Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesi6 EMİSYON ENVANTERİ İLE SERA GAZLARI EMİSYONLARININ HESAPLANMASI
BÖLÜM 6
EMİSYON ENVANTERİ İLE SERA GAZLARI EMİSYONLARININ HESAPLANMASI
Çalışma alanı olan Zonguldak bölgesinde başlıca sera gazı emisyonları özellikle kış aylarında konut ve işyeri ısınmalarından, Çatalağzı Termik Santralinden ve trafikten kaynaklanmaktadır. Ayrıca madencilik faaliyetleri esnasında maden ocaklarının havalandırmasından günde 56 ton CH4 gazı atmosfere salınmaktadır (ZİÇDR 2006). Maden ocaklarının havalandırmasından bir yılda atmosfere salınan CH4 emisyonu ise:
56 ton CH4 / gün (365 gün / yıl) = 20440 ton CH4 / yıl olarak hesaplanır.
Bu çalışmada, Zonguldak ilinin 19 mahallesinde bulunan toplam 39494 konut ısınmasından, Çatalağzı Termik Santralinden ve trafikten kaynaklanan sera gazlarının emisyon miktarları CORINAIR, USEPA ve IPCCde verilen emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmış ve hesaplama yöntemleri ile kullanılan emisyon faktörleri aşağıda gösterilmiştir.
6.1 EVSEL ISINMADAN KAYNAKLANAN SERA GAZLARI
Çalışma bölgesinde, evsel ısınmadan kaynaklanan sera gazlarının ve troposferik ozon oluşumuna neden olan dolaylı sera gazlarının emisyonlarını hesaplayabilmek için konutlarda kömür tüketim anketi yapılmıştır. Anket çalışmasında kişilere yıllık tükettikleri kömür miktarları, kullandıkları kömürün lavvarlanmış olup olmadığı ve konutlardaki ısınma türü (soba veya kalorifer) sorulmuştur. Kömür tüketim anketine ait tanımlayıcı istatistikler Ek Açıklamalar Ada verilmiştir. Çeşitli mahallelerden toplam 220 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan anketin sonuçlarına göre, konut başına ortalama kömür tüketimi 3.83 ton/yıldır. Tanımlayıcı istatistiklerden elde edilen sonuçlara göre Zonguldak Merkezdeki ortalama kömür tüketim miktarının ise %99 güven aralığında 3.63 ile 4.03 ton arasında olduğu tespit edilmiştir. Ankete katılan kişilerin %50.5i soba, %49.5i ise kalorifer ile ısındıklarını
6184. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emisyon
sera
kaynaklanan
miktarları
faktörleri
gazları


84. SAYFA ICERIGI

6 EMİSYON ENVANTERİ İLE SERA GAZLARI EMİSYONLARININ HESAPLANMASI
BÖLÜM 6
EMİSYON ENVANTERİ İLE SERA GAZLARI EMİSYONLARININ HESAPLANMASI
Çalışma alanı olan Zonguldak bölgesinde başlıca sera gazı emisyonları özellikle kış aylarında konut ve işyeri ısınmalarından, Çatalağzı Termik Santralinden ve trafikten kaynaklanmaktadır. Ayrıca madencilik faaliyetleri esnasında maden ocaklarının havalandırmasından günde 56 ton CH4 gazı atmosfere salınmaktadır (ZİÇDR 2006). Maden ocaklarının havalandırmasından bir yılda atmosfere salınan CH4 emisyonu ise:
56 ton CH4 / gün (365 gün / yıl) = 20440 ton CH4 / yıl olarak hesaplanır.
Bu çalışmada, Zonguldak ilinin 19 mahallesinde bulunan toplam 39494 konut ısınmasından, Çatalağzı Termik Santralinden ve trafikten kaynaklanan sera gazlarının emisyon miktarları CORINAIR, USEPA ve IPCCde verilen emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmış ve hesaplama yöntemleri ile kullanılan emisyon faktörleri aşağıda gösterilmiştir.
6.1 EVSEL ISINMADAN KAYNAKLANAN SERA GAZLARI
Çalışma bölgesinde, evsel ısınmadan kaynaklanan sera gazlarının ve troposferik ozon oluşumuna neden olan dolaylı sera gazlarının emisyonlarını hesaplayabilmek için konutlarda kömür tüketim anketi yapılmıştır. Anket çalışmasında kişilere yıllık tükettikleri kömür miktarları, kullandıkları kömürün lavvarlanmış olup olmadığı ve konutlardaki ısınma türü (soba veya kalorifer) sorulmuştur. Kömür tüketim anketine ait tanımlayıcı istatistikler Ek Açıklamalar Ada verilmiştir. Çeşitli mahallelerden toplam 220 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan anketin sonuçlarına göre, konut başına ortalama kömür tüketimi 3.83 ton/yıldır. Tanımlayıcı istatistiklerden elde edilen sonuçlara göre Zonguldak Merkezdeki ortalama kömür tüketim miktarının ise %99 güven aralığında 3.63 ile 4.03 ton arasında olduğu tespit edilmiştir. Ankete katılan kişilerin %50.5i soba, %49.5i ise kalorifer ile ısındıklarını
61

İlgili Kaynaklarsingle.php