Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiAyrıca Zonguldakın Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde ısınma amaçlı olarak doğalgaz kullanımına başlanmıştır fakat, çalışma alanı olan Zonguldak Merkezde henüz doğalgaz yakıt olarak kullanılmamaktadır.

Çizelge 5.5 Zonguldakta satışına izin verilen kömürler ve özellikleri (ZİÇDR 2006).

Kömür Özellikleri Toplam Kükürt (Kuru bazda) (maks) Alt Isıl Değer (Orjinalde) (min) Uçucu Madde (Kuru bazda) Toplam Nem (Orjinalde) (maks) Kül(Kuru Bazda) (maks) Şişme İndeksi (maks) Boyut (mm)

Yerli Kömür %2
4000 kcal/kg (-200 kcal/kg)
%20 %18
1 18 – 150

İthal Kömür % 0.9

Sanayi Kömürleri %1 (+ %0.1)

6200 kcal/kg
%12-28 (+ %1) % 10
%14 (+ %1) 1
18 – 150

6200 kcal/kg (-500 kcal/kg) %36 (+ %1)
0-50

5.4 HAVA KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Çalışma alanında hava kalitesini etkileyen en önemli faktör yanma prosesleri sonucu atmosfere salınan kirleticilerdir. Yanma kaynaklı hava kirleticileri evsel ısınmadan, endüstriyel tesislerden ve motorlu taşıtlardan atmosfere salınmaktadır. Kötü koşullarda gerçekleşen yanma işlemi, yakıt olarak fosil yakıtların kullanımı, kalitesiz yakıtların kullanımı, bilinçsiz yakma ve yakma sistemlerinin bakımsız ve onarımsız olması hava kirliliğinin en önemli nedenleridir. Yakıtların tam yanma için gerekli standartları sağlamaması ve yakma sistemlerinin uygun olmaması sonucunda eksik yanma gerçekleşmekte ve karbon monoksit, hidrokarbonlar, uçucu organik bileşikler, partikül maddeler ve is gibi yan ürünler meydana gelmektedir (Yıldırım ve Uzun 2000, Zeydan ve Yıldırım 2007b).

5.4.1 Evsel Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği

Konutlarda kullanılan yakıtların kalitesiz oluşu, kayıt altına alınamayan kömür kullanımı, yakma sistemlerinin uygun olmayışı hava kirliliğinin başlıca sebepleridir. Evsel ısınmada kullanılan kömürlerin özellikleri yapılan bir çalışmada incelenmiş ve Çizelge 5.6daki sonuçlar bulunmuştur. Yakıt olarak kullanılan özel sektör kömürlerinde kükürt oranı düşük olmakla beraber özellikle kül ve uçucu madde oranları oldukça yüksektir. Bu kömürler koklaşabilir olduğundan dolayı yanma sonrasında başta partikül madde olmak üzere uçucu

5780. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Endüstriyel kaynaklı polisiklik aromatik hidrokarbonların biyoindikatör karayosunlarıi ile araştırılması - Sayfa 72
Bu çalışmada, Zonguldak ve Ereğli bölgesi örneklerinden elde edilen sonuçlar kendi içinde değerlendirildiğinde, Zonguldak il merkezi yosun örneklerinde belirlenen toplam PAH konsantrasyonu Ereğli bölgesi örneklerindeki toplam PAH konsantrasyonundan yaklaşık 6 kat daha yüksektir. Zonguldak bölgesinde hava kalitesini etkileyen en önemli faktör yanma prosesleri sonucu atmosfere salınan kirleticilerdi...
Modifiye edilmiş klasik eberhart tipi fırınlarda kireç üretiminin incelenmesi: Yılankale'de örnek - Sayfa 47
2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Sercan ARIN amaçlı olarak kullanılacak petrokok için sırası ile % 1,1 ve 7000 kcal/kg’dır. Ancak bu düzeyde düşük kükürtlü petrokok, kalsine edilerek alüminyum endüstrisinde önemli bir girdi olan anot koku yapımında kullanılmaktadır ve ısınma amacıyla kullanılması söz konusu olmayacak değerde bir sanayi hammaddesidir (Çulvaz ve ark, 1992). Fosil yakıtların kullanımı hav...
Ticari açıklık ve iklim değişikliği: Karşılaştırmalı ülke analizi - Sayfa 39
ve binaların gerçekleştirdiği emisyonlar hava kirliliğine neden olmaktadır. Sanayileşme süreçlerin tüm yanma prosesleri kirlilik emisyonuna neden olmakta ve havayı kirletmektedir. Hava kirlenmesine sebep olan gaz kirleticiler, normal sıcaklık ve basınç altında gaz formunda bulunan maddeler ile normal basınç ve sıcaklık altında katı ve sıvı halde bulunan maddelerin buharlarından meydana gelir. Gaz...

80. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hava
yakıt
özel
madde
özellikle
kükürt


80. SAYFA ICERIGI

Ayrıca Zonguldakın Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde ısınma amaçlı olarak doğalgaz kullanımına başlanmıştır fakat, çalışma alanı olan Zonguldak Merkezde henüz doğalgaz yakıt olarak kullanılmamaktadır.

Çizelge 5.5 Zonguldakta satışına izin verilen kömürler ve özellikleri (ZİÇDR 2006).

Kömür Özellikleri Toplam Kükürt (Kuru bazda) (maks) Alt Isıl Değer (Orjinalde) (min) Uçucu Madde (Kuru bazda) Toplam Nem (Orjinalde) (maks) Kül(Kuru Bazda) (maks) Şişme İndeksi (maks) Boyut (mm)

Yerli Kömür %2
4000 kcal/kg (-200 kcal/kg)
%20 %18
1 18 – 150

İthal Kömür % 0.9

Sanayi Kömürleri %1 (+ %0.1)

6200 kcal/kg
%12-28 (+ %1) % 10
%14 (+ %1) 1
18 – 150

6200 kcal/kg (-500 kcal/kg) %36 (+ %1)
0-50

5.4 HAVA KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Çalışma alanında hava kalitesini etkileyen en önemli faktör yanma prosesleri sonucu atmosfere salınan kirleticilerdir. Yanma kaynaklı hava kirleticileri evsel ısınmadan, endüstriyel tesislerden ve motorlu taşıtlardan atmosfere salınmaktadır. Kötü koşullarda gerçekleşen yanma işlemi, yakıt olarak fosil yakıtların kullanımı, kalitesiz yakıtların kullanımı, bilinçsiz yakma ve yakma sistemlerinin bakımsız ve onarımsız olması hava kirliliğinin en önemli nedenleridir. Yakıtların tam yanma için gerekli standartları sağlamaması ve yakma sistemlerinin uygun olmaması sonucunda eksik yanma gerçekleşmekte ve karbon monoksit, hidrokarbonlar, uçucu organik bileşikler, partikül maddeler ve is gibi yan ürünler meydana gelmektedir (Yıldırım ve Uzun 2000, Zeydan ve Yıldırım 2007b).

5.4.1 Evsel Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği

Konutlarda kullanılan yakıtların kalitesiz oluşu, kayıt altına alınamayan kömür kullanımı, yakma sistemlerinin uygun olmayışı hava kirliliğinin başlıca sebepleridir. Evsel ısınmada kullanılan kömürlerin özellikleri yapılan bir çalışmada incelenmiş ve Çizelge 5.6daki sonuçlar bulunmuştur. Yakıt olarak kullanılan özel sektör kömürlerinde kükürt oranı düşük olmakla beraber özellikle kül ve uçucu madde oranları oldukça yüksektir. Bu kömürler koklaşabilir olduğundan dolayı yanma sonrasında başta partikül madde olmak üzere uçucu

57

İlgili Kaynaklarsingle.php