesisleri bulunanlar hariç) kullanılması yasaklanmış, Tüpraş ürünü olan 6 nolu fuel-oilin yalnızca kırsal kesimdeki yerleşim birimleri dışında kalan sanayi tesislerinde kullanılmasına izin verilmiştir. Benzer şekilde, TS 3082 EN 580 motorin standardını sağlamayan ve ucuz mazot olarak bilinen motorinler ile yüksek kükürtlü fuel-oilin satış ve kullanımı yasaklanmıştır. Üretimi Tüpraş tarafından yapılan ve en fazla % 1.5 kükürt içeren TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.) 615 kalorifer yakıtının sıvı yakıt olarak kullanılmasına izin verilmiştir (ZİÇDR 2006).
5679. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Giresun ilinde kullanılan yakıtların türlerine göre çevreye olan etkilerinin ve maliyetlerinin analizi - Sayfa 28
Çizelge 2.9. Biyokütle briketlerinin özellikleri (kuru bazda) ve sınırları [3]. Özellikleri Alt Isıl Değer Nem (orjinalde) Yağ Sodyum (Na) Boyut 3700 Kcal/kg (min.) Sınırlar %15 (max.) %1,5 (max.) 300 ppm 6 mm (min.) (6mm'den küçük ağırlıkça %5'i geçemez) 2.2.2. Sıvı Yakıtlar İlde çeşitli kamu kuruluşu ve özel sektörde sıvı yakıt olarak fuel-oil kullanılmaktadır. Fuel-o...
Havadaki SO2 ve PM konsantrasyonunun istatistiksel yöntemler ile modellenmesi:zonguldak şehir örneği - Sayfa 61
5.1.2 Trafikten Kaynaklanan Hava Kirliliği Zonguldak Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Temmuz 2003 tarihi itibarı ile İl trafiğine kayıtlı merkez ilçede toplam araç sayısı 37.730 adettir. Bu araç sayıları içerisinde 485 adet ticari taksi, 600 adet ticari minibüs ve 169 adet öğrenci servisi bulunmaktadır. Kesin rakam olmamasına rağmen ticari taksilerin büyük bir çoğunluğu yakı...
Enerji kullanımının çevresel etkileri ve sürdürülebilir gelişme: Balıkesir örneği - Sayfa 100
Tablo 4.1 Yerli kömürün özellikleri (Isınma amaçlı) [62] Alt Isıl Değer Yanabilir Kükürt Boyut Kül 4200 Kcal/kg %1.5 18-150 mm %25 Satışa Sunulan 200 Kcal/kg tolerans En az Satışa Sunulan 18 mm altı %10 tolerans, 150 mm üstü %10 tolerans En çok Değerleri Arasında Kuru Bazda En çok Tablo 4.2 İthal kömürün özellikleri (Isınma amaçlı) [62] Alt Isıl Değer Toplam Kükürt ...

79. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yakıt
fueloil
sanayi
kükürt
hava
olan


79. SAYFA ICERIGI

Zonguldak İli Rüzgar Diyagramı (35 yıllık)

N

NNW 8000

NNE

NW 6000

NE

WNW

4000 2000

ENE

W0

E

WSW

ESE

SW SE

SSW

SSE S

Şekil 5.4 Zonguldak ili rüzgar diyagramı (35 yıllık).

5.3 ZONGULDAK İLİNDE KULLANILAN YAKITLAR VE ÖZELLİKLERİ

Türkiyede koklaşabilir taşkömürünün üretildiği tek havza olan Zonguldakta ısınmada kullanılan en önemli yakıt taşkömürüdür. Ayrıca ısınmada kullanılan diğer yakıt türleri ise sıvı yakıtlardan mazot ve fuel-oil, doğalgaz, linyit ve odundur. Zonguldakta hava kalitesinin iyileştirilmesi için evsel ısınmada ve sanayide kullanılan yakıtlarla ilgili bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır. İl genelinde satılacak yerli ve ithal kömürlerin Çizelge 5.5deki standartları sağlaması gerekmektedir. Sıvı yakıtlardan da, % 3,5 kükürt içeren 6 nolu fueloilin, meskun mahal içinde ısınmada, sanayi ve üretim sektöründe (kükürtdioksit arıtma tesisleri bulunanlar hariç) kullanılması yasaklanmış, Tüpraş ürünü olan 6 nolu fuel-oilin yalnızca kırsal kesimdeki yerleşim birimleri dışında kalan sanayi tesislerinde kullanılmasına izin verilmiştir. Benzer şekilde, TS 3082 EN 580 motorin standardını sağlamayan ve ucuz mazot olarak bilinen motorinler ile yüksek kükürtlü fuel-oilin satış ve kullanımı yasaklanmıştır. Üretimi Tüpraş tarafından yapılan ve en fazla % 1.5 kükürt içeren TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.) 615 kalorifer yakıtının sıvı yakıt olarak kullanılmasına izin verilmiştir (ZİÇDR 2006).
56

İlgili Kaynaklarsingle.php