Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiTEŞEKKÜR
Beni bu alana yönlendiren, önümde yeni ufuklar açan ve bu çalışma sırasında desteğini hiç esirgemeyen çok değerli hocam ve danışmanım Sayın Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIMa (Z.K.Ü. Çevre Müh. Böl.) ne kadar teşekkür etsem azdır. Eğitim hayatım boyunca bana hep destek olarak bu günlere gelmemi sağlayan annem Sıdıka ZEYDANa ve babam Burhan ZEYDANa teşekkür ederim. Tez çalışmalarım sırasında beni hep anlayışla karşılayan ve bana sürekli destek olan eşim Araş. Gör. Zeynep ERDOĞAN ZEYDANa (Marmara Üniv.) teşekkürlerimi sunarım. Çalışmalarım sırasında desteğini esirgemeyen Öğr. Gör. Suat ÖZTÜRKe (Z.K.Ü. Enformatik Böl.) teşekkür ederim. Kömür miktarlarının ve analizlerinin belirlenmesinde sağladığı bilgilerden dolayı TTK Kömür Satış Müdürü Sayın Nizam ÇEBİye teşekkür ederim. Çalışma alanının haritası ve konut sayıları hakkında sağladıkları bilgilerden dolayı Zonguldak Belediyesi İmar İşleri çalışanlarından Sayın Müh. Atilla ALP ve Sayın Yük. Müh. Ogan GÖKTÜRKe teşekkürlerimi sunarım. Son olarak konutlardaki kömür tüketim anketinin gerçekleştirilmesindeki yardımlardan dolayı Z.K.Ü. Maliye Böl. öğrencisi Emre PULATa, Z.K.Ü. Devlet Konsenvartuvarı öğrencisi Nalan ANa ve Z.K.Ü. Çevre Müh. Böl. öğrencilerinden Neşe TAŞTANa, Zeynep KÜTÜKe, Müberra KAŞKAYAya, Selin SARAÇa, Melike ALICIya, Merve ÖZKULa, Nuray BİLALOĞLUna, Esra DÜZENLİye ve Kezban Ay ŞENLİKe teşekkürü borç bilirim.
vii8. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Flat sheet destekli sıvı membran sistemi kullanılarak, sulardan çinko gideriminin incelenmesi - Sayfa 8
TEŞEKKÜR Beni bu alana yönlendiren, önümde yeni ufuklar açan ve bu çalışma sırasında desteğini hiç esirgemeyen çok değerli hocam ve danışmanım Sayın Yrd. Doç. Dr. Süreyya ALTIN’a (Z.K.Ü.) ne kadar teşekkür etsem azdır. Labaratuar çalışmam sırasında tüm içtenlikleri ile deneyimlerini paylaşan Sayın Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM’a (Z.K.Ü.) ve çalışma proğramım süresinde destek olan Doç. Dr. Ahmet ALTIN’a...
İzmir'de organik ve geleneksel tarım alanlarındaki toprak ve bitki örneklerinde bazı radyonüklidlerin belirlenmesi - Sayfa 5
ix TEŞEKKÜR Tez çalışmam süresince değerli bilgi ve önerileri ile çalışmalarımı yönlendiren, her türlü destek ve imkanı sağlayan tez danışmanım Sayın Doç. Dr. Aysun UĞUR GÖRGÜN’e en içten saygı ve sevgilerimle teşekkürlerimi sunarım. Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Sayın Prof. Dr. Perihan ÜNAK’a sundukları imkan ve çalışma ortamı için teşekkürlerimi sunarım. Arazi çalışmalarında yardımlarını ...
Peroksit düzeyi farklı yağ içeren rasyonlara likopen katkısının etlik piliçlerde büyüme performansı, kan metabolitleri ve karkas ölçütleri üzerine etkileri - Sayfa 5
TEŞEKKÜR Bu çalışmanın oluşumunda bana yol gösteren, yüksek lisans öğrenimim süresince desteğini ve yardımlarını esirgemeyen, tez danışmanım ve kıymetli hocam Sayın Doç. Dr. Ladine ÇELİK’e, araştırmanın yapılması sırasında Zootekni Anabilim Dalı olanaklarını sunan Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Murat GÖRGÜLÜ’ye, yüksek lisans öğrenimim süresince desteğini ve yardımlarını esirgemeyen ve tezimin yür...

8. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

teşekkür
ederim
sayın
sunarım
çalışma
sırasında


8. SAYFA ICERIGI

TEŞEKKÜR
Beni bu alana yönlendiren, önümde yeni ufuklar açan ve bu çalışma sırasında desteğini hiç esirgemeyen çok değerli hocam ve danışmanım Sayın Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIMa (Z.K.Ü. Çevre Müh. Böl.) ne kadar teşekkür etsem azdır. Eğitim hayatım boyunca bana hep destek olarak bu günlere gelmemi sağlayan annem Sıdıka ZEYDANa ve babam Burhan ZEYDANa teşekkür ederim. Tez çalışmalarım sırasında beni hep anlayışla karşılayan ve bana sürekli destek olan eşim Araş. Gör. Zeynep ERDOĞAN ZEYDANa (Marmara Üniv.) teşekkürlerimi sunarım. Çalışmalarım sırasında desteğini esirgemeyen Öğr. Gör. Suat ÖZTÜRKe (Z.K.Ü. Enformatik Böl.) teşekkür ederim. Kömür miktarlarının ve analizlerinin belirlenmesinde sağladığı bilgilerden dolayı TTK Kömür Satış Müdürü Sayın Nizam ÇEBİye teşekkür ederim. Çalışma alanının haritası ve konut sayıları hakkında sağladıkları bilgilerden dolayı Zonguldak Belediyesi İmar İşleri çalışanlarından Sayın Müh. Atilla ALP ve Sayın Yük. Müh. Ogan GÖKTÜRKe teşekkürlerimi sunarım. Son olarak konutlardaki kömür tüketim anketinin gerçekleştirilmesindeki yardımlardan dolayı Z.K.Ü. Maliye Böl. öğrencisi Emre PULATa, Z.K.Ü. Devlet Konsenvartuvarı öğrencisi Nalan ANa ve Z.K.Ü. Çevre Müh. Böl. öğrencilerinden Neşe TAŞTANa, Zeynep KÜTÜKe, Müberra KAŞKAYAya, Selin SARAÇa, Melike ALICIya, Merve ÖZKULa, Nuray BİLALOĞLUna, Esra DÜZENLİye ve Kezban Ay ŞENLİKe teşekkürü borç bilirim.
vii

İlgili Kaynaklarsingle.php