Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiiçerisinde faaliyet gösteren OYKA Kağıt Fabrikası, Filyos Ateş Tuğla Fabrikası, Çaytaş Ateş Tuğla Fabrikası, Yurtbay Tuğla Kiremit Fabrikası, Devrektaş Sunta ve Parke Fabrikası, Başoğlu Orman Ürünleri Sanayi ve Gökçe Yağ ve Ambalaj Sanayi gibi tesislerden kaynaklanan emisyonlar da zaman zaman sınır değerlerini aşmaktadır (Avcı 2005, ZİÇDR 2006, Zeydan ve Yıldırım 2007b).
Şekil 5.5 Çatalağzı Termik Santrali. 5.4.3 Trafikten Kaynaklanan Hava Kirliliği Zonguldaktaki hava kirliliğinin bir diğer sebebi de motorlu taşıtlardır. İl genelinde trafiğe kayıtlı olan motorlu taşıtlarla ilgili veriler Çizelge 5.7de gösterilmiştir. Şehir merkezinin çok dar bir alana toplanması ve çevre yolunun bulunmaması dolayısıyla motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği ana caddelerde ciddi problemler oluşturmaktadır. Eksoz gazı içinde azot oksitlerin %95ini oluşturan azot monoksit (NO) atmosferde oksijenle reaksiyon sonucu azot dioksit (NO2)e dönüşmekte ve bu bileşikler uygun reaksiyon koşulları oluştuğunda asit yağmurlarına ya da ikincil kirletici olan troposferik ozon oluşumuna yol açmaktadır. Egzoz
5982. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Trafik sinyal sürelerinin optimizasyonu ve çevre kirliliği üzerine etkisinin incelenmesi - Sayfa 36
4. ULAŞIMIN ÇEVRESEL ETKİLERİ Hava kirliliği; canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve maddi zararlar meydana getiren havadaki yabancı madde miktarının, normalin üzerine çıkması durumudur. Hava kirliliğini kaynaklarına göre 3'e ayırabiliriz. i. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği, ii. Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği, iii. Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği. Hava kirlili...
İstanbul trafiğindeki ticari taksilerin emisyon açısından olumsuz etkileri - Sayfa 13
1. GİRİŞ Hava kirliliği; havadaki yabancı maddelerin, standartların üzerindeki miktarlara ulaşması sonucunda canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli bir faktördür. Havanın doğal bileşimi dışında havada var olan yabancı maddeler (PM, Toz, SO2, Nox…) hava kirleticileri olarak sınıflandırılırlar. Hava kirliliğinin ana kaynakları içerisinde Isınma, Sanayi ve Ulaştırma yer almaktadır. Hava...
Kara yolu çalışmalarının çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve alınması gereken önlemler - Sayfa 116
104 4.3.2. İşletme aşamasındaki taşıt trafiğinden kaynaklanan hava kirletici emisyonlar için önlemler Son yıllarda, otomotiv sanayinin gelişmesi, nüfus artışı ve Türkiye’nin yaşam seviyesinin büyük gelişme göstermesi sonucunda, motorlu karayolu taşıtları sayısı büyük bir hızla artmıştır. Bunun sonucu özellikle büyük kentlerde motorlu taşıtların hava kirliliğine katkı payı artmış, zararlı emisyon...

82. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

egzoz
kaynaklanan
hava
kirliliği
motorlu
olan


82. SAYFA ICERIGI

içerisinde faaliyet gösteren OYKA Kağıt Fabrikası, Filyos Ateş Tuğla Fabrikası, Çaytaş Ateş Tuğla Fabrikası, Yurtbay Tuğla Kiremit Fabrikası, Devrektaş Sunta ve Parke Fabrikası, Başoğlu Orman Ürünleri Sanayi ve Gökçe Yağ ve Ambalaj Sanayi gibi tesislerden kaynaklanan emisyonlar da zaman zaman sınır değerlerini aşmaktadır (Avcı 2005, ZİÇDR 2006, Zeydan ve Yıldırım 2007b).
Şekil 5.5 Çatalağzı Termik Santrali. 5.4.3 Trafikten Kaynaklanan Hava Kirliliği Zonguldaktaki hava kirliliğinin bir diğer sebebi de motorlu taşıtlardır. İl genelinde trafiğe kayıtlı olan motorlu taşıtlarla ilgili veriler Çizelge 5.7de gösterilmiştir. Şehir merkezinin çok dar bir alana toplanması ve çevre yolunun bulunmaması dolayısıyla motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği ana caddelerde ciddi problemler oluşturmaktadır. Eksoz gazı içinde azot oksitlerin %95ini oluşturan azot monoksit (NO) atmosferde oksijenle reaksiyon sonucu azot dioksit (NO2)e dönüşmekte ve bu bileşikler uygun reaksiyon koşulları oluştuğunda asit yağmurlarına ya da ikincil kirletici olan troposferik ozon oluşumuna yol açmaktadır. Egzoz
59

İlgili Kaynaklarsingle.php