Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiorganik bileşikler, poliaromatik hidrokarbonlar, siyah karbon ve karbon monoksit gibi kirleticiler atmosfere salınmaktadır (Yıldırım ve Uzun 2000, Yıldırım 2004).

Çizelge 5.6 Yakıt olarak kullanılan taş kömürünün özellikleri (Yıldırım ve Uzun 2000).

Parametre

Lavvar Kömürü (yıkanmış ve elenmiş)

Özel Sektör Kömürleri

Tüvenan

Elenmiş

+50 18-50 Ara Ürün X

Y

parçalanmış kömür

Nem (%)

23

13 1.6 9.3

1.3

Kül (%)

13 13

39 19.4 29.4

26.6

Uçucu Madde (%)

27 27

18 30.6 26.7

27.9

Sabit Karbon(%)

57 56

29 48 34

62

Kükürt S Maksimum

0.8 0.8

0.8 0.7 0.61

0.76

Üst Isıl Değer (kcal/kg) 7150 7100

3700 6038 4916

7320

Alt Isıl Değer (kcal/kg) 6950 6900

3550

Tüvenan: ocaktan çıktığı andaki hali ile kömür; X ve Y farklı özel sektörler

5.4.2 Sanayi ve Güç Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği

Zonguldakta hava kirliliğine sebep olan başlıca sanayi tesisleri Türkiye Taş Kömürü (TTK) Müesseseleri, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) ve Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES)dir. TTKya ait müesseselerden atmosfere önemli oranlarda karbon monoksit, partikül madde ve özellikle ocak havalandırmalarından metan gazı salınmaktadır. Metan, sera gazı özelliğinden dolayı iklim değişikliği konusunda oldukça önemlidir. ERDEMİR oldukça yeni teknolojiye sahip olduğu için daha az oranda hava kirliliğine neden olmaktadır. Ancak tesis içindeki kireç fabrikalarından ve Sinterden salınan karbon monoksit emisyonları oldukça yüksektir. Zonguldakın 17 km doğusunda Işıkveren mevkiine kurulmuş olan Çatalağzı Termik Santrali ülkemizin ilk termik santralidir. Temeli 1946 yılında atılıp 1948 yılında 129 MW gücünde elektrik üretimine başlayan Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES-A) bölgede üretilen taş kömürüne göre tasarlanmıştır. ÇATES-Ada önceleri %14 kül oranına sahip kömür kullanılırken daha sonra kül oranı %50 olan kömür yakılmış ve atmosfere kabul edilebilir değerlerin 4.55 katı partikül madde salınmıştır. ÇATES-Anın teknolojisinin eskiyip kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle, 1987 yılında inşaatına başlanan ÇATESBnin 1991 yılında hizmete girmesiyle ÇATES-A kapatılmıştır. ÇATES-B (Şekil 5.5) 2150 MW gücündeki iki üniteden oluşmaktadır ve ÇATES-Bde kullanılan elektrofiltreler sayesinde partikül madde emisyonları kabul edilebilir düzeye indirilmiştir. Ayrıca, il sınırları

5881. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Havadaki SO2 ve PM konsantrasyonunun istatistiksel yöntemler ile modellenmesi:zonguldak şehir örneği - Sayfa 60
5.1.1 Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği Koklaşabilir taşkömürünün üretildiği Zonguldak’ta önemli bir kirletici emisyon olan metan gazı (CH4) ortalama 56 ton/gün kadar bir konsantrasyonda havalandırma bacalarından atmosfere salınmaktadır [28]. HKKY’nin 6. Maddesine göre CH4 gazı atmosfere uzun vadede salınmaması gereken bir gazdır. CH4 gazı atmosfere saatlik 280 µg/m3 oranında salınabilirken, Z...
Zonguldak kent merkezi atmosferik partikül madde kirliliğinin; PM2,5 ve PM10 boyut dağılımı, kaynak ve metalik kompozisyon temelinde incelenmesi - Sayfa 71
3.2 Hava Kirletici Emisyon Kaynakları 3.2.1 Endüstriyel Emisyonlar Zonguldak ili ve ilçelerinde kömür ve kömüre dayalı sanayilerin oluşturdukları emisyonlar; kömür ocaklarından metan (CH4), karbondioksit (CO2), tozdur (PM). Genel olarak sanayi tesislerinin üretim şekilleri ve teknolojilerine göre yaydıkları emisyon çeşitleri değişmektedir. Bu emisyonlar termik santrallerden karbondioksit (CO2),...
Çatalağzı Termik Santrali ve çevresinde radyoaktivite ölçümü - Sayfa 47
BÖLÜM 4 ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALİNDE YAKILAN KÖMÜR VE KÖMÜR KÜLLERİNDE 238 U, 232Th ve 40K AKTİVİTE KONSANTRASYONLARININ ÖLÇÜMÜ 4.1 ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALİ’NİN TANITIMI Zonguldak ili sınırları içinde yer alan Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES) yerleşim yerlerinin, denizin ve ormanlık alanların oldukça yakınına kurulmuştur. Bu anlamda, söz konusu tesisin katı atıkları olan küllerin radyolojik ...

81. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

termik
santrali
ürün
kömür
çatalağzı
atmosfere


81. SAYFA ICERIGI

organik bileşikler, poliaromatik hidrokarbonlar, siyah karbon ve karbon monoksit gibi kirleticiler atmosfere salınmaktadır (Yıldırım ve Uzun 2000, Yıldırım 2004).

Çizelge 5.6 Yakıt olarak kullanılan taş kömürünün özellikleri (Yıldırım ve Uzun 2000).

Parametre

Lavvar Kömürü (yıkanmış ve elenmiş)

Özel Sektör Kömürleri

Tüvenan

Elenmiş

+50 18-50 Ara Ürün X

Y

parçalanmış kömür

Nem (%)

23

13 1.6 9.3

1.3

Kül (%)

13 13

39 19.4 29.4

26.6

Uçucu Madde (%)

27 27

18 30.6 26.7

27.9

Sabit Karbon(%)

57 56

29 48 34

62

Kükürt S Maksimum

0.8 0.8

0.8 0.7 0.61

0.76

Üst Isıl Değer (kcal/kg) 7150 7100

3700 6038 4916

7320

Alt Isıl Değer (kcal/kg) 6950 6900

3550

Tüvenan: ocaktan çıktığı andaki hali ile kömür; X ve Y farklı özel sektörler

5.4.2 Sanayi ve Güç Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği

Zonguldakta hava kirliliğine sebep olan başlıca sanayi tesisleri Türkiye Taş Kömürü (TTK) Müesseseleri, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) ve Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES)dir. TTKya ait müesseselerden atmosfere önemli oranlarda karbon monoksit, partikül madde ve özellikle ocak havalandırmalarından metan gazı salınmaktadır. Metan, sera gazı özelliğinden dolayı iklim değişikliği konusunda oldukça önemlidir. ERDEMİR oldukça yeni teknolojiye sahip olduğu için daha az oranda hava kirliliğine neden olmaktadır. Ancak tesis içindeki kireç fabrikalarından ve Sinterden salınan karbon monoksit emisyonları oldukça yüksektir. Zonguldakın 17 km doğusunda Işıkveren mevkiine kurulmuş olan Çatalağzı Termik Santrali ülkemizin ilk termik santralidir. Temeli 1946 yılında atılıp 1948 yılında 129 MW gücünde elektrik üretimine başlayan Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES-A) bölgede üretilen taş kömürüne göre tasarlanmıştır. ÇATES-Ada önceleri %14 kül oranına sahip kömür kullanılırken daha sonra kül oranı %50 olan kömür yakılmış ve atmosfere kabul edilebilir değerlerin 4.55 katı partikül madde salınmıştır. ÇATES-Anın teknolojisinin eskiyip kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle, 1987 yılında inşaatına başlanan ÇATESBnin 1991 yılında hizmete girmesiyle ÇATES-A kapatılmıştır. ÇATES-B (Şekil 5.5) 2150 MW gücündeki iki üniteden oluşmaktadır ve ÇATES-Bde kullanılan elektrofiltreler sayesinde partikül madde emisyonları kabul edilebilir düzeye indirilmiştir. Ayrıca, il sınırları

58

İlgili Kaynaklarsingle.php